Välj implementering utifrån era behov

Vi har genomfört hundratals implementeringar.Att se till att varje implementering blir lyckad är en hederssak för oss.

När ni bestämmer er för att skaffa CSI Lawyer kan ni lita på att implementeringen genomförs smidigt. Den kan ta olika lång tid beroende på hur stort ert företag är och vilka behov ni har. I bästa fall tar implementeringen bara några dagar.

Snabb implementering

Om ni inte behöver datamigrering från ert tidigare system, skräddarsydda funktioner eller integrationer med andra system ni du börja använda CSI Lawyer inom några dagar.

CSI Lawyer kan användas som molntjänst eller installeras i egen systemmiljö. När databasen har skapats, programvaran har anpassats efter era arbetssätt och användarna har utbildats kan ert team börja använda programvaran. Hela implementeringen och användarutbildningen kan hanteras enkelt och kostnadseffektivt, även via fjärranslutning.


Komplett implementering

Beroende på projektomfattning kan det krävas kortare eller längre tid innan CSI Lawyer kan tas i användning. Om implementeringen ska omfatta datamigrering, integrationer, anpassningar eller optimering av era grundläggande processer behöver vi starta ett implementeringsprojekt. Målet för vår installationsmodell är att även större projekt ska kunna levereras inom högst 12 veckor.

Datamigrering

Om ni vill överföra data från befintliga system till CSI Lawyer är det första steget att säkerställa att era viktigaste data (användare, klienter, ärenden och öppna fakturerbara registreringar) kan migreras korrekt. Under själva migreringen har ert team möjlighet att kontrollera migrerade data och rapportera om eventuella korrigeringar som behövs, tills ni är nöjda med resultatet av migrationen.

Integrationer

Ert företag kanske har andra viktiga affärssystem som kan behöva integreras med CSI Lawyer för att eliminera dubbelarbete. Under implementeringen kan CSI Lawyer integreras med de vanligaste systemen som används på advokatbyråer, till exempel tjänster för klientkännedom (KYC), appar för tidsregistrering, dokumenthantering och bokföringssystem.

Anpassningar

CSI Lawyer kan först och främst anpassas till ert företags unika arbetssätt med hjälp av olika systeminställningar. Dessutom kan programvaran anpassas med ytterligare fält och funktioner. Vi rekommenderar dock att ni väntar med att lägga till anpassade funktioner till efter implementeringen då teamet har börjat använda programvaran och det är lättare att bedöma om ytterligare anpassningar verkligen behövs. Om ni inte kan vänta med eventuella anpassningar, siktar vårt team på att leverera de anpassningar ni behöver till driftsättningsdatum.

Workshoppar

Workshoppar är en mycket viktig del av varje installation. De hjälper oss att förstå era arbetssätt och vilka utmaningar ni kan möta, samtidigt som vi får en ömsesidig förståelse av hur CSI Lawyer kan användas för att hantera dessa utmaningar och effektivisera era processer. Vanligtvis fokuseras workshopparna på registrering av klienter och ärenden, faktureringsprocessen, integrationer och önskade anpassningar. Workshopparna gör att vi kan hitta det bästa sättet att använda programvaran i just ert företag och att vi kan ta fram lämpliga utbildningspaket för olika användargrupper.


Användarutbildning

Att utbilda användarna är en grundläggande del i alla implementeringsprojekt, oavsett hur stort kundföretaget är. För standardanvändare räcker det vanligtvis med ett koncist utbildningspaket om de vanligaste funktionerna. För huvudanvändare och medlemmar i ekonomiteamet är det en god idé att investera i mer djupgående utbildning. På så sätt säkerställer man att de kan dra full nytta av alla funktioner i programvaran, så att den betalar sig i form av effektivare processer.

Eftersom programvaran kan användas på olika sätt i olika företag anpassas användarutbildningarna alltid efter varje kunds behov. För större företag nås ofta bäst resultat genom att företagets privilegierade användare håller utbildningssessioner, eftersom de har god kännedom om företagets interna processer och kan fungera som första supportkontakt för CSI-användarna efter att programvaran tagits i bruk.

Alla utbildningssessioner kan också hållas via Teams och spelas in för framtida bruk.

Se övriga tjänster