COBALT, Lettland

COBALT, Lettland
Indrikis Liepa, Partner

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter:
mångsidiga funktioner, avancerad fakturering och arbetsregistrering, rapportering, användarvänlighet, gott samarbete

I början av 2016 gick advokatbyråerna Borenius Latvia och COBALT ihop och började fungera under namnet COBALT Latvia. Företagets ärenden hanteras i CSI Lawyer som redan hade använts på Borenius Latvia innan sammanslagningen.

För Borenius Latvia föll valet på CSI Lawyer som system redan år 2012 tack vare dess välutvecklade fakturering- och registreringsfunktioner.  Därtill visade sig CSI Lawyer ha många andra fördelar. Det stöder registrering och avslutning av ärenden samt hantering av klienternas kontaktpersoner och marknadsföringsuppgifter. CSI Lawyers rapporteringsverktyg används kontinuerligt för att följa upp t.ex. juristernas utförda arbete och för att se över ärenden per ärendetyp eller bransch.

CSI Lawyers inställningar möjliggör enkel konfigurering av systemet på användarbasis, t.ex. beroende på sina roller och arbetsuppgifter har vissa användare begänsats åtkoms till utvalda delar av systemet. Å andra sidan har vissa funktioner lagts till i systemet för att möta de ansvariga juristernas behov.

CSI Lawyer innehåller kärnan i företagets affärsverksamhet; t.ex. alla klientkontakter och tidsregistreringar. Därför är det avgörande för den dagliga verksamheten att systemet fungerar väl och möter byråns behov. 

“Vår erfarenhet är att CSI Lawyer är användarvänligt och lätt att hantera. Vårt samarbete med CSI Helsinki har också varit utmärkt. CSI har hjälpt oss att lösa mångfacetterade problem och har varit villiga att möta våra specialbehov och -önskemål. Vi kan rekommendera CSI Lawyer som ett passande verktyg för advokat- och juristbyråer och CSI Helsinki som försäljare för att implementera ett system av den här typen” summerar Indrikis Liepa, partner på COBALT Latvia.

COBALT fungerar i Lettland, Litauen och Estland, vilket gör det till det största juridiska teamet i regionen med sina mer än 200 advokater och jurister.

Fler kundreferenser

Advokatfirman Titov & Partners
Annika Hannus, Ekonomi- och kontorschef

Använder: CSI Lawyer 2018-
Favoriter: användarvänlighet, smidig implementering, effektiv hantering och framtagande av fakturor, möjlighet att anpassa systemet enligt kontorets behov

Läs mer

AG Advokat
Sarah Tabrizi, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: Digital faktureringsprocess; rapporter och dashboards; CSI:s support

Läs mer

Agnes advokater
Maria Johannesson, Kontorschef

Använder: CSI Lawyer molntjänst 2020-
Favoriter: användarvänlighet, all information i ett system, rapportering, samarbete

Läs mer

Advokatbyrå Castrén & Snellman AB

Oskari Gestrin, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 1996-
Favoriter: branschspecificitet, pålitlighet, samarbete

Läs mer

Borenius Asianajotoimisto Oy
Anne-Mari Patteri, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2013-
Favoriter: leverantörens branschkunskap, stöd för affärsverksamheten, enklare och mera välkontrollerad fakturering, inbesparingar i papper och resurser, integrationerna, mobilappen

Läs mer

COBALT, Estland
Kristjan Velbri, Operativ chef

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter: de mångsidiga funktionerna, integrationerna, kundsupporten

Läs mer

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Robin Hedensjö, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: rapporteringsmöjligheterna; bra faktureringsflow; CSI:s kundsupport och tekniska konsulter

Läs mer

Landahl Advokatbyrå
Hanna Foss, Ekonomi- och administrativ chef

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: effektiv process för tidhantering och fakturering, snabb rapportering och uppföljning av affärer, automatisering genom integrationer, CSI:s team

Läs mer

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: branschspecifikt, bra stöd för advokatyrkets uppgifter, processer som styr användningssättet, integrationerna som möjliggör användningen av datat i andra program

Läs mer

Properta Asianajotoimisto Oy
Heidi Savia, VD

Använder: CSI Lawyer som molntjänst 2017-
Favoriter: mångsidig och logisk funktionalitet, användarvänlighet, systemets utveckling  

Läs mer