Ett pålitligt verktyg för stora och medelstora advokatbyråer

  • Heltäckande funktioner för hantering och fakturering av ärenden
  • Flexibel prissättning
  • Mångsidiga rapporteringsverktyg

CSI Lawyer kan användas även för de mest utmanande ärendena.

CSI Lawyer® är en heltäckande och robust lösning för att hantera alla de viktigaste uppgifterna under ärendeprocessen. Programmet har utvecklats för advokatbyråer av alla storlekar för professionell hantering och fakturering av ärenden. Systemet kan användas även för stora ärenden med komplexa behov vad gäller prissättning och fakturering, men passar även bra för mindre byråer som behöver ett verktyg med mångsidiga funktioner.

Vad är unikt med CSI Lawyer?

CSI Lawyer är känt för sin unika flexibilitet som ger stöd i din befintliga affärsmodell men som även kan skalas upp när verksamheten och processerna utvecklas. Lösningen är redo att användas som den är, men den kan också anpassas efter din byrås specifika behov.

CSI Lawyer stöder omvandlingen till ett digitalt kontor. Verktygets digitala processer och möjligheten till smidig integration med andra viktiga system på kontoret minskar pappersförbrukningen, behovet av manuellt arbete och risken för fel som beror på den mänskliga faktorn.

Användarna erbjuds flera alternativ för tidsregistrering;  via applikation på dator, mobil och/eller Outlook,

CSI Lawyer ger god transparens i verksamhetens alla delar. Ärendeteamet får tillgång till all nödvändig information om klienten och ärende samt tillhörande dokument. Teamet kan följa upp aktuell status gällande ärenderelaterat arbete, fakturering och betalningar.

Kundfeedback

Här är några fördelar som våra kunder betonar:

1

Ärendehanteringen är mer systematisk och faktureringen går snabbare tack vare högkvalitativa registreringar och den digitala faktureringsprocessen.

2

Det är enkelt att kontrollera status för ärendet som helhet, och de uppdaterade rapporterna underlättar arbetet eftersom det går snabbt att reagera på avvikelser.

3

Integrationer med andra kontorssystem gör arbetet smidigare. Det manuella arbetet minskar och det blir inte lika många fel.

4

CSI Lawyer har utvecklats specifikt för advokatbyråer. Programvaran innehåller allt man behöver och kan utvecklas utgående från kundens behov och gällande lagkrav.

Vill du veta mera om vad CSI:s kunder tycker? Läs våra kunders referensberättelser.

Vi samarbetar med advokatbyråer i Finland, Sverige och de baltiska länderna för att kontinuerligt utveckla programvaran och göra den bättre för våra kunder.

Läs också om…

Kundreferens

”CSI Lawyer är ett bra stöd för vår verksamhet. Vi får bättre transparens eftersom alla inom företaget har tillgång till den information, de registreringar och fakturauppgifter som är kopplade till uppdrag och klienter.”

Anne-Mari Patteri, Finance Director
Borenius Advokatbyrå AB

Läs mer

”CSI Lawyer är användarvänligt och innehåller många olika alternativ för till exempel rapportering. I vårt företag har det gett oss bättre kontroll över hela faktureringsprocessen."

Robin Hedensjö, Finance Director
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Läs mer

”Integration av CSI Lawyer med övriga system, såsom redovisnings- och dokumenthanteringssystem, möjliggör snabbare svarstider och minskar mängden fel som uppstår.”

Kristjan Velbri, Operativ chef
COBALT, Estland

Läs mer