Asiakkaiden hallinta

Jos asiakkaiden hallinta erillisessä CRM-järjestelmässä tuntuu liian raskaalta, riittäisivätkö CSI-ohjelmiston tarjoamat työkalut sen kevyeksi tueksi?

Kokonaisvaltainen asiakkaiden hallinta

Kaikki toimeksiantoihin liittyvät tahot lisätään ohjelmistoon asiakkaina, ja heidän roolinsa määritetään vasta toimeksiantokohtaisesti.

Tarkoitus on lisätä kukin asiakas ohjelmistoon vain kerran, joten kunkin asiakkaan tiedoista löytyy kokonaisnäkymä asiakkaan kaikkien toimeksiantojen kirjaus-, laskutus- ja suoritustilanteeseen. Rakenne tukee tehokkaasti asiakkuuden esteellisyyden tarkastamista sekä rahanpesulain edellyttämän asiakkaiden tuntemisvelvoitteen hoitamista.

Tarvittaessa asiakas voidaan asettaa toimituskieltoon maksuhäiriöiden vuoksi tai lisätä mustalle listalle, mikäli uusien toimeksiantojen avaaminen ei ole suotavaa esim. yrityksen työntekijöiden aiemman työhistorian vuoksi.


Konsernirakenteen hallinta

Mikäli asiakkaana on isompia konserneja, konsernirakenteen ymmärtäminen on tarpeen. Voit luoda ohjelmistoon emo-/tytäryhtiörakenteen ja tarkastella halutessasi tietoja myös emoyhtiön tasolla. Myös toimenpiteitä kirjatessa ohjelmisto tarkastaa tuntihintamääritykset maksajan emoyhtiöltä, ellei maksajalta itseltään löydy voimassaolevia hintoja.


Lisämyynti ja uusasiakashankinta

Ellei toimistolla ole käytössä erillistä markkinoinnin työkalua, ohjelmistoon tallennetuista kontakteista voidaan luoda postituslistoja ja yhdistää ne asiakirja- tai sähköpostipohjiin tapahtumakutsujen tai kampanjakirjeiden lähettämiseksi.

CSI Lawyer ja CSI Professional -ohjelmistoissa voit hallinnoida myös prospekteja ja myyntimahdollisuuksia aktiviteettien kautta. Mikäli myyntityö on tuloksellista, prospekti voidaan helposti muuntaa asiakkaaksi ja myyntimahdollisuus toimeksiannoksi.


Asiakassuhteen kehittäminen

CSI Lawyer ja CSI Professional -ohjelmistoissa voit aktiivisesti hallinnoida ja kehittää suhteita prospekteihin ja olemassa oleviin asiakkuuksiin asiakassuunnitelmien kautta. Tallennat suunnitelmaan tiedot suhteen nykytilasta ja tavoitteet sen kehittämiselle. Liität suunnitelmaan sekä sen toteutukseen osallistuvan tiimin että asiakkaan kontaktit, joihin kehittämistoimenpiteitä kohdistetaan. Suunnitelman sisällön voit joko kirjata suoraan ohjelmistoon tai tallentaa pdf-dokumenttina. Suunnitelman edistäminen tapahtuu lisäämällä ja aikatauluttamalla ohjelmistoon aktiviteetteja ja vastuuttamalla niitä tiimin jäsenille.