CSI Lawyer

CSI Lawyer tarjoaa asianajotoimistolle täyden toiminnallisuuden vaativien toimeksiantojen hoitamiseen.

 

CSI Lawyer® tarjoaa kattavan toiminnallisuuden kaikkien toimeksiantoon liittyvien tehtävien hoitamiseen. Se on kehitetty suurille ja keskikokoisille asianajotoimistoille, jotka tarvitsevat kehittyneen työkalun toimeksiantojensa hallintaan ja laskuttamiseen. CSI Lawyer on tunnettu erinomaisesta joustavuudestaan mukautua asiakkaan liiketoimintamalliin ja prosesseihin. Sen tavoitteena on tukea asianajotoimistosi kasvua ja menestystä.

Miksi CSI Lawyer?

CSI Lawyerin joustavuus tukee toimistosi tapaa toimia ja mahdollistaa liiketoimintamallin ja prosessien kehittämisen. Se on käyttövalmis sellaisenaan, mutta tarvittaessa se voidaan kustomoida asiakkaan erityistarpeisiin. CSI Lawyer tukee mm. erilaisten hinnoittelumallien soveltamista, uusien asiakkaiden hankintaa sekä siirtymistä paperittomampaan toimistoon. Se myös integroituu joustavasti kolmansien osapuolten järjestelmiin, kuten dokumentin- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin. Juristit voivat halutessaan käyttää tarvitsemiaan toimintoja Microsoft Office Outlookissa tai kirjata toimenpiteensä CSI Lawyeriin mobiililaittein.

Toinen CSI Lawyerin merkittävistä eduista on läpinäkyvyys, jota se tuo liiketoimintaan. Se tarjoaa kokonaisnäkymän asiakkaista ja toimeksiannoista niihin liittyvine asiakirjoineen koko toimeksiantotiimille. Koska CSI Lawyeriin kirjataan myös suoritukset, asiakkaasta vastuussa olevien on helppo nähdä myös asiakkaan laskutus- ja maksutilanne.

Asiakaspalautteen perusteella CSI Lawyerin tärkeimpiä etuja ovat seuraavat:

  • Yksinkertaisempi toimeksiantojen hallinta, esim. helpot kirjaukset
  • Joustava laskutus ja monipuolinen raportointi
  • 360 asteen näkymä asiakkaisiin
  • Kätevä asiakirjojen hallinta
  • Tuki liiketoiminnan kehittämiselle.

Lisää kokemuksia ohjelmistosta ja palveluistamme löydät asiakkaittemme referenssitarinoista.

 

CSI Lawyerin toiminnallisuus

Toimeksiantojen hallintaLaskutus ja taloushallinto
- Toimeksiannon perus- ja laskutustiedot
- Toimeksiannon avauspyyntö
- Esteellisyyden tarkastus
- Toimeksiannon vaiheistus
- Tiimi-, rooli- ja tekijäkohtainen hinnoittelu
- Päivähinnoittelu ja kiinteähintaiset toimeksiannot
- Toimenpide- ja kulukirjaukset
- Toimenpiteiden kirjauskaudet
- Tuntikirjaukset ja aktiviteetit
- Määräajat ja fataljit
- Oikeusturva- ja oikeusaputapaukset
- Toimeksiantoon liittyvät asiakirjat ja sähköpostit
- Toimeksiannon päättäminen ja arkistointi
- Koelaskun tarkastusprosessi
- Laskun kokonaismuutos tekijöittäin/maksajittain
- Kustomoidut laskupohjat
- Laskut paperi- ja verkkolaskuna tai sähköpostin liitteenä
- Oikeusturvatapausten laskutus
- Oikeusapulaskut suoraan Romeo-palveluun
- Ennakko,- vedos- ja koontilaskut
- Maksukehotukset; viivästyskorot ja huomautuskulut
- Laskujen hyvitys/peruutus
- Suoritukset; kirjaus ja kohdistaminen
- Asiakasvarat ja irtain omaisuus
Asiakkuuksien hallintaDokumenttien hallinta
- Asiakkaan tunnistaminen
- Asiakkaan perus-, yhteys- ja laskutustiedot
- Muut osapuolet
- Konsernirakenteen ja suhdeverkoston hallinta
- Toimeksianto- ja laskutushistoria
- Asiakkaaseen liittyvät asiakirjat ja sähköpostit
- Toimituskieltoon asettaminen
- Postituslistojen hallinta
- Prospektien hallinta
(jaetun levyn tai erillisen dokumentinhallintajärjestelmän avulla)
- Dokumenttien ja sähköpostien liittäminen toimeksiantoon
- Asiakirjapohjien luonti asiakas-/toimeksiantotiedoin
- Yksilöityjen kirjeiden luonti postituslistan jäsenille
- Dokumenttien arkistointi
Käyttäjien hallintaRaportointi
- Käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeuksien hallinta
- Sisäpiirirekisterin hallinta
- Käyttäjien työajan seuranta
- Käyttäjäkohtaiset muistutukset
- Käyttäjien välinen viestittelytoiminto
- Valmiit perusraportit
- Näkymälistaukset
- Käyttäjä-/käyttäjäryhmäkohtaiset dashboardit
- Interaktiiviset Pivot-raportit
- Raportointitietojen siirto Exceliin
Integraatiot
- Office Outlook (asiakkaat, toimeksiannot, toimenpiteet ja raportit, sähköpostien arkistointi)
- Microsoft Office -työkalut
- Dokumentin- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät
- Kirjanpito-ohjelmistot