Tidregistrering

Låt teamet registrera sitt arbete på det sätt som passar dem bäst.

Registrera tid i CSI Lawyer

Det finns många sätt att göra tidregistreringar i CSI Lawyer. Du kan välja den vy som fungerar smidigast för dig och mäta din arbetstid med hjälp av timers. Om du ofta gör registreringar av samma typ kan du använda en tidigare registrering som mall eller kopiera den.

Om åtgärdstyper används visas en fördefinierad text för varje registrering som enkelt kan redigeras. Åtgärdstyper möjliggör enhetligare registreringar, vilket ger klientfakturorna ett professionellt utseende och minskar redigeringsbehovet i samband med faktureringen.

Om er byrå månadsfakturerar kan ni ha nytta av registreringsperioder för åtgärder. Med hjälp av dem väljer man antalet tillåtna registreringsveckor för användarna – användaren måste då se till att alla registreringar för en viss vecka har gjorts för att kunna öppna den påföljande registreringsveckan. På så sätt görs alla registreringar i tid.


Tidregistrering med andra verktyg

Även om du inte loggar in i CSI Lawyer dagligen kan du göra tidregistreringar i en mobilenhet med hjälp av CSI Mobile. Registreringar kan också göras i en separat skrivbordsapp, CSI MyDesk, där du även kan se vecko- och dagsstatus för din registrerade tid och göra avstämningar mot budget.

Till CSI Lawyer är det även möjligt att integrera en separat tidsregistreringsapplikation, TIQ Time eller Ilves MyActivities Pro. Ilves MyActivities Pro hämtar via anslutna system dagliga aktiviteter till en tidslinje, via vilken dessa enkelt kan dras till CSI Lawyer för att faktureras.

Fakturerbara åtgärder kan också registreras av mail, kalenderhändelser och uppgifter i Outlook.