Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Robin Hedensjö, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: rapporteringsmöjligheterna; bra faktureringsflow; CSI:s kundsupport och tekniska konsulter

Gernandt & Danielsson bildades 1992 när en grupp delägare och deras kollegor lämnade en av den tidens största svenska advokatbyråer och startade eget. Den nystartade byrån var en relativt liten aktör, men fick snabbt uppdrag som var stora, komplexa och ofta internationella. G&D erbjuder rådgivning inom de flesta affärsjuridiska områden med särskilt fokus på transaktioner och tvister. I dagens läge har byrån ca. 110 anställda, varav ca. 75 är jurister. Av dessa är 21 även delägare i byrån.

Före bytet till CSI hade Gernandt & Danielsson använt ett annat affärssystem i ca 15 år. Systemet upplevdes begränsat och det mesta utfördes manuellt i allt för hög utsträckning. I synnerhet faktureringsrutinen krävde många personers inblandning, t ex skapades fakturorna i ett program men specifikationerna i ett annat, och rapporteringsmöjligheterna blev med tiden begränsade för en byrå i G&D:s storleksklass. Byrån kände att de ville göra en förändring och digitalisera sina processer, så man anlitade en branschkunnig utomstående konsult för att hjälpa till med att hitta passande systemalternativ. Under processens gång kartlades och utvärderades ett flertal system där valet föll på CSI. Några av anledningarna till det var att CSI upplevdes beprövat och genomarbetat, var lagom stort både som företag och system och mötte den kravspecifikation som G&D ställde på ett nytt system.

Implementeringsprojektet upplevdes av G&D som väldigt bra och givande. Projektgrupperna hos båda parterna var väldigt dedikerade och målmedvetna, och samarbetet flöt därför på smidigt. Inför att man tog systemet i bruk gjordes även en del anpassningar så som integrationer, fakturamallar och rapporter. Dessa gjorde övergången från det föregående systemet till CSI smidig och man kunde fortsätta jobba effektivt efter systembytet trots att det var mycket som var nytt. Efter implementeringen har systemets tillgängliga funktionaliteter används ganska brett, bl.a. har man kunnat göra faktureringsarbetet digitalt med hjälp av kontrollprocessen för preliminärfakturor.

För G&D har bytet till CSI betytt att man har fått betydligt bättre kontroll över faktureringsflödet och det är lättare att följa upp fakturor, vilket underlättar mycket för samtliga användare. Bland juristerna har snabbregistreringsprogrammet för tidrapportering, CSI MyDesk, använts aktivt. Det finns funktioner och processer i systemet som inte ännu utnyttjas på G&D, men man är medveten om utvecklingspotentialen och vill fortsätta revidera användningen allt eftersom systemet blir mer bekant.

Samarbetet med CSI har fungerat väldigt bra. Utbildningarna innan go live uppskattades mycket och man kunde sy ihop projektet tillsammans på ett tillfredsställande sätt. Efter implementeringen har det goda samarbetet fortsatt – man vågar lyfta både det goda och det som behöver utvecklas, och kommunikationen mellan företagen känns enkel och familjär.

CSI kändes som ett naturligt val av affärssystem för en byrå i vår storlek och med den kravspecifikation vi har. CSI är användarvänligt och det finns mycket och relevant information med goda rapporteringsmöjligheter. Det känns att CSI har funnits med länge och är genomarbetat samtidigt som det upplevs modernt med digitala lösningar i fakturering och tidrapportering.” säger Robin Hedensjö, finance director på Gernandt & Danielsson.

Fler kundreferenser

Advokatfirman Titov & Partners
Annika Hannus, Ekonomi- och kontorschef

Använder: CSI Lawyer 2018-
Favoriter: användarvänlighet, smidig implementering, effektiv hantering och framtagande av fakturor, möjlighet att anpassa systemet enligt kontorets behov

Läs mer

AG Advokat
Sarah Tabrizi, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: Digital faktureringsprocess; rapporter och dashboards; CSI:s support

Läs mer

Agnes advokater
Maria Johannesson, Kontorschef

Använder: CSI Lawyer molntjänst 2020-
Favoriter: användarvänlighet, all information i ett system, rapportering, samarbete

Läs mer

Advokatbyrå Castrén & Snellman AB

Oskari Gestrin, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 1996-
Favoriter: branschspecificitet, pålitlighet, samarbete

Läs mer

Borenius Asianajotoimisto Oy
Anne-Mari Patteri, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2013-
Favoriter: leverantörens branschkunskap, stöd för affärsverksamheten, enklare och mera välkontrollerad fakturering, inbesparingar i papper och resurser, integrationerna, mobilappen

Läs mer

COBALT, Estland
Kristjan Velbri, Operativ chef

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter: de mångsidiga funktionerna, integrationerna, kundsupporten

Läs mer

COBALT, Lettland
Indrikis Liepa, Partner

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter:
mångsidiga funktioner, avancerad fakturering och arbetsregistrering, rapportering, användarvänlighet, gott samarbete

Läs mer

Landahl Advokatbyrå
Hanna Foss, Ekonomi- och administrativ chef

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: effektiv process för tidhantering och fakturering, snabb rapportering och uppföljning av affärer, automatisering genom integrationer, CSI:s team

Läs mer

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: branschspecifikt, bra stöd för advokatyrkets uppgifter, processer som styr användningssättet, integrationerna som möjliggör användningen av datat i andra program

Läs mer

Properta Asianajotoimisto Oy
Heidi Savia, VD

Använder: CSI Lawyer som molntjänst 2017-
Favoriter: mångsidig och logisk funktionalitet, användarvänlighet, systemets utveckling  

Läs mer