CSI Lawyer

CSI Lawyer tarjoaa asianajotoimistolle täyden toiminnallisuuden vaativien toimeksiantojen hoitamiseen.

 

CSI Lawyer® tarjoaa kattavan toiminnallisuuden kaikkien toimeksiantoon liittyvien tehtävien hoitamiseen. Se on kehitetty suurille ja keskikokoisille asianajotoimistoille, jotka tarvitsevat kehittyneen työkalun toimeksiantojensa hallintaan ja laskuttamiseen. CSI Lawyer on tunnettu erinomaisesta joustavuudestaan mukautua asiakkaan liiketoimintamalliin ja prosesseihin. Sen tavoitteena on tukea asianajotoimistosi kasvua ja menestystä.

Miksi CSI Lawyer?

CSI Lawyerin joustavuus tukee toimistosi tapaa toimia ja mahdollistaa liiketoimintamallin ja prosessien kehittämisen. Se on käyttövalmis sellaisenaan, mutta tarvittaessa se voidaan kustomoida asiakkaan erityistarpeisiin. CSI Lawyer tukee mm. erilaisten hinnoittelumallien soveltamista, uusien asiakkaiden hankintaa sekä siirtymistä paperittomampaan toimistoon. Se myös integroituu joustavasti kolmansien osapuolten järjestelmiin, kuten dokumentin- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin. Juristit voivat halutessaan käyttää tarvitsemiaan toimintoja Microsoft Office Outlookissa tai kirjata toimenpiteensä CSI Lawyeriin mobiililaittein.

Toinen CSI Lawyerin merkittävistä eduista on läpinäkyvyys, jota se tuo liiketoimintaan. Se tarjoaa koko toimeksiantotiimille kokonaisnäkymän asiakkaista ja toimeksiannoista niihin liittyvine asiakirjoineen. Koska CSI Lawyeriin kirjataan myös suoritukset, asiakkaasta vastuussa olevat näkevät samalla asiakkaan laskutus- ja maksutilanteen.

Saamassamme asiakaspalautteessa korostuvat seuraavat CSI Lawyerin edut:

  • Yksinkertaisempi toimeksiantojen hallinta, esim. helpot kirjaukset
  • Joustava laskutus ja monipuolinen raportointi
  • 360 asteen näkymä asiakkaisiin
  • Kätevä asiakirjojen hallinta
  • Tuki liiketoiminnan kehittämiselle.

Lisää kokemuksia ohjelmistosta ja palveluistamme löydät asiakkaittemme referenssitarinoista.

 

CSI Lawyerin toiminnallisuus

Toimeksiantojen hallintaLaskutus ja suoritusten käsittely
- Toimeksiannon avauspyyntö
- Esteellisyyden tarkastus
- Toimeksiannon perus- ja laskutustiedot
- Toimeksiannon vaiheistus
- Toimenpidetyyppikohtainen hinnoittelu
- Tiimi-, rooli- ja tekijäkohtainen hinnoittelu
- Päivähinnoittelu ja kiinteähintaiset toimeksiannot
- Toimenpide- ja kulukirjaukset
- Toimenpiteiden kirjauskaudet
- Toimeksiannon kattohinta
- Tuntikirjaukset ja aktiviteetit
- Määräajat ja fataljit
- Oikeusturva- ja oikeusaputapaukset
- Alitoimeksiannot
- Toimeksiantoon liittyvät asiakirjat ja sähköpostit
- Toimeksiannon päättäminen ja arkistointi
- Ohjattu koelaskun tarkastus ja viimeistely
- Laskun kokonaismuutos tekijöittäin/maksajittain
- Kustomoidut laskupohjat
- Sopimuslaskutus
- Laskut tulosteena, verkkolaskuna tai sähköpostitse
- Omavastuu- ja oikeusturvalaskut
- Yhteys sähköiseen oikeusapupalveluun Romeoon
- Ennakko,- vedos- ja koontilaskut
- Maksukehotukset; viivästyskorot ja huomautuskulut
- Laskujen hyvitys/peruutus
- Suoritusten käsittely
- Asiakasvarat ja irtain omaisuus
Asiakkuuksien hallintaDokumenttien hallinta
- Asiakkaan tunnistaminen
- Asiakkaan perus- ja laskutustiedot, kontaktit ja historia
- Osapuoliroolien hallinta
- Konsernirakenteen ja suhdeverkoston hallinta
- Toimeksianto- ja laskutushistoria
- Toimituskieltoon asettaminen
- Asiakkaaseen liittyvät asiakirjat ja sähköpostit
- Postituslistojen hallinta
- Myyntimahdollisuuksien hallinta
- Prospektien hallinta
(jaetun levyn tai erillisen dokumentinhallintajärjestelmän avulla)
- Dokumenttien ja sähköpostien liittäminen toimeksiantoon
- Ohjelmiston tiedoin täydentyvät asiakirjapohjat
- Yksilöidyt kirjeet/sähköpostiviestit postituslistan jäsenille
- Dokumenttien arkistointi
Käyttäjien hallintaRaportointi
- Käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeuksien hallinta
- Sisäpiirirekisterin hallinta
- Käyttäjien työajan seuranta
- Käyttäjäkohtaiset muistutukset
- Käyttäjien välinen viestittelytoiminto
- Valmiit perusraportit
- Näkymälistaukset
- Käyttäjä-/käyttäjäryhmäkohtaiset dashboardit
- Interaktiiviset Pivot-raportit
- Raportointitietojen siirto Exceliin
Integraatiot
- Office Outlook (asiakkaat, toimeksiannot, toimenpiteet ja raportit, sähköpostien arkistointi)
- Microsoft Office -työkalut
- Dokumentin- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät
- Kirjanpito-ohjelmistot