Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy
Juhani Ekuri, asianajaja, osakas

Tuote: CSI Lawyer®
Asiakas vuodesta: 1994
Hyvää ohjelmistossa: monipuolinen toiminnallisuus, käytön helppous

 

juhani ekuri 2Lukander Ruohola HTO:ssa CSI-ohjelmiston käyttötapa on muokkautunut vahvasti yrityksen näköiseksi. Toimiston kulttuuri on välitön eikä vahvoja hierarkioita ole. Siten myös CSI Lawyerin käytössä on haluttu välttää turhia rajoituksia, esimerkiksi toimeksiantojen näkyvyyttä ei ole rajattu miltään käyttäjäryhmältä.

Käyttäjille on jätetty vapaus valita itselleen tehokkain ja sopivin käyttötapa. Osa juristeista kirjaa toimenpiteensä itse, osa luottaa sihteerin apuun. Moni hyödyntää pikavalintoja toimenpiteitä kirjatessa, mutta yrityksen asianajaja ja osakas Juhani Ekuri ei niitä kaipaa. ”Haluan aina nähdä toimeksiantoon liittyvän kokonaisuuden ja teen siksi kirjaukseni hieman pidemmän kaavan kautta. Tavoitteeni on kirjata työt niin laadukkaasti, että toimenpiteen kuvaus ja summat voidaan siirtää sellaisenaan sihteerin laskutettavaksi. Laskutukseen liittyviä erityistoiveita tulee asiakkailta usein; tietääkseni ohjelmisto on aina joustanut niin, että toivottuun lopputulokseen on päästy.” Ekuri toteaa.

Vaikka pienehkössä toimistossa on helppo pysyä ajan tasalla liiketoiminnan tilasta, CSI Lawyerin raportit ovat Ekurilla ahkerassa käytössä. Raportointi tuottaa mm. viikkopalaverien listat uusista toimeksiannoista sekä mahdollistaa kirjausten ja laskutusten tilan seurannan ilman, että lukuja olisi haalittava kasaan hajanaisista exceleistä.

Parhaillaan toimistossa testataan dashboard-kaavioiden käyttökelpoisuutta eri käyttäjäryhmien työn tueksi. Dashboardien graafinen esitysmuoto tarjoaisi jokaiselle mahdollisuuden oman työn ja sen kehittymisen seurantaan vaivattomasti ja reaaliajassa. Tosin dashboardit, kuten muutkin uudet toiminnallisuudet evaluoidaan huolellisesti ja otetaan käyttöön vain, jos ne näyttävät tuottavan lisäarvoa yrityksen toimintaan.

”Omasta näkökulmastani CSI Lawyerin vahvuuksina korostuvat sen käytön helppous ja monipuolisuus. Myös yhteistyö on ollut sujuvaa. Toimistomme CSI-pääkäyttäjä vastaa yhteydenpidosta. Ongelmatilanteisiin on aina löytynyt nopeasti apua eikä käyttökatkoksia ole esiintynyt” Ekuri toteaa.

 

Yritysjuridiikkaan keskittynyt Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy tarjoaa parhaat liikejuridiikan palvelut kaikenkokoisille yrityksille kustannustehokkaasti. Liikejuridiikan eri osa-alueisiin erikoistuneet ammattilaiset palvelevat ko­timaisten kielten lisäksi myös englanniksi, saksaksi ja espanjaksi. Toimisto on osa kansainvälistä liikejuridiikan MSI Global Alliance -verkostoa, jonka kautta asiakkaat saavat käyttöönsä parhaan paikallisen asiantunte­muksen yli sadassa maassa.