Raportointi

Oletko päättänyt, mitä haluat mitata ja seurata? Tarvitsemasi raportit löytyvät kattavasta raporttikirjastosta, jota voit täydentää myös kustomoiduilla raporteilla.

Ohjelmistoon tallennettujen tietojen tehokkaan raportoinnin ja analysoinnin mahdollistavat ohjelmiston mukana tulevat käyttövalmiit

24

tulosteraporttia

36

pivottia

178

näkymää

40

kaaviota.

Näkymät

Tietojen raportointi sujuu helpoimmin hyödyntämällä ohjelmistossa olevia lukuisia näkymiä, jotka soveltuvat erinomaisesti peruskäyttäjän tarpeisiin. Valmiiden näkymävalintojen avulla listaat helposti halutun osajoukon esimerkiksi kirjatuista toimenpiteistä, ja suodatusten avulla voit muokata listaa edelleen. Tarvittaessa voit viedä jokaisen listan tiedot myös exceliin jatkokäsiteltäväksi.


Dashboardit

Käyttäjäryhmäkohtaisesti määritettävät havainnolliset dashboardit palvelevat etenkin kiireisiä käyttäjiä. Ne näyttävät avainlukujen, esimerkiksi kirjattujen ja laskutettujen toimenpiteiden, ajantasaisen tilanteen yhdellä silmäyksellä. Dashboardit muokataan käyttäjäryhmän tarpeiden mukaan; siinä missä juristeja kiinnostavat heidän omat lukunsa, osakkailla on tarve seurata, miten koko yrityksellä menee.

Kaaviokirjasto tarjoaa valmiita kaavioita juristin, toimeksiannon vastuuhenkilön, esimiehen, osakkaan ja taloushallinnon tarpeisiin, mutta tarvittaessa voit tilata dashboardiin myös yrityskohtaisesti räätälöityjä kuvia.


Pivot-raportit

Jos lukuja on tarve analysoida yksityiskohtaisemmin, interaktiivisten pivot-raporttien avulla voit tarkastella eri tietokokonaisuuksista yhdistettyjä tietoja useista näkökulmista. Tietojen analysointi onnistuu helposti raahaamalla raporttiin uusia kenttiä, vaihtamalla niiden järjestystä ja määrittämällä erilaisia suodatuksia. Valmiit pivot-raportit ovat rajoitetusti muokattavissa, ja voit luoda tai tilata ohjelmistoon myös kokonaan uusia pivotteja.


Tulosteraportit

Ohjelmisto tuottaa myös kaikki kirjanpitoa varten tarvitsemasi perusraportit. Myyntipäiväkirjaa, EU-myyntipäiväkirjaa ja suoritusluetteloa täydentävät muun muassa avointen laskujen, ennakoiden ja asiakasvarojen raportit. Ohjelmisto tarjoaa luonnollisesti raportit myös laskuttamattomien kirjausten ja erääntyneiden laskujen seurantaan.