Lexia Asianajotoimisto Oy

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: branschspecifikt, bra stöd för advokatyrkets uppgifter, processer som styr användningssättet, integrationerna som möjliggör användningen av datat i andra program

Lexia tog CSI Lawyer i bruk i december 2020. Från början sökte byrån ett molnbaserat program som kunde användas via webben. Programmet skulle vara pålitligt, ha en automatiserad faktureringsprocess samt erbjuda integration till ekonomisystem.

Av de inhemska och utländska verktyg som byrån testade var det CSI Lawyer som tydligt placerade sig främst och hade de funktioner som byrån behövde. Tack vare CSI:s stora kundkrets visste man att systemet var ett användningsklart paket som passade den finska marknaden. De andra alternativen var antingen bristfälligt utrustade för Lexias behov, eller så skulle de ha krävt stora mängder konfigurering och ändringar. Till valet av CSI Lawyer bidrog även integrationsmöjligheterna, en mycket välfungerande faktureringsprocess och CSI:s långa erfarenhet inom advokatbranschen.  En del av användarna hade tidigare erfarenhet av CSI:s system, så det kändes som ett tryggt och bekant val. Bl.a. hade Lexias partner Kimmo Oila varit med i utvecklingsprocessen för en tidigare CSI-produkt.

Lexia utnyttjar funktionerna i CSI Lawyer brett. Ärendena öppnas via ärendeförfrågan. Prenumerationsfaktureringen möjliggör en egen prissättningsmodell för Lexias kontinuerliga tjänster och gör det enkelt att fakturera dem. Man ville framför allt se effektivare faktureringsprocesser, så i samband med implementeringen gjordes de interna ekonomiprocesserna om. Kontroll och godkännande av fakturamaterial sker nu med hjälp av den elektroniska kontrollprocessen för preliminärfakturor, vilket påtagligt underlättar både juristernas och ekonomiavdelningens arbete. Månadsfaktureringens tidsåtgång har mer än halverats; nuförtiden får man ut alla fakturor till klienterna på 4-5 dagar kring månadsskiftet.

Integrationerna har eliminerat behovet att hoppa mellan olika program. TIQ Time-integrationen effektiverar juristernas arbete eftersom alla registreringar pålitligt förflyttas till CSI Lawyer och faktureringen utan att man behöver öppna programmet. Netvisor-integrationen å sin sida underlättar assistenternas arbete; fakturorna behöver inte längre manuellt föras till bokföringen, och de genomfakturerbara utläggen överförs från Netvisor direkt till CSI Lawyer.  

Basfunktionerna i CSI Lawyer har utökats genom olika skräddarsydda lösningar enligt Lexias behov. T.ex. den tid som man tidigare behövde för olika uträkningar i Excel har man nu med hjälp av skräddarsydda CSI-rapporter kunnat minska från tre dagar till tre timmar  – eller t.o.m. en kvart.  

Lexia har varit mycket nöjda med sitt val både under implementeringsprojektet och efter implementeringen. Faktureringsprocessen blev betydligt effektivare, och allt annat man behövde har också lösts. Tack vare CSI:s starka bransch- och företagarkunskap var det även en positiv erfarenhet att bygga en integration till bokföringssystemet.

Användarna är generellt nöjda med systemet. CSI Lawyer ger dem möjlighet till specifik rollindelning och användargruppsspecifika användarrättigheter till olika funktioner. ”Som systemets största fördelar ser vi dess branschspecificitet, mångsidighet som stöder advokatyrkets uppgifter, processer som styr våra arbetssätt samt möjligheten att via integrationer utnyttja datat i andra program. Samarbetet med CSI löper fint, och vi har varit särskilt nöjda med supporten; man får alltid hjälp om man behöver det. CSI har också lyssnat på oss som kund; vår feedback och våra utvecklingsidéer har öppet tagits emot, och funktioner vi har önskat har vi fått i användning redan i nästa systemversion. Vi litar på produktens utveckling och på att den erbjuder oss data i den form vi behöver” konstaterar Oila.  

Lexia är en affärsjuridisk fullservicebyrå med fokus på krävande nationella och internationella affärer. Lexia kombinerar sin juridiska spetskunskap med positiv serviceinriktning och erbjuder affärsjuridiska tjänster med hjälp av sina 80 experter i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Uleåborg. Lexias internationella samarbetsnät garanterar att ärendena hanteras effektivt och pålitligt oberoende av land. Till byråns specialområden hör bl.a. ICT- och teknologi-, fastighets-, EU-, konkurrens-, avtals-, arbets-, finansierings- och försäkringsrätt samt omstruktureringar av bolag.

Fler kundreferenser

Advokatfirman Titov & Partners
Annika Hannus, Ekonomi- och kontorschef

Använder: CSI Lawyer 2018-
Favoriter: användarvänlighet, smidig implementering, effektiv hantering och framtagande av fakturor, möjlighet att anpassa systemet enligt kontorets behov

Läs mer

AG Advokat
Sarah Tabrizi, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: Digital faktureringsprocess; rapporter och dashboards; CSI:s support

Läs mer

Agnes advokater
Maria Johannesson, Kontorschef

Använder: CSI Lawyer molntjänst 2020-
Favoriter: användarvänlighet, all information i ett system, rapportering, samarbete

Läs mer

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

Oskari Gestrin, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 1996-
Favoriter: branschspecificitet, pålitlighet, samarbete

Läs mer

Borenius Asianajotoimisto Oy
Anne-Mari Patteri, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2013-
Favoriter: leverantörens branschkunskap, stöd för affärsverksamheten, enklare och mera välkontrollerad fakturering, inbesparingar i papper och resurser, integrationerna, mobilappen

Läs mer

COBALT, Estland
Kristjan Velbri, Operativ chef

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter: de mångsidiga funktionerna, integrationerna, kundsupporten

Läs mer

COBALT, Lettland
Indrikis Liepa, Partner

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter:
mångsidiga funktioner, avancerad fakturering och arbetsregistrering, rapportering, användarvänlighet, gott samarbete

Läs mer

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Robin Hedensjö, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: rapporteringsmöjligheterna; bra faktureringsflow; CSI:s kundsupport och tekniska konsulter

Läs mer

Landahl Advokatbyrå
Hanna Foss, Ekonomi- och administrativ chef

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: effektiv process för tidhantering och fakturering, snabb rapportering och uppföljning av affärer, automatisering genom integrationer, CSI:s team

Läs mer

Properta Asianajotoimisto Oy
Heidi Savia, VD

Använder: CSI Lawyer som molntjänst 2017-
Favoriter: mångsidig och logisk funktionalitet, användarvänlighet, systemets utveckling  

Läs mer