Asianajotoimisto Thureson Oy

Asianajotoimisto Thureson Oy

Elias Thureson, lakimies

Käytössä: CSI LakiMies 2019-
Hyödyt: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen ja seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Vielä muutama vuosi sitten Asianajotoimisto Thureson oli pieni varsinaissuomalainen perheyritys. Yrityksen liiketoiminta lähti kuitenkin laajenemaan, ja henkilöstömäärän noustessa kuuteen henkeen toimistoja avattiin Paimion lisäksi myös Turkuun ja Kaarinaan. Laajenemisen myötä ilmeni tarve hankkia parempi ohjelmisto tukemaan toimeksiantojen hallintaa ja päivittäisen työn seurantaa.

Toimistolla ei aiemmin ollut käytössä vastaavaa yhtä kehittynyttä ohjelmistoa. Ohjelmiston hankintaprosessin aikana tutustuttiin useisiin eri vaihtoehtoihin, mutta CSI LakiMiehen monipuolisuus ja kyky vastata yrityksen tarpeisiin sopivassa mittakaavassa nousivat ratkaisevaan asemaan päätöstä tehdessä. Ohjelmiston käytettävyys sekä toiminnot vastasivat hyvin esiin noussutta tarvetta.

Ohjelmiston käyttöönotto on tuonut konkreettisia hyötyjä muun muassa helpottaen työskentelyä useassa toimistossa ja tukemalla tiimityöskentelyä. Vaikka lakimiehet työskentelevätkin eri kaupungeissa, yhteisen tietokannan ansiosta esteellisyydet pystytään tarkastamaan ja toimeksiannon etenemistä seuraamaan kaikissa toimistoissa. Myös työn tuottavuus on noussut, ja ohjelmiston on huomattu motivoivan lakimiehiä, sillä oma kokonaistyötilanne on nyt helposti hahmotettavissa ja seurattavissa. Näin pystytään välttämään tyhjäkäyntiä ja kontrolloimaan omaa työtaakkaa. Vaikka ohjelmiston käyttöönotto vaatikin alussa käyttäjiltä panostusta ja toimintoihin perehtymistä, CSI LakiMies on tuonut toivottua helpotusta toimiston päivittäisen työn hoitoon ja tarpeisiin.

CSI Mobile -mobiilikäyttöliittymä saa Asianajotoimisto Thuresonilla eritystä kiitosta, sillä työssään ympäri Suomea liikkuvat juristit pystyvät kirjaamaan toimenpiteensä tien päällä. Mobiilitoiminnallisuus tuo todellista lisäarvoa, sillä sen avulla pystytään myös motivoimaan työntekijöitä kirjaamaan työnsä heti. Näin toimenpiteitä ei jää kirjaamatta, eikä laskutuskaan muodostu niin työlääksi prosessiksi. Kiitosta saa myös mahdollisuus seurata omaa viikoittaista työmäärää reaaliaikaisesti.

”CSI LakiMies -ohjelmisto on markkinoiden paras vaihtoehto tämän kokoluokan toimistolle. Ohjelmiston ansiosta toimiston lakimiehet pystyvät keskittymään työssään juridiikkaan ja asiakkaiden palvelemiseen, sillä aikaa jää muuhunkin kuin toimenpiteiden kirjaamiseen”, toteaa Elias Thureson, lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Asianajotoimisto Thureson Oy on varsinaissuomalainen perheyritys, joka on palvellut yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä ja julkisyhteisöjä jo yli 20 vuoden ajan. Toimistot sijaitsevat Turussa, Kaarinassa ja Paimiossa. Toimisto on palkittu Paimion vuoden positiivisimmaksi yritykseksi vuonna 2018.

Lisää asiakastarinoita

Advokatfirman Titov & Partners

Annika Hannus, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2018-
Hyödyt: käyttäjäystävällisyys, sujuva käyttöönotto, tehokas laskujen käsittely, käyttöliittymän räätälöintimahdollisuudet

Lue lisää

AG Advokat

Sarah Tabrizi, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: tehokas laskutusprosessi, raportit ja dashboardit, asiakastuki

Lue lisää

Agnes advokater

Maria Johannesson, toimistopäällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, tietojen löytyminen yhdestä järjestelmästä, raportointi, hyvä toimittajayhteistyö

Lue lisää
Anne Mari Patteri

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Lue lisää

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 1996-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, toimintavarmuus, tiedolla johtaminen

Lue lisää

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy

Kalle Ervasti, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies 1994-
Hyödyt: ohjelmiston helppokäyttöisyys, kattava toiminnallisuus ja toimivuus, dokumenttien hallinta

Lue lisää

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Heikki Sillanpää, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2014-
Hyödyt:
monipuolinen toiminnallisuus, sujuva laskutus, Romeo-yhteensopivuus, dokumenttien hallinta, pilvipalvelun toimintavarmuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy

Tommi Kemppi, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: toimenpiteiden ja muiden töiden helppo kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

Lue lisää

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, tuki asianajajan työlle, työtapaa ohjaavat prosessit, integraatioiden tuoma mahdollisuus hyödyntää dataa muissa ohjelmistoissa

Lue lisää

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Käytössä: CSI Lawyer 1994-
Hyödyt: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

Lue lisää

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy

Christian Näsman, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2001-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, kätevä laskutus, raportointi, Romeo-yhteensopivuus

Lue lisää

Asianajotoimisto Project Law Oy

Antti Laaksonen, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2008-
Hyödyt: keskitetty toimeksiannon tietojen hallinta, ajantasaiset toimenpidekirjaukset, sujuva kuukausilaskutus

Lue lisää

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Mari Lampenius, hallituksen jäsen

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: ohjelmiston toimialakohtaisuus ja toimintavarmuus, laskutus- ja raportointitoiminnot, Romeo-yhteensopivuus, asiakastuki

Lue lisää

COBALT, Viro

Kristjan Velbri, operatiivinen päällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2015-
Hyödyt: kattava toiminnallisuus, integraatiot, asiakastuki

Lue lisää

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Robin Hedensjö, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Lue lisää

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Ville Kotka, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: helppo omaksuttavuus, sujuva toimenpiteiden kirjaus, joustava ja monipuolinen raportointi, asiakirjahallinta

Lue lisää

Lakiluotsit Oy

Mikael Juujärvi, varatuomari

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2015-
Hyödyt: täysi paketti asianajotoiminnan tukena, laadukas dokumentinhallinta ja raportointi

Lue lisää

Landahl Advokatbyrå

Hanna Foss, talous- ja operatiivinen johtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: tehokas ajanhallinta ja laskutusprosessi, sujuva raportointi ja liiketoiminnan seuranta, integraatioiden mahdollistama automaatio, CSI-tiimi

Lue lisää

Properta Asianajotoimisto Oy

Heidi Savia, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer pilvestä 2017-
Hyödyt: monipuolinen ja looginen toiminnallisuus, käyttäjäystävällisyys, ohjelmiston kehittyminen

Lue lisää