Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Robin Hedensjö, Finance Director

Tuote: CSI Lawyer®
Asiakas vuodesta:
2019
Hyvää ohjelmistossa: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Gernandt & Danielsson perustettiin vuonna 1992, kun ryhmä osakkaita kollegoineen jätti taakseen yhden aikansa suurimmista asianajotoimistoista Ruotsissa ja perusti oman toimiston. Uusi toimisto oli alkuun suhteellisen pieni toimija, mutta sai pian hoitaakseen suuria ja monimutkaisia toimeksiantoja, jotka vaativat kansainvälistä osaamista. G&D tarjoaa palvelua niin yritysjärjestelyissä, riidanratkaisussa kuin muillakin liikejuridiikan erikoisaloilla. Työntekijöitä G&D:llä on nykyään noin 110 –  näistä 75 juristeja, ja heistä 21 myös yrityksen osakkaita.

Ennen CSI Lawyerin käyttöönottoa Gernandt & Danielssonilla käytti  toimeksiantojen hallintaan toista ohjelmistoa noin viidentoista vuoden ajan. Ohjelmisto koettiin suppeaksi, ja suurin osa toiminnoista hoidettiin manuaalisesti. Varsinkin laskutusprosessi vaati useamman henkilön osallistamisen, kun laskut luotiin yhdessä ohjelmistossa ja laskuerittelyt toisessa. Ajan myötä tämä rajoitti myös raportointimahdollisuuksia G & D:n kokoisessa toimistossa. Toimistolla koettiin tarve muutokselle ja prosessien digitalisoinnille, joten he luottivat toimialan tuntevan ulkopuolisen konsultin apuun käynnistäessään uuden ohjelmiston hankintaprosessia. Prosessin aikana kartoitettiin ja arvioitiin eri ohjelmistotalojen tarjontaa, ja lopulta uudeksi ohjelmistoksi valikoitui CSI Lawyer, joka koettiin huolellisesti suunnitelluksi ja testatuksi. CSI oli sopivan kokoinen sekä palveluntarjoajana että ohjelmistona, ja ohjelmisto vastasi hyvin G & D:n asettamiin vaatimuksiin.

Käyttöönottoprojekti koettiin G & D:llä hyvin onnistuneeksi ja antoisaksi. Yhteistyö projektiryhmien välillä sujui mutkattomasti, sillä molemmat osapuolet olivat projektiin sitoutuneita ja määrätietoisia. Ohjelmistoon toteutetut räätälöidyt ominaisuudet – integraatiot, laskupohjat ja raportit – tekivät ohjelmiston vaihdoksen sujuvaksi.  Käyttöönoton yhteydessä pidetyt koulutukset saivat hyvää palautetta. Vaikka ohjelmistossa olikin paljon uutta opittavaa, työskentelyä pystyttiin jatkamaan tehokkaasti heti CSI Lawyerin käyttöönoton jälkeen.

CSI Lawyerin käyttöönotto on johtanut mm. laskutusprosessin parempaan hallintaan. Laskutus on nykyisin täysin digitaalinen koelaskun tarkastusprosessin ansiosta. Myös laskujen tilaa on paljon helpompi seurata prosessin eri vaiheissa, mistä on apua kaikille käyttäjille.  Toimenpidekirjauksiin toimiston juristit käyttävät CSI MyDesk -pikakirjausohjelmaa. Ohjelmiston toimintoja on otettu G & D:llä käyttöön melko laajasti, mutta kaikkia toimintoja ja prosesseja ei vielä ole käytössä. Näiden tarjoamat mahdollisuudet ovat kuitenkin tiedossa, ja toimisto on halukas uudistamaan muitakin prosesseja, kunhan ohjelmisto on tullut tutuksi.

Yhteistyö CSI:n kanssa on sujunut hyvin käyttöönoton jälkeenkin. Kommunikointi asiakkaan ja toimittajan välillä on sujuvaa ja tuttavallista, ja puheeksi voidaan ottaa sekä hyvät että kehitystä kaipaavat ominaisuudet.

”CSI tuntui luonnolliselta valinnalta meidän kokoisellemme toimistolle vaatimuksineen. CSI on käyttäjäystävällinen ja tarjoaa laajat mahdollisuudet esimerkiksi raportointiin. CSI:n pitkän kokemuksen toimialalta huomaa; yritys pystyy tarjoamaan moderneja digitaalisia ratkaisuja sekä laskutukseen että työaikakirjauksiin.”