Asianajotoimisto Borenius Oy

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Anne Mari Patteri

Suomen suurimpiin asianajotoimistoihin kuuluva Borenius haluaa toimia alan edelläkävijänä. Tämä näkyy myös järjestelmäpuolella. Toimisto ei tyydy kompromisseihin, vaan pyrkii löytämään eri toimintoihin markkinoiden sopivimmat valmisjärjestelmät ja integroimaan ne toimivaksi ratkaisukokonaisuudeksi.

Vuonna 2013 CSI Lawyer korvasi toimeksiantojen hallintatyökaluna Microsoft Dynamics AX:n. Ratkaisuun ollaan tyytyväisiä, koska se täydentää luotettavien järjestelmätoimittajien kanssa rakennettua ympäristöä, jossa eri järjestelmät keskustelevat sujuvasti keskenään.

CSI Lawyer -ohjelmiston hankintapäätökseen vaikuttivat ensisijaisesti CSI:n hyvä toimialaosaaminen sekä ohjelmiston soveltuvuus Boreniuksen tarpeisiin. Ohjelmisto tarjosi valmiiksi mietittyinä lähes kaikki ydinliiketoiminnan kannalta oleelliset asiat, kuten sähköiset hyväksyntäprosessit koelaskujen käsittelyyn.

Vaihto CSI Lawyeriin onnistui suhteellisen tiiviillä aikataululla, ja tiedot Dynamics AX:stä siirtyivät odotettua kivuttomammin. Positiivinen suhtautuminen uuden oppimiseen on osa Boreniuksen yrityskulttuuria, joten helppokäyttöinen CSI Lawyer omaksuttiin käyttöön nopeasti.

Integraatiot toimiston muihin järjestelmiin ovat vaatineet huolellista suunnittelua, mutta ne on saatu toimimaan hyvin. CSI Lawyer on integroitu muun muassa Boreniuksen dokumentinhallintaan, kirjanpitoon, matkalaskujärjestelmään, CRM-järjestelmään sekä erilliseen analytiikkatyökaluun.

”Integraatioiden rakentaminen on sujunut aina erittäin hyvässä yhteistyössä, eikä niiden kanssa ole toistaiseksi tullut mitään ongelmia”, toteaa talousjohtaja Anne-Mari Patteri.

Boreniuksen pyrkimys toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen asettaa vaatimuksia myös käytössä oleville työkaluille, joten toimisto on vahvasti mukana CSI Lawyerin kehittämisessä. Esimerkiksi toimenpiteen kirjauskausien avulla Boreniuksella ohjataan käyttäjät tekemään kirjauksensa tietyn ajan puitteissa.

”CSI Lawyer tukee hyvin liiketoimintaamme. Avoimuus on lisääntynyt, kun koko organisaatiolla on mahdollisuus nähdä toimeksiantoihin ja asiakkaisiin liittyvät tiedot, kirjaukset ja laskutustilanne. Toimipisteestä riippumatta voimme palvella joustavasti kaikkia asiakkaita saman järjestelmän puitteissa ja toimenpidetyyppien avulla olemme pystyneet yhdenmukaistamaan kirjauskäytäntöjämme”, toteaa Patteri.

Talousosastolla ohjelmistoon ollaan tyytyväisiä, koska se on helpottanut laskutusvaiheessa tarvittavien muutosten tekemistä ja nopeuttanut laskutusprosessia. Laskujen lähettäminen hoituu nykyisin yhden laskuttajan toimesta.

CSI Lawyer on tuonut laskutusprosessiin myös paremman kontrollin; koelaskun kierrätyksen myötä nähdään koko ajan, missä laskut ovat menossa ja mitä muutoksia niihin on tehty. Osa juristeista tarkastaa koelaskut jo täysin sähköisesti muun muassa esikatselua hyödyntäen, osa haluaa edelleen tulostaa ne. Paperin käsittely on joka tapauksessa vähentynyt, ja sähköisen laskutuksen myötä myös laskujen perille meno on parantunut.

Uusien ohjelmistoversioiden julkaisurytmin Borenius kokee sopivaksi. Päivitykset ovat sujuneet ongelmitta ja suunnitellussa aikataulussa. Uudet versiot on testattu etukäteen, mutta erillisiä päivitysten käyttöönottoprojekteja ei ole tarvittu, koska ohjelmistoon kustomoidut ominaisuudet ja integraatiot ovat aina toimineet päivityksen jälkeenkin.

”Olemme valmiit suosittelemaan CSI Lawyeria, joka täyttää hyvin asianajotoimistojen tärkeimmät tarpeet ja joustaa asiakkaiden erilaisten käyttötapojen mukaan. Teknisesti tuote on ollut luotettava eikä käyttökatkoksia ole esiintynyt. CSI:llä on hyvä ymmärrys toimialasta, asiakkaiden tarpeista ja toimintatavoista sekä valmiudet tarvittavien integraatioiden rakentamiseen. Palvelu on asiantuntevaa ja nopeaa, ja tarvittaessa asiat ratkotaan yhteistyössä toimistomme IT-asiantuntijoiden kanssa etätuen välityksellä”, Patteri toteaa.

Vuonna 1911 perustettu Asianajotoimisto Borenius Oy on yksi Suomen suurimmista ja kokeneimmista asianajotoimistoista. Borenius palvelee yritysasiakkaita kaikissa oikeudellisissa asioissa ja on rakentamassa asiakkaidensa menestystä vahvalla osaamisella, pitkäaikaisella sitoutumisella, aidolla osallistumisella, kokemuksella ja innovaatiolla. Boreniuksen yli 200 työntekijää varmistavat täysimittaisten liikejuridiikan palveluiden helpon saatavuuden Helsingissä, Tampereella, Lontoossa ja New Yorkissa.

Lisää asiakastarinoita

Advokatfirman Titov & Partners

Annika Hannus, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2018-
Hyödyt: käyttäjäystävällisyys, sujuva käyttöönotto, tehokas laskujen käsittely, käyttöliittymän räätälöintimahdollisuudet

Lue lisää

AG Advokat

Sarah Tabrizi, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: tehokas laskutusprosessi, raportit ja dashboardit, asiakastuki

Lue lisää

Agnes advokater

Maria Johannesson, toimistopäällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, tietojen löytyminen yhdestä järjestelmästä, raportointi, hyvä toimittajayhteistyö

Lue lisää

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 1996-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, toimintavarmuus, tiedolla johtaminen

Lue lisää

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy

Kalle Ervasti, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies 1994-
Hyödyt: ohjelmiston helppokäyttöisyys, kattava toiminnallisuus ja toimivuus, dokumenttien hallinta

Lue lisää

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Heikki Sillanpää, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2014-
Hyödyt:
monipuolinen toiminnallisuus, sujuva laskutus, Romeo-yhteensopivuus, dokumenttien hallinta, pilvipalvelun toimintavarmuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy

Tommi Kemppi, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: toimenpiteiden ja muiden töiden helppo kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

Lue lisää

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, tuki asianajajan työlle, työtapaa ohjaavat prosessit, integraatioiden tuoma mahdollisuus hyödyntää dataa muissa ohjelmistoissa

Lue lisää

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Käytössä: CSI Lawyer 1994-
Hyödyt: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

Lue lisää

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy

Christian Näsman, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2001-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, kätevä laskutus, raportointi, Romeo-yhteensopivuus

Lue lisää

Asianajotoimisto Project Law Oy

Antti Laaksonen, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2008-
Hyödyt: keskitetty toimeksiannon tietojen hallinta, ajantasaiset toimenpidekirjaukset, sujuva kuukausilaskutus

Lue lisää

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Mari Lampenius, hallituksen jäsen

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: ohjelmiston toimialakohtaisuus ja toimintavarmuus, laskutus- ja raportointitoiminnot, Romeo-yhteensopivuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Thureson Oy

Elias Thureson, lakimies

Käytössä: CSI LakiMies 2019-
Hyödyt: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen ja seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Lue lisää

COBALT, Viro

Kristjan Velbri, operatiivinen päällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2015-
Hyödyt: kattava toiminnallisuus, integraatiot, asiakastuki

Lue lisää

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Robin Hedensjö, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Lue lisää

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Ville Kotka, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: helppo omaksuttavuus, sujuva toimenpiteiden kirjaus, joustava ja monipuolinen raportointi, asiakirjahallinta

Lue lisää

Lakiluotsit Oy

Mikael Juujärvi, varatuomari

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2015-
Hyödyt: täysi paketti asianajotoiminnan tukena, laadukas dokumentinhallinta ja raportointi

Lue lisää

Landahl Advokatbyrå

Hanna Foss, talous- ja operatiivinen johtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: tehokas ajanhallinta ja laskutusprosessi, sujuva raportointi ja liiketoiminnan seuranta, integraatioiden mahdollistama automaatio, CSI-tiimi

Lue lisää

Properta Asianajotoimisto Oy

Heidi Savia, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer pilvestä 2017-
Hyödyt: monipuolinen ja looginen toiminnallisuus, käyttäjäystävällisyys, ohjelmiston kehittyminen

Lue lisää