Dokumenthantering

Vem vet var de senaste versionerna av dokumenten för ett ärende finns? Hela ärendeteamet, om ni använder CSI Lawyer.

Lagra dokument

För lättare dokumenthantering kan man spara alla dokument som berör ärenden och kunder i CSI Lawyer. Dokumenten kan sparas i en delad mapp som kopplas till CSI Lawyer, eller i ett separat dokumenthanteringssystem, så som juristbranschens ledande dokumenthanteringssystem NetDocuments, branschoberoende M-Files eller O365 SharePoint. Mindre dokument kan även sparas som anteckningar direkt i CSI Lawyer.

Dokument som kopplas till ett ärende eller en klient visas i egna mappar i programvaran, så att hela ärendeteamet enkelt kan komma åt de senaste versionerna.

Dokumentmapparna i CSI Lawyer fungerar som ett fönster i dokumenthanteringssystemet så att man kan öppna och redigera dokument och skapa nya. Om åtkomsten till en klient eller ett ärende har begränsats till specifika användare gäller samma begränsningar för de relaterade dokumenten.

Läs mer om olika alternativ för dokumenthantering här.


Dokumentmallar med CSI-data

I programvaran kan man skapa olika fördefinierade dokumentmallar som kan kopplas till en företagsklient, en privatperson, ett prospekt eller ett ärende.

Med hjälp av dokumentmallar kan man till exempel skapa ett bekräftelsedokument för ett ärende direkt från menyfältet i ärendefönstret. Mallar fylls i automatiskt med den klient- och/eller ärendeinformation som har sparats i programvaran, så att det går snabbare att skapa dokument och risken för mänskliga fel minskar.

Man kan även skapa olika e-postmallar, till exempel för att skicka fakturor via e-post. Därtill kan standardmallar anges för olika typer av fakturor så att de inte behöver väljas separat i samband med utskrift av fakturan. Ni kan skapa mallar själv eller beställa mallar från CSI.