Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Heikki Sillanpää, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2014-
Hyödyt:
monipuolinen toiminnallisuus, sujuva laskutus, Romeo-yhteensopivuus, dokumenttien hallinta, pilvipalvelun toimintavarmuus, asiakastuki

Asianajaja Heikki Sillanpää on käyttänyt CSI:n ohjelmistoja jo parikymmentä vuotta. CSI LakiMies on pitänyt järjestyksessä Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy:n toimeksiannot vuodesta 2007 lähtien, ja nykyisin toimisto käyttää sitä pilvipalveluna. Ratkaisua on vielä myöhemmin täydennetty pilvipalveluna hankitulla M-Files-dokumentinhallinnalla.

CSI LakiMies on vastannut hyvin toimiston tarpeisiin. Siitä löytyvät monipuolisesti mm. toimeksiantojen tiedot, asianosaisten tiedot ja asiakasvarakirjanpito. Aktiviteetit tukevat oman työn järjestämistä, ja tehdyt kirjaukset siirtyvät sujuvasti laskutukseen. Myös korvaushakemusten lähettäminen Romeoon onnistuu.

Pilvipalveluun siirtyminen pari vuotta sitten sujui ongelmitta, paransi CSI LakiMiehen käytettävyyttä ja helpotti ympäristön hallintaa. Vaikka tiedot ovatkin epämääräisesti ”pilvessä”, toimistolle riittää tieto siitä, että ne sijaitsevat tietoturvallisessa ympäristössä ja niistä otetaan säännölliset varmistukset.

Vuoden 2016 alusta lähtien toimiston dokumentteja on hallittu M-Filesissa, joka on aktiivikäytössä koko työpäivän ajan. M-Filesiin tallennetaan kaikki toimeksiantoihin liittyvät dokumentit, mm. haastehakemukset, lausumat, kirjeet ja oikeusapupäätökset.  Myös toimeksiantoa koskevat sähköpostiviestit ja/tai niiden liitetiedostot voidaan tallentaa M-Filesiin helposti suoraan Outlookista.

Heikki Sillanpää kokee, että M-Filesin hyödyt ovat kiistattomat jopa kahden hengen toimistossa. Keskitetyssä järjestelmässä dokumentit pysyvät tallessa ja kummankin käyttäjän saatavilla. M-Filesista nähdään, milloin dokumentti on käsittelyssä toisella käyttäjällä ja millaisia versioita siitä on tallennettu. Tämä on avuksi etenkin sopimusneuvotteluissa, joiden aikana syntyy tyypillisesti useampia luonnoksia.

Toimiston sihteerin työnkuvaan kuuluu myös luonnosten valmistelua ja muita asianajajaa avustavia tehtäviä. M-Filesissa asianajajan on helppo seurata luonnoksen edistymistä, kunnes se on valmis hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Tarvittaessa kumpikin pystyy joustavasti työstämään samaa asiakirjaa.

M-Filesin etuihin kuuluu myös fyysisen arkistotilan säästyminen. Toimiston tavoitteena onkin vähentää jatkossa papereiden arkistointia siten, että jutun päättyessä kaikki dokumentit olisivat M-Filesissa sähköisessä muodossa.

Pilvipalvelu on koettu sekä CSI LakiMiehen että M-Filesin suhteen toimivaksi valinnaksi. Kummankin ohjelmiston toimintavarmuus on huomattavasti keskimääräistä IT-ratkaisua parempi. Lisäksi ongelmatilanteisiin löytyy apua CSI:n asiakastuesta. ”Asiointi CSI-tuen kanssa on asiallista, järkevää ja nopeaa. Asiaan perehdytään, ja se hoituu viimeistään etäyhteyden välityksellä. Kynnys ottaa yhteyttä on alhainen, kun tietää saavansa järjellistä apua”, Heikki Sillanpää tiivistää.

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy on vuonna 2007 perustettu kahden hengen toimisto, joka toimii Turussa ja Forssassa ja tarjoaa palveluitaan sekä yksityishenkilöille että yrityksille. Toimiston palveluihin kuuluvat mm. riita- ja rikosasiat, perintöoikeus ja oikeudenkäynnit. Lisäksi toimisto hoitaa eläinten suojeluun ja pitoon liittyviä toimeksiantoja ympäri Suomea.

Lisää asiakastarinoita

Advokatfirman Titov & Partners

Annika Hannus, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2018-
Hyödyt: käyttäjäystävällisyys, sujuva käyttöönotto, tehokas laskujen käsittely, käyttöliittymän räätälöintimahdollisuudet

Lue lisää

AG Advokat

Sarah Tabrizi, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: tehokas laskutusprosessi, raportit ja dashboardit, asiakastuki

Lue lisää

Agnes advokater

Maria Johannesson, toimistopäällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, tietojen löytyminen yhdestä järjestelmästä, raportointi, hyvä toimittajayhteistyö

Lue lisää
Anne Mari Patteri

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Lue lisää

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 1996-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, toimintavarmuus, tiedolla johtaminen

Lue lisää

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy

Kalle Ervasti, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies 1994-
Hyödyt: ohjelmiston helppokäyttöisyys, kattava toiminnallisuus ja toimivuus, dokumenttien hallinta

Lue lisää

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy

Tommi Kemppi, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: toimenpiteiden ja muiden töiden helppo kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

Lue lisää

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, tuki asianajajan työlle, työtapaa ohjaavat prosessit, integraatioiden tuoma mahdollisuus hyödyntää dataa muissa ohjelmistoissa

Lue lisää

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Käytössä: CSI Lawyer 1994-
Hyödyt: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

Lue lisää

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy

Christian Näsman, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2001-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, kätevä laskutus, raportointi, Romeo-yhteensopivuus

Lue lisää

Asianajotoimisto Project Law Oy

Antti Laaksonen, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2008-
Hyödyt: keskitetty toimeksiannon tietojen hallinta, ajantasaiset toimenpidekirjaukset, sujuva kuukausilaskutus

Lue lisää

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Mari Lampenius, hallituksen jäsen

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: ohjelmiston toimialakohtaisuus ja toimintavarmuus, laskutus- ja raportointitoiminnot, Romeo-yhteensopivuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Thureson Oy

Elias Thureson, lakimies

Käytössä: CSI LakiMies 2019-
Hyödyt: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen ja seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Lue lisää

COBALT, Viro

Kristjan Velbri, operatiivinen päällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2015-
Hyödyt: kattava toiminnallisuus, integraatiot, asiakastuki

Lue lisää

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Robin Hedensjö, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Lue lisää

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Ville Kotka, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: helppo omaksuttavuus, sujuva toimenpiteiden kirjaus, joustava ja monipuolinen raportointi, asiakirjahallinta

Lue lisää

Lakiluotsit Oy

Mikael Juujärvi, varatuomari

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2015-
Hyödyt: täysi paketti asianajotoiminnan tukena, laadukas dokumentinhallinta ja raportointi

Lue lisää

Landahl Advokatbyrå

Hanna Foss, talous- ja operatiivinen johtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: tehokas ajanhallinta ja laskutusprosessi, sujuva raportointi ja liiketoiminnan seuranta, integraatioiden mahdollistama automaatio, CSI-tiimi

Lue lisää

Properta Asianajotoimisto Oy

Heidi Savia, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer pilvestä 2017-
Hyödyt: monipuolinen ja looginen toiminnallisuus, käyttäjäystävällisyys, ohjelmiston kehittyminen

Lue lisää