Borenius Asianajotoimisto Oy

Borenius Asianajotoimisto Oy
Anne-Mari Patteri, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2013-
Favoriter: leverantörens branschkunskap, stöd för affärsverksamheten, enklare och mera välkontrollerad fakturering, inbesparingar i papper och resurser, integrationerna, mobilappen

Anne Mari Patteri

Borenius, som hör till Finlands största advokatbyråer, vill gå i täten inom branschen. Det gäller även på systemsidan. Kontoret nöjer sig inte med kompromisser, utan försöker hitta marknadens mest passande färdiga system för olika funktioner och sedan integrera dem för att få en fungerande lösningshelhet.  

År 2013 ersatte CSI Lawyer Microsoft Dynamics AX som ärendehanteringssystem. Man är nöjda med den lösningen, eftersom det kompletterar den tillsammans med pålitliga systemleverantörer byggda miljö där olika system smidigt kommunicerar med varandra.  

Att valet föll på CSI Lawyer berodde främst på CSI:s extensiva branschkunskap samt att systemet passade Borenius behov. Från ett kärnverksamhetsperspektiv hade systemet närapå alla väsentliga funktioner, så som en elektronisk process för godkännande av preliminärfakturor.

Bytet till CSI Lawyer lyckades med en relativt stram tidtabell och överflyttningen av uppgifterna från Dynamics AX gick smärtfriare än väntat. En positiv inställning till att lära sig nya saker är en del av Borenius företagskultur, så det lättanvända CSI Lawyer anammade man snabbt.  

Integrationerna till kontorets andra system har krävt noggrann planering, men man har fått dem att fungera väl. CSI Lawyer har integrerats t.ex. till Borenius dokumenthanteringssystem, bokföring, resekostnadssystem, CRM samt till ett separat analytikverktyg.

”Integrationsbyggena har alltid skett i mycket gott samarbete och hittills har vi inte haft några problem med dem” konstaterar Finance Director Anne-Mari Patteri.

Borenius strävan efter att hela tiden utveckla sina tillvägagångssätt ställer även krav på de verktyg som används, så kontoret är aktivt med i utvecklingen av CSI Lawyer. Med hjälp av åtgärdsregistreringsperioder kan Borenius t.ex. styra sina användare till att registrera sin tid inom ett visst intervall.

”CSI Lawyer stöder vår affärsverksamhet väl. Transparensen inom byrån har blivit bättre då hela organisationen har möjlighet att se ärende- och klientrelaterade uppgifter, registreringar samt faktureringssituationen. Oberoende av kontor kan vi flexibelt betjäna alla våra kunder inom samma system och med hjälp av åtgärdstyperna har vi kunnat göra våra registreringar enhetligare” konstaterar Patteri.

På ekonomiavdelningen är man nöjda med systemet eftersom det underlättar genomförandet av olika ändringar som behöver göras i faktureringsskedet och försnabbar faktureringsprocessen. Alla fakturor skickas numera ut av en enda person.

CSI Lawyer har också fört med sig bättre kontroll över faktureringsprocessen; tack vare preliminärfakturornas kontrollprocess ser man hela tiden var fakturorna rör sig och vilka ändringar som har gjorts i dem. En del av juristerna granskar preliminärfakturorna helt elektroniskt med hjälp av bl.a. förhandsgranskningen, medan andra fortfarande föredrar att skriva ut dem. Hanteringen av papper har ändå minskat och den elektroniska faktureringen har även gjort att färre fakturor försvinner på vägen.

Borenius anser att lanseringstakten för nya versioner är passande. Uppdateringarna har skett utan problem och enligt överenskommen tidtabell. De nya versionerna testas på förhand men några särskilda uppdateringsprojekt har inte behövts eftersom de anpassade funktionerna och integrationerna alltid har fungerat även efter uppdateringen.

”Vi är redo att rekommendera CSI Lawyer, som täcker advokatbyråernas viktigaste behov och genom sin flexibilitet tillåter klienternas olika användningssätt. Tekniskt sett har produkten varit pålitlig och inga tjänsteavbrott har förekommit. CSI har bra förståelse för branschen, kundernas behov och tillvägagångssätt samt beredskap att bygga de integrationer som krävs. Servicen är professionell och snabb, och vid behov reder vi ut problem i samarbete med våra IT-experter via distansanslutning” säger Patteri.  

Borenius Attorneys Ltd, grundat 1911, är en av Finlands största och mest erfarna advokatbyråer. Borenius betjänar företagskunder i alla rättsliga ärenden och är med och bygger sina kunders framgång genom starkt kunnande, långtida engagemang, äkta deltagande, erfarenhet och innovation. De över 200 anställda på Borenius säkerställer enkel tillgång till fullskaliga rättsliga tjänster i Helsingfors, Tammerfors, London och New York. 

Fler kundreferenser

Advokatfirman Titov & Partners
Annika Hannus, Ekonomi- och kontorschef

Använder: CSI Lawyer 2018-
Favoriter: användarvänlighet, smidig implementering, effektiv hantering och framtagande av fakturor, möjlighet att anpassa systemet enligt kontorets behov

Läs mer

AG Advokat
Sarah Tabrizi, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: Digital faktureringsprocess; rapporter och dashboards; CSI:s support

Läs mer

Agnes advokater
Maria Johannesson, Kontorschef

Använder: CSI Lawyer molntjänst 2020-
Favoriter: användarvänlighet, all information i ett system, rapportering, samarbete

Läs mer

Advokatbyrå Castrén & Snellman AB

Oskari Gestrin, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 1996-
Favoriter: branschspecificitet, pålitlighet, samarbete

Läs mer

COBALT, Estland
Kristjan Velbri, Operativ chef

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter: de mångsidiga funktionerna, integrationerna, kundsupporten

Läs mer

COBALT, Lettland
Indrikis Liepa, Partner

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter:
mångsidiga funktioner, avancerad fakturering och arbetsregistrering, rapportering, användarvänlighet, gott samarbete

Läs mer

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Robin Hedensjö, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: rapporteringsmöjligheterna; bra faktureringsflow; CSI:s kundsupport och tekniska konsulter

Läs mer

Landahl Advokatbyrå
Hanna Foss, Ekonomi- och administrativ chef

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: effektiv process för tidhantering och fakturering, snabb rapportering och uppföljning av affärer, automatisering genom integrationer, CSI:s team

Läs mer

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: branschspecifikt, bra stöd för advokatyrkets uppgifter, processer som styr användningssättet, integrationerna som möjliggör användningen av datat i andra program

Läs mer

Properta Asianajotoimisto Oy
Heidi Savia, VD

Använder: CSI Lawyer som molntjänst 2017-
Favoriter: mångsidig och logisk funktionalitet, användarvänlighet, systemets utveckling  

Läs mer