AG Advokat

AG Advokat

Sarah Tabrizi, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: tehokas laskutusprosessi, raportit ja dashboardit, asiakastuki

Järjestelmän vaihto tuli meille ajankohtaiseksi toimintamme kasvaessa, kun vanha järjestelmä ei enää täyttänyt tarpeitamme. Koimme, että etenkin sen raportointi- ja laskutustoiminnallisuudet olivat puutteelliset. Halusimme työkalun, joka tuottaisi reaaliaikaista tietoa toiminnastamme ja olisi sopiva juuri meidän kokoisellemme toimistolle, jotta saisimme siitä irti kaiken mahdollisen hyödyn.
Vertasimme ja tutkimme muutamaa vaihtoehtoa ja huomasimme nopeasti, että tarvitsemme järjestelmän, joka on sekä toimiva että yksinkertainen. CSI Lawyer vaikutti hyvältä valinnalta myös monipuolisten ominaisuuksiensa puolesta, koska emme halunneet liian isoa ja kompleksista järjestelmää emmekä liioin entisen kaltaista vaatimatonta järjestelmää. CSI:stä löytyivät etsimämme ominaisuudet, minkä lisäksi se tarjosi selkeän ja yksinkertaisen käyttöliittymän. Isona plussana olivat myös mahdollisuus räätälöidä ohjelmiston raportteja meidän tarpeisiimme sekä tehokkaat digitaaliset laskutusprosessit.

AG hyödyntää CSI:n toimintoja laajasti. Käytössämme on koko laskutusprosessi sisältäen laskujen tarkastustoiminnon, verkkolaskutuksen, asiakkaan tunnistamisen jne. Esteellisyystarkastus, dashboardit, raportit ja näkymät on muokattu tarpeittemme ja toiveittemme mukaan.

Integraatio kirjanpitojärjestelmäämme on toiminut erittäin hyvin, ja laskutus on nyt paljon nopeampaa ja sujuvampaa. Arvioimme, että säästämme nyt kuukausittain työajassa pari päivää per henkilö. Emme liioin enää joudu tulostamaan laskuja ja juoksuttamaan niitä kommentoitavana. On huomattavasti tehokkaampaa, kun koko laskutusprosessi hoituu järjestelmän kautta.

Covid-pandemia iskiessä kesken projektin käyttöönottomme, joka oli yksi CSI:n suurimmista Ruotsissa, hoidettiin täysin etänä. Toteutus toi paljon uutta kokemusta kummallekin osapuolelle.
Myös käyttäjäkoulutukset pidettiin etänä, ja olosuhteisiin nähden se onnistui oikein hyvin. Toisaalta oli onni, että käyttöönotto ajoittui juuri pandemia-aikaan, sillä aiempi laskutusrutiinimme vanhassa järjestelmässä osoittautui hankalaksi monien työntekijöiden työskennellessä etänä.

Yhteistyö CSI:n kanssa on sujunut hyvin. Koen, että CSI on joustava ja haluaa löytää ratkaisuja erityistarpeisiimme, eikä meitä ole unohdettu käyttöönoton jälkeenkään. Olin aluksi hieman skeptinen siitä, miten yhteistyö sujuisi, kun emme ole samassa maassa. Mutta huoleni oli aiheeton. Yhteistyö on sujunut mainiosti, ja asiat ovat hoituneet sähköisesti ilman ongelmia.

AG Advokat on Tukholmassa sijaitseva asianajotoimisto, joka on erikoistunut kiinteistö- ja urakointitoimialaan. Toimiston asiakkaita ovat pörssissä listatut ja listaamattomat kiinteistöyhtiöt, urakointi- ja asennusyritykset sekä konsulttitoimistot. Näiden lisäksi toimistolla on asiakkaita, jotka toimivat muun muassa kaivos- ja metsäteollisuudessa, vakuutusyhtiöissä, pankeissa ja pääomasijoittamisessa. Asiakkaisiin lukeutuvat myös merkittävät institutionaaliset omistajat.

Lisää asiakastarinoita

Advokatfirman Titov & Partners

Annika Hannus, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2018-
Hyödyt: käyttäjäystävällisyys, sujuva käyttöönotto, tehokas laskujen käsittely, käyttöliittymän räätälöintimahdollisuudet

Lue lisää

Agnes advokater

Maria Johannesson, toimistopäällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, tietojen löytyminen yhdestä järjestelmästä, raportointi, hyvä toimittajayhteistyö

Lue lisää
Anne Mari Patteri

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Lue lisää

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 1996-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, toimintavarmuus, tiedolla johtaminen

Lue lisää

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy

Kalle Ervasti, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies 1994-
Hyödyt: ohjelmiston helppokäyttöisyys, kattava toiminnallisuus ja toimivuus, dokumenttien hallinta

Lue lisää

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Heikki Sillanpää, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2014-
Hyödyt:
monipuolinen toiminnallisuus, sujuva laskutus, Romeo-yhteensopivuus, dokumenttien hallinta, pilvipalvelun toimintavarmuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy

Tommi Kemppi, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: toimenpiteiden ja muiden töiden helppo kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

Lue lisää

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, tuki asianajajan työlle, työtapaa ohjaavat prosessit, integraatioiden tuoma mahdollisuus hyödyntää dataa muissa ohjelmistoissa

Lue lisää

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Käytössä: CSI Lawyer 1994-
Hyödyt: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

Lue lisää

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy

Christian Näsman, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2001-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, kätevä laskutus, raportointi, Romeo-yhteensopivuus

Lue lisää

Asianajotoimisto Project Law Oy

Antti Laaksonen, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2008-
Hyödyt: keskitetty toimeksiannon tietojen hallinta, ajantasaiset toimenpidekirjaukset, sujuva kuukausilaskutus

Lue lisää

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Mari Lampenius, hallituksen jäsen

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: ohjelmiston toimialakohtaisuus ja toimintavarmuus, laskutus- ja raportointitoiminnot, Romeo-yhteensopivuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Thureson Oy

Elias Thureson, lakimies

Käytössä: CSI LakiMies 2019-
Hyödyt: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen ja seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Lue lisää

COBALT, Viro

Kristjan Velbri, operatiivinen päällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2015-
Hyödyt: kattava toiminnallisuus, integraatiot, asiakastuki

Lue lisää

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Robin Hedensjö, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Lue lisää

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Ville Kotka, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: helppo omaksuttavuus, sujuva toimenpiteiden kirjaus, joustava ja monipuolinen raportointi, asiakirjahallinta

Lue lisää

Lakiluotsit Oy

Mikael Juujärvi, varatuomari

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2015-
Hyödyt: täysi paketti asianajotoiminnan tukena, laadukas dokumentinhallinta ja raportointi

Lue lisää

Landahl Advokatbyrå

Hanna Foss, talous- ja operatiivinen johtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: tehokas ajanhallinta ja laskutusprosessi, sujuva raportointi ja liiketoiminnan seuranta, integraatioiden mahdollistama automaatio, CSI-tiimi

Lue lisää

Properta Asianajotoimisto Oy

Heidi Savia, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer pilvestä 2017-
Hyödyt: monipuolinen ja looginen toiminnallisuus, käyttäjäystävällisyys, ohjelmiston kehittyminen

Lue lisää