Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy
Tommi Kemppi, osakas

Tuote: CSI LakiMies®
Asiakas vuodesta: 2008
Hyvää ohjelmistossa: toimenpiteiden ja muiden töiden kirjaus ja seuranta, sujuvat laskut, reskontra, myyntisaatavien hallinta

 

kemppiAsianajotoimisto Kemppi & Tuominen oli ensimmäinen CSI LakiMies –ohjelmiston käyttöön ottanut toimisto. Ohjelmisto pitää edelleen mallikkaasti hallinnassa toimiston lukuisat toimeksiannot.

Konkurssien ja yrityssaneerausten hoitamiseen erikoistuneen toimiston työ on vahvasti toimenpidepohjaista. CSI LakiMiestä käytetään ensisijaisesti toimenpiteiden kirjaukseen ja tehdyn työn seurantaan. Konkurssipesien hoitaminen on luonteeltaan melko sirpaleista. Työn alla saattaa päivän mittaan olla jopa 10-20 eri toimeksiantoa, joihin kirjattavat toimenpiteet ovat usein kestoltaan lyhyehköjä. Koska pieniä kirjauksia syntyy paljon, niitä on mahdotonta muistaa  jälkikäteen. CSI LakiMies on siten käytännössä auki koko työpäivän ajan juristien koneilla.

 ”Tällaisen bisneksen pyörittäminen excelillä olisi mahdotonta. Jokainen toimenpide on saatava saman tien kirjattua toimeksiannolle, jotta niistä saadaan myöhemmin sujuvasti lasku aikaan. Paljon CSI LakiMiehen monipuolisista ominaisuuksista jää toki meillä käyttämättä;  se  on toimistossamme aivan perustyökalu – ja siinä tosi hyvä”, sanoo asianajaja Tommi Kemppi.

Ohjelmiston avulla Kemppi & Tuominen hoitaa myös reskontran, laskutuksen ja myyntisaatavien hallinnan.  Laskujen yksityiskohtaisista erittelyistä tulee usein kiitosta – velkojat näkevät niistä tarkasti, mistä heitä veloitetaan.

Ohjelmistoon kirjataan toimiston kaikki tekeminen, vaikkei asiakkaalta kaikkea laskutettaisikaan. CSI LakiMies toimii samalla myös ns. päiväkirjana, josta asioita voidaan tarkistaa vuosienkin jälkeen. Olennaista on myös se, että sovellus täyttää viranomaisten vaatimukset esim. diaarinumeroinnin osalta.

”Yhteistyö CSI Helsingin kanssa on sujunut hyvin. Puhelimeen vastaavat CSI:llä tutut henkilöt, ja näppärän etäyhteyden avulla ongelmat ovat ratkenneet hetkessä ”, toteaa Kemppi.

Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy on insolvenssioikeuteen erikoistunut neljän juristin toimisto Helsingissä.