Properta Asianajotoimisto Oy

Properta Asianajotoimisto Oy

Heidi Savia, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer pilvestä 2017-
Hyödyt: monipuolinen ja looginen toiminnallisuus, käyttäjäystävällisyys, ohjelmiston kehittyminen

Vuoden 2017 alussa aloittanut Properta on vuoden aikana kasvanut seitsemästä työntekijästä kuuteentoista ja kerännyt joukon kansainvälisiä tunnustuksia immateriaalioikeuksien ja kiinteistöjuridiikan osaajana. Huippuosaamisen ohella toimisto panostaa hiottuun toimintamalliin ja erinomaiseen asiakaspalveluun.

Toimeksiantojaan Properta hallinnoi pilvipalveluna käytettävällä CSI Lawyer –ohjelmistolla. Koska työkalu oli työntekijöille jo aiemmista työpaikoista tuttu ja toimivaksi todettu, sen käyttöönotto oli Propertalle luonteva päätös. Kun työkalun tarjoamat mahdollisuudet olivat jo ennestään tiedossa, uuden yhtiön resurssit voitiin suunnata kokonaisvaltaisesti varsinaisen toiminnan käynnistämiseen.

CSI Lawyerin toiminnallisuutta hyödynnetään Propertassa monipuolisesti. Käytössä ovat muun muassa asiakkaiden tunnistaminen, toimeksiantojen luonti avauspyynnön kautta, fataljien käyttö määräaikojen hallinnassa, laskutusaineiston viimeistely koelaskuja kierrättämällä, verkkolaskutus sekä postituslistat eri markkinointitarkoituksiin.

Päätöksenteon suoraviivaisuus, matala organisaatio ja tietojen läpinäkyvyys korostuvat toimitusjohtaja Heidi Savian kertoessa toimiston toimintatavoista. Alussa juristit hoitivat koko toimeksiantoprosessin alusta loppuun, mutta nykyään juristien tekemien toimeksiantojen avauspyyntöjen tarkistamisen, asiakkaan tunnistamisen tallentamisen ja laskuttamisen hoitaa toimistopäällikkö.

Propertan periaatteena on, että CSI Lawyer on käytössä toimiston jokaisella työntekijällä. Irrallisten exceleiden pyörittelyn sijaan kaikki mahdollinen tehdään suoraan ohjelmistossa, koska keskittämällä tiedot yhteen paikkaan vähennetään toimiston haavoittuvuutta. Toimistohenkilökunta voi esimerkiksi viettää vuosilomansa rauhassa, koska tarvittaessa juristit voivat hoitaa laskutuksen.

Laskutuksen sujuminen askarrutti etukäteen Propertaa, mutta monissa toimistoissa työlääksi koetusta urakasta selvittiinkin CSI Lawyerin avulla vajaassa päivässä. Propertan laskutusprosessia nopeuttaa se, että juristit pyrkivät tekemään toimenpidekirjaukset heti  ja mahdollisimman laadukkaasti, joten koelaskuihin tarvitsee vain harvoin tehdä korjauksia. Ja jos tarvitsee, korjaukset tehdään koelaskun kierrätysprosessin kautta suoraan ohjelmistoon. Paperitulostamista ei tarvita missään vaiheessa, kun laskut lähetetään verkkolaskuina ja sähköpostilla.

Tietojen läpinäkyvyyttä pidetään toimistossa tärkeänä eikä siitä haluta tinkiä. Koska työntekijät tekevät monipuolisesti kaikkea, heillä tulee vastaavasti olla pääsy jokaiseen raporttiin.

”Pystyn itse suosittelemaan CSI Lawyer -ohjelmistoa kahdeksan vuoden kokemuksella. Toimistossamme se koetaan käyttäjäystävälliseksi ja loogiseksi. Eräs osakkaammekin, jolle ohjelmisto ei ennestään ollut tuttu, oppi hyvin pienellä ohjeistuksella toimenpidekirjauksiin, koelaskutukseen ja laskutukseen liittyvät toiminnallisuudet”, toteaa Savia.

Yhteistyö CSI:n kanssa on toiminut hyvin ja ohjelmiston kehittymisestäkin toimistolla on hyviä kokemuksia. Propertan toivomat toiminnallisuudet ovat yleensä jo löytyneet CSI:n tuotekehityksen työlistalta. Savia arvostaa myös sitä, että uudet toiminnallisuudet tuodaan ohjelmistoon useimmiten parametrin taakse piilotettuina. Silloin ne eivät hämmennä käyttäjiä, vaan ovat otettavissa käyttöön hallitusti, jos niiden katsotaan tuovan lisäarvoa toimiston toimintamalliin.

Properta Asianajotoimisto on immateriaalioikeuksiin ja kiinteistöjuridiikkaan erikoistunut toimisto, jolla on vahva osaaminen muustakin liikejuridiikasta. Toimiston saamiin kansainvälisiin tunnustuksiin kuuluvat mm. Europe Firm to Watch 2018, Chambers Europe 2018, Chambers Global 2018 ja World Trademark Review 1000 2018 -rankkaukset.

Lisää asiakastarinoita

Advokatfirman Titov & Partners

Annika Hannus, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2018-
Hyödyt: käyttäjäystävällisyys, sujuva käyttöönotto, tehokas laskujen käsittely, käyttöliittymän räätälöintimahdollisuudet

Lue lisää

AG Advokat

Sarah Tabrizi, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: tehokas laskutusprosessi, raportit ja dashboardit, asiakastuki

Lue lisää

Agnes advokater

Maria Johannesson, toimistopäällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, tietojen löytyminen yhdestä järjestelmästä, raportointi, hyvä toimittajayhteistyö

Lue lisää
Anne Mari Patteri

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Lue lisää

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 1996-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, toimintavarmuus, tiedolla johtaminen

Lue lisää

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy

Kalle Ervasti, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies 1994-
Hyödyt: ohjelmiston helppokäyttöisyys, kattava toiminnallisuus ja toimivuus, dokumenttien hallinta

Lue lisää

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Heikki Sillanpää, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2014-
Hyödyt:
monipuolinen toiminnallisuus, sujuva laskutus, Romeo-yhteensopivuus, dokumenttien hallinta, pilvipalvelun toimintavarmuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy

Tommi Kemppi, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: toimenpiteiden ja muiden töiden helppo kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

Lue lisää

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, tuki asianajajan työlle, työtapaa ohjaavat prosessit, integraatioiden tuoma mahdollisuus hyödyntää dataa muissa ohjelmistoissa

Lue lisää

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Käytössä: CSI Lawyer 1994-
Hyödyt: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

Lue lisää

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy

Christian Näsman, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2001-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, kätevä laskutus, raportointi, Romeo-yhteensopivuus

Lue lisää

Asianajotoimisto Project Law Oy

Antti Laaksonen, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2008-
Hyödyt: keskitetty toimeksiannon tietojen hallinta, ajantasaiset toimenpidekirjaukset, sujuva kuukausilaskutus

Lue lisää

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Mari Lampenius, hallituksen jäsen

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: ohjelmiston toimialakohtaisuus ja toimintavarmuus, laskutus- ja raportointitoiminnot, Romeo-yhteensopivuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Thureson Oy

Elias Thureson, lakimies

Käytössä: CSI LakiMies 2019-
Hyödyt: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen ja seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Lue lisää

COBALT, Viro

Kristjan Velbri, operatiivinen päällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2015-
Hyödyt: kattava toiminnallisuus, integraatiot, asiakastuki

Lue lisää

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Robin Hedensjö, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Lue lisää

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Ville Kotka, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: helppo omaksuttavuus, sujuva toimenpiteiden kirjaus, joustava ja monipuolinen raportointi, asiakirjahallinta

Lue lisää

Lakiluotsit Oy

Mikael Juujärvi, varatuomari

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2015-
Hyödyt: täysi paketti asianajotoiminnan tukena, laadukas dokumentinhallinta ja raportointi

Lue lisää

Landahl Advokatbyrå

Hanna Foss, talous- ja operatiivinen johtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: tehokas ajanhallinta ja laskutusprosessi, sujuva raportointi ja liiketoiminnan seuranta, integraatioiden mahdollistama automaatio, CSI-tiimi

Lue lisää