Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Käytössä: CSI Lawyer 1994-
Hyödyt: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

Lukander Ruohola HTO:ssa CSI-ohjelmiston käyttötapa on muokkautunut vahvasti yrityksen näköiseksi. Toimiston kulttuuri on välitön eikä vahvoja hierarkioita ole. Siten myös CSI Lawyerin käytössä on haluttu välttää turhia rajoituksia, esimerkiksi toimeksiantojen näkyvyyttä ei ole rajattu miltään käyttäjäryhmältä.

Käyttäjille on jätetty vapaus valita itselleen tehokkain ja sopivin käyttötapa. Osa juristeista kirjaa toimenpiteensä itse, osa luottaa sihteerin apuun. Moni hyödyntää pikavalintoja toimenpiteitä kirjatessa, mutta yrityksen asianajaja ja osakas Juhani Ekuri ei niitä kaipaa. ”Haluan aina nähdä toimeksiantoon liittyvän kokonaisuuden ja teen siksi kirjaukseni hieman pidemmän kaavan kautta. Tavoitteeni on kirjata työt niin laadukkaasti, että toimenpiteen kuvaus ja summat voidaan siirtää sellaisenaan sihteerin laskutettavaksi. Laskutukseen liittyviä erityistoiveita tulee asiakkailta usein; tietääkseni ohjelmisto on aina joustanut niin, että toivottuun lopputulokseen on päästy.” Ekuri toteaa.

Vaikka pienehkössä toimistossa on helppo pysyä ajan tasalla liiketoiminnan tilasta, CSI Lawyerin raportit ovat Ekurilla ahkerassa käytössä. Raportointi tuottaa mm. viikkopalaverien listat uusista toimeksiannoista sekä mahdollistaa kirjausten ja laskutusten tilan seurannan ilman, että lukuja olisi haalittava kasaan hajanaisista exceleistä.

Parhaillaan toimistossa testataan dashboard-kaavioiden käyttökelpoisuutta eri käyttäjäryhmien työn tueksi. Dashboardien graafinen esitysmuoto tarjoaisi jokaiselle mahdollisuuden oman työn ja sen kehittymisen seurantaan vaivattomasti ja reaaliajassa. Tosin dashboardit, kuten muutkin uudet toiminnallisuudet evaluoidaan huolellisesti ja otetaan käyttöön vain, jos ne näyttävät tuottavan lisäarvoa yrityksen toimintaan.

”Omasta näkökulmastani CSI Lawyerin vahvuuksina korostuvat sen käytön helppous ja monipuolisuus. Myös yhteistyö on ollut sujuvaa. Toimistomme CSI-pääkäyttäjä vastaa yhteydenpidosta. Ongelmatilanteisiin on aina löytynyt nopeasti apua eikä käyttökatkoksia ole esiintynyt” Ekuri toteaa.

Yritysjuridiikkaan keskittynyt Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy tarjoaa parhaat liikejuridiikan palvelut kaikenkokoisille yrityksille kustannustehokkaasti. Liikejuridiikan eri osa-alueisiin erikoistuneet ammattilaiset palvelevat ko­timaisten kielten lisäksi myös englanniksi, saksaksi ja espanjaksi. Toimisto on osa kansainvälistä liikejuridiikan MSI Global Alliance -verkostoa, jonka kautta asiakkaat saavat käyttöönsä parhaan paikallisen asiantunte­muksen yli sadassa maassa.

Lisää asiakastarinoita

Advokatfirman Titov & Partners

Annika Hannus, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2018-
Hyödyt: käyttäjäystävällisyys, sujuva käyttöönotto, tehokas laskujen käsittely, käyttöliittymän räätälöintimahdollisuudet

Lue lisää

AG Advokat

Sarah Tabrizi, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: tehokas laskutusprosessi, raportit ja dashboardit, asiakastuki

Lue lisää

Agnes advokater

Maria Johannesson, toimistopäällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, tietojen löytyminen yhdestä järjestelmästä, raportointi, hyvä toimittajayhteistyö

Lue lisää
Anne Mari Patteri

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Lue lisää

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 1996-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, toimintavarmuus, tiedolla johtaminen

Lue lisää

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy

Kalle Ervasti, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies 1994-
Hyödyt: ohjelmiston helppokäyttöisyys, kattava toiminnallisuus ja toimivuus, dokumenttien hallinta

Lue lisää

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Heikki Sillanpää, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2014-
Hyödyt:
monipuolinen toiminnallisuus, sujuva laskutus, Romeo-yhteensopivuus, dokumenttien hallinta, pilvipalvelun toimintavarmuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy

Tommi Kemppi, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: toimenpiteiden ja muiden töiden helppo kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

Lue lisää

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, tuki asianajajan työlle, työtapaa ohjaavat prosessit, integraatioiden tuoma mahdollisuus hyödyntää dataa muissa ohjelmistoissa

Lue lisää

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy

Christian Näsman, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2001-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, kätevä laskutus, raportointi, Romeo-yhteensopivuus

Lue lisää

Asianajotoimisto Project Law Oy

Antti Laaksonen, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2008-
Hyödyt: keskitetty toimeksiannon tietojen hallinta, ajantasaiset toimenpidekirjaukset, sujuva kuukausilaskutus

Lue lisää

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Mari Lampenius, hallituksen jäsen

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: ohjelmiston toimialakohtaisuus ja toimintavarmuus, laskutus- ja raportointitoiminnot, Romeo-yhteensopivuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Thureson Oy

Elias Thureson, lakimies

Käytössä: CSI LakiMies 2019-
Hyödyt: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen ja seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Lue lisää

COBALT, Viro

Kristjan Velbri, operatiivinen päällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2015-
Hyödyt: kattava toiminnallisuus, integraatiot, asiakastuki

Lue lisää

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Robin Hedensjö, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Lue lisää

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Ville Kotka, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: helppo omaksuttavuus, sujuva toimenpiteiden kirjaus, joustava ja monipuolinen raportointi, asiakirjahallinta

Lue lisää

Lakiluotsit Oy

Mikael Juujärvi, varatuomari

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2015-
Hyödyt: täysi paketti asianajotoiminnan tukena, laadukas dokumentinhallinta ja raportointi

Lue lisää

Landahl Advokatbyrå

Hanna Foss, talous- ja operatiivinen johtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: tehokas ajanhallinta ja laskutusprosessi, sujuva raportointi ja liiketoiminnan seuranta, integraatioiden mahdollistama automaatio, CSI-tiimi

Lue lisää

Properta Asianajotoimisto Oy

Heidi Savia, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer pilvestä 2017-
Hyödyt: monipuolinen ja looginen toiminnallisuus, käyttäjäystävällisyys, ohjelmiston kehittyminen

Lue lisää