CSI Partners

CSI Lawyer är sällan kundens enda verktyg. Med hjälp av våra partners kan vi tillhandahålla den heltäckande lösning som krävs.


För att säkerställa att du kan effektivisera din verksamhet genom att integrera CSI-programvaran med dina andra applikationer arbetar vi kotinuerligt med både våra etablerade partners och våra kunders andra leverantörer.

Bland våra partners finns följande företag och föreningar:

KYC tjänster

Redovisning och e-fakturering

Dokumenthantering

Molntjänster

Tidregistrering

Programvaruföreningen Ohjelmisto- ja e-business ry