Implementering enligt era behov

Vi har genomfört hundratals implementeringar.Att se till att varje implementering blir lyckad är en hederssak för oss.

När ni bestämmer er för att skaffa CSI Lawyer kan ni lita på att implementeringen genomförs smidigt. Den kan ta olika lång tid beroende på hur stort ert företag är och vilka behov ni har. I bästa fall tar implementeringen bara några dagar.

Snabb implementering

Om ni inte behöver datamigrering från ert tidigare system, skräddarsydda funktioner eller integrationer till andra system kan CSI Lawyer börja användas inom några dagar.

Systemet kan användas som molntjänst eller installeras i er egen systemmiljö. När databasen har skapats, programvaran har anpassats efter era arbetssätt och användarna har utbildats kan ert team börja använda programvaran. Hela implementeringen och användarutbildningen kan hanteras enkelt och kostnadseffektivt, även på distans.


Komplett implementering

Beroende på projektets omfattning kan det krävas kortare eller längre tid innan CSI Lawyer kan tas i bruk. Om implementeringen ska omfatta datamigrering, integrationer, anpassningar eller optimering av era grundläggande processer behöver vi starta ett implementeringsprojekt. Målet för vår installationsmodell är att även större projekt ska kunna levereras inom högst 12 veckor.

Datamigrering

Om ni vill överföra data från befintliga system till CSI Lawyer är det första steget att säkerställa att er viktigaste data (användare, klienter, ärenden och öppna fakturerbara registreringar) kan migreras korrekt. Under själva migreringen har ert team möjlighet att kontrollera migrationen och rapportera om eventuella korrigeringar som behövs tills ni är nöjda med resultatet.

Integrationer

Ert företag kanske har andra viktiga affärssystem som kan behöva integreras med CSI Lawyer för att eliminera dubbelarbete. Under implementeringen kan CSI Lawyer integreras med de vanligaste systemen som används på advokatbyråer, till exempel tjänster för klientkännedom (KYC), appar för tidregistrering, dokumenthantering och bokföringssystem.

Anpassningar

CSI Lawyer kan i första hand anpassas till ert företags unika arbetssätt med hjälp av olika systeminställningar, men vid behov kan även nya fält och funktioner läggas till. Vi rekommenderar att vänta med att lägga till anpassade funktioner till efter implementeringen då teamet har börjat använda programvaran och det är lättare att bedöma om ytterligare anpassningar verkligen behövs. Om ni inte kan vänta med ändringarna är målet för vårt team att leverera de anpassningar ni behöver innan driftsättningsdatum.

Workshops

Gemensamma workshops är en mycket viktig del av varje implementering. De hjälper oss att förstå kundens arbetssätt och utmaningar, samtidigt som man får en ömsesidig förståelse av hur CSI Lawyer kan användas för att hantera dessa utmaningar och effektivisera processerna. Vanligtvis fokuserar våra workshops på registrering av klienter och ärenden, faktureringsprocessen, integrationer och önskade anpassningar. På så sätt kan vi hitta det bästa sättet att använda programvaran i just ert företag och ta fram lämpliga utbildningspaket för olika användargrupper.


Användarutbildning

Att utbilda användarna är en grundläggande del i alla implementeringsprojekt, oavsett hur stort kundföretaget är. För standardanvändare räcker det vanligtvis med ett kort och koncist utbildningspaket om de vanligaste funktionerna. För huvudanvändare och medlemmar i ekonomiteamet är det en god idé att investera i mer djupgående utbildning. På så sätt säkerställer man att de kan dra full nytta av alla funktioner i programvaran, så att den betalar sig i form av effektivare processer.

Eftersom programvaran kan användas på olika sätt i olika företag anpassas användarutbildningarna alltid efter varje kunds behov. För större företag nås ofta bäst resultat genom att företagets huvudanvändare delvis håller i utbildningssessionerna eftersom de har god kännedom om företagets interna processer och kan fungera som första supportkontakt för CSI-användarna efter att programvaran tagits i bruk.

Alla utbildningssessioner kan också hållas via Teams och spelas in för framtida bruk.

Se också