Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Robin Hedensjö, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: raportointimahdollisuudet, tehokas laskutusprosessi, CSI:n asiakastuki ja tuotekehityskonsultit

Gernandt & Danielsson perustettiin vuonna 1992, kun ryhmä osakkaita kollegoineen jätti taakseen yhden aikansa suurimmista asianajotoimistoista Ruotsissa ja perusti oman toimiston. Uusi toimisto oli alkuun suhteellisen pieni toimija, mutta sai pian hoitaakseen suuria ja monimutkaisia toimeksiantoja, jotka vaativat kansainvälistä osaamista. G&D tarjoaa palvelua niin yritysjärjestelyissä, riidanratkaisussa kuin muillakin liikejuridiikan erikoisaloilla. Työntekijöitä G&D:llä on nykyään noin 110 –  näistä 75 juristeja, ja heistä 21 myös yrityksen osakkaita.

Ennen CSI Lawyerin käyttöönottoa Gernandt & Danielssonilla käytti  toimeksiantojen hallintaan toista ohjelmistoa noin viidentoista vuoden ajan. Ohjelmisto koettiin suppeaksi, ja suurin osa toiminnoista hoidettiin manuaalisesti. Varsinkin laskutusprosessi vaati useamman henkilön osallistamisen, kun laskut luotiin yhdessä ohjelmistossa ja laskuerittelyt toisessa. Ajan myötä tämä rajoitti myös raportointimahdollisuuksia G & D:n kokoisessa toimistossa. Toimistolla koettiin tarve muutokselle ja prosessien digitalisoinnille, joten he luottivat toimialan tuntevan ulkopuolisen konsultin apuun käynnistäessään uuden ohjelmiston hankintaprosessia. Prosessin aikana kartoitettiin ja arvioitiin eri ohjelmistotalojen tarjontaa, ja lopulta uudeksi ohjelmistoksi valikoitui CSI Lawyer, joka koettiin huolellisesti suunnitelluksi ja testatuksi. CSI oli sopivan kokoinen sekä palveluntarjoajana että ohjelmistona, ja ohjelmisto vastasi hyvin G & D:n asettamiin vaatimuksiin.

Käyttöönottoprojekti koettiin G & D:llä hyvin onnistuneeksi ja antoisaksi. Yhteistyö projektiryhmien välillä sujui mutkattomasti, sillä molemmat osapuolet olivat projektiin sitoutuneita ja määrätietoisia. Ohjelmistoon toteutetut räätälöidyt ominaisuudet – integraatiot, laskupohjat ja raportit – tekivät ohjelmiston vaihdoksen sujuvaksi.  Käyttöönoton yhteydessä pidetyt koulutukset saivat hyvää palautetta. Vaikka ohjelmistossa olikin paljon uutta opittavaa, työskentelyä pystyttiin jatkamaan tehokkaasti heti CSI Lawyerin käyttöönoton jälkeen.

CSI Lawyerin käyttöönotto on johtanut mm. laskutusprosessin parempaan hallintaan. Laskutus on nykyisin täysin digitaalinen koelaskun tarkastusprosessin ansiosta. Myös laskujen tilaa on paljon helpompi seurata prosessin eri vaiheissa, mistä on apua kaikille käyttäjille.  Toimenpidekirjauksiin toimiston juristit käyttävät CSI MyDesk -pikakirjausohjelmaa. Ohjelmiston toimintoja on otettu G & D:llä käyttöön melko laajasti, mutta kaikkia toimintoja ja prosesseja ei vielä ole käytössä. Näiden tarjoamat mahdollisuudet ovat kuitenkin tiedossa, ja toimisto on halukas uudistamaan muitakin prosesseja, kunhan ohjelmisto on tullut tutuksi.

Yhteistyö CSI:n kanssa on sujunut hyvin käyttöönoton jälkeenkin. Kommunikointi asiakkaan ja toimittajan välillä on sujuvaa ja tuttavallista, ja puheeksi voidaan ottaa sekä hyvät että kehitystä kaipaavat ominaisuudet.

CSI tuntui luonnolliselta valinnalta meidän kokoisellemme toimistolle vaatimuksineen. CSI on käyttäjäystävällinen ja tarjoaa laajat mahdollisuudet esimerkiksi raportointiin. CSI:n pitkän kokemuksen toimialalta huomaa; yritys pystyy tarjoamaan moderneja digitaalisia ratkaisuja sekä laskutukseen että työaikakirjauksiin.”

Lisää asiakastarinoita

Advokatfirman Titov & Partners

Annika Hannus, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2018-
Hyödyt: käyttäjäystävällisyys, sujuva käyttöönotto, tehokas laskujen käsittely, käyttöliittymän räätälöintimahdollisuudet

Lue lisää

AG Advokat

Sarah Tabrizi, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: tehokas laskutusprosessi, raportit ja dashboardit, asiakastuki

Lue lisää

Agnes advokater

Maria Johannesson, toimistopäällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, tietojen löytyminen yhdestä järjestelmästä, raportointi, hyvä toimittajayhteistyö

Lue lisää
Anne Mari Patteri

Asianajotoimisto Borenius Oy

Anne-Mari Patteri, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: toimittajan toimialaosaaminen, tuki liiketoiminnalle, helpompi ja hallitumpi laskutus, paperi- ja resurssisäästöt, luotettavuus, integraatiot, mobiilisovellus

Lue lisää

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, talousjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 1996-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, toimintavarmuus, tiedolla johtaminen

Lue lisää

Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy

Kalle Ervasti, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies 1994-
Hyödyt: ohjelmiston helppokäyttöisyys, kattava toiminnallisuus ja toimivuus, dokumenttien hallinta

Lue lisää

Asianajotoimisto Heikki Sillanpää Oy

Heikki Sillanpää, asianajaja

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2014-
Hyödyt:
monipuolinen toiminnallisuus, sujuva laskutus, Romeo-yhteensopivuus, dokumenttien hallinta, pilvipalvelun toimintavarmuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy

Tommi Kemppi, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: toimenpiteiden ja muiden töiden helppo kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

Lue lisää

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Käytössä: CSI Lawyer 2020-
Hyödyt: toimialakohtaisuus, tuki asianajajan työlle, työtapaa ohjaavat prosessit, integraatioiden tuoma mahdollisuus hyödyntää dataa muissa ohjelmistoissa

Lue lisää

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy

Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Käytössä: CSI Lawyer 1994-
Hyödyt: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

Lue lisää

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy

Christian Näsman, osakas

Käytössä: CSI LakiMies 2001-
Hyödyt: helppokäyttöisyys, kätevä laskutus, raportointi, Romeo-yhteensopivuus

Lue lisää

Asianajotoimisto Project Law Oy

Antti Laaksonen, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2008-
Hyödyt: keskitetty toimeksiannon tietojen hallinta, ajantasaiset toimenpidekirjaukset, sujuva kuukausilaskutus

Lue lisää

Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Mari Lampenius, hallituksen jäsen

Käytössä: CSI Lawyer 2013-
Hyödyt: ohjelmiston toimialakohtaisuus ja toimintavarmuus, laskutus- ja raportointitoiminnot, Romeo-yhteensopivuus, asiakastuki

Lue lisää

Asianajotoimisto Thureson Oy

Elias Thureson, lakimies

Käytössä: CSI LakiMies 2019-
Hyödyt: CSI Mobile, työn tuottavuuden lisääntyminen ja seurannan läpinäkyvyys, CSI:n tukipalvelut

Lue lisää

COBALT, Viro

Kristjan Velbri, operatiivinen päällikkö

Käytössä: CSI Lawyer 2015-
Hyödyt: kattava toiminnallisuus, integraatiot, asiakastuki

Lue lisää

Kotka & co. Asianajotoimisto Oy

Ville Kotka, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI LakiMies 2008-
Hyödyt: helppo omaksuttavuus, sujuva toimenpiteiden kirjaus, joustava ja monipuolinen raportointi, asiakirjahallinta

Lue lisää

Lakiluotsit Oy

Mikael Juujärvi, varatuomari

Käytössä: CSI LakiMies ja M-Files 2015-
Hyödyt: täysi paketti asianajotoiminnan tukena, laadukas dokumentinhallinta ja raportointi

Lue lisää

Landahl Advokatbyrå

Hanna Foss, talous- ja operatiivinen johtaja

Käytössä: CSI Lawyer 2019-
Hyödyt: tehokas ajanhallinta ja laskutusprosessi, sujuva raportointi ja liiketoiminnan seuranta, integraatioiden mahdollistama automaatio, CSI-tiimi

Lue lisää

Properta Asianajotoimisto Oy

Heidi Savia, toimitusjohtaja

Käytössä: CSI Lawyer pilvestä 2017-
Hyödyt: monipuolinen ja looginen toiminnallisuus, käyttäjäystävällisyys, ohjelmiston kehittyminen

Lue lisää