Mer tid för juridik – med CSI Lawyer

  • En effektivare ärendeprocess
  • Snabbare fakturering
  • Nöjdare klienter

csi dashboard

De viktigaste fördelarna

CSI Lawyer är ett advokatsystem som har utformats för hantering och fakturering av juridiska ärenden. Det underlättar arbetet för alla användargrupper och skapar dessutom mervärde för klienten.

 

Partners

Programvaran kan användas för att effektivisera ärendeprocessen och höja kvaliteten i den. Det är enkelt att följa företagets viktiga nyckeltal. Verksamheten kan ledas och utvecklas baserat på aktuella rapporter.

Jurister

Möjlighet att följa status för klienter och ärenden kontinuerligt. Det går snabbt att hitta relaterade dokument. Varje jurist kan hitta sina egna uppgifter och registreringsstatus. Flexibla registreringsalternativ, så att du alltid kan använda det verktyg som passar bäst.

Assistenter

Fakturor kan hanteras snabbt tack vare den digitala processen. Behovet av korrigeringar minskar tack vare registreringar med hög kvalitet. Färre avbrott i arbetsdagen eftersom andra CSI-användare får den information de behöver direkt i programvaran.

Ekonomiteamet

Effektiviserar teamets arbete genom automatiserade funktioner, e-fakturering och integrering med bokföringsprogram. Omfattande rapportfunktioner gör det möjligt att spåra faktura- och betalningsstatus och agera snabbt om det behövs.

Klienter

Klienterna får en mer professionell ärendehantering med tidsplanering som håller. Statusuppdateringar kan ges löpande under ärendeprocessen. Tydliga fakturor med specifikationer som är lätta att förstå.

 

CSI – advokatsystemet även för de mest utmanande ärendena

 

Systemet erbjuder en heltäckande och tillförlitlig lösning för att hantera alla de viktigaste uppgifterna under ärendeprocessen. Det har utformats för advokatbyråer av alla storlekar för professionell ärendehantering och -fakturering. Den kan användas för stora ärenden med komplexa behov vad gäller prissättning och fakturering, men passar även bra för mindre byråer som behöver ett verktyg med många funktioner. Läs mer.

Integrering

CSI är ett avancerat verktyg för hantering av hela ärendeprocessen, med standardintegrationer till andra lösningar som ofta används i juristbranschen.

Man kan till exempel integrera CSI Lawyer med tjänster för klientkännedom (KYC), system för dokumenthantering, redovisningssystem eller appar för tidsspårning.

Tjänster för klientkännedom (KYC)

Genom att integrera CSI Lawyer med en AML-tjänst uppfyller ni penningtvättslagens krav. Följ den pågående identifieringsprocessen i programvaran för att försäkra korrekt ärendehantering.

Redovisningssystem

Genom att integrera ett redovisningssystem till CSI-programmet överförs fakturorna enkelt för redovisning. Kundreskontran kan hanteras antingen i CSI Lawyer eller i redovisningssystemet.

Dokumenthantering

Programvaran kan integreras med de vanligaste systemen för dokumenthantering i juristbranschen. Sparade dokument som kopplats till en klient eller ett uppdrag är enkla att hitta i CSI Lawyer.

Tidregistrering

Utöver CSI Mobile och CSI MyDesk kan användarna också registrera arbetstid med appen TIQ Time som kan integreras i CSI Lawyer. Aktivera Outlook-add in för att kunna göra tidsregistreringar från e-postmeddelanden, uppgifter och kalenderhändelser direkt via Outlook.

Våra kunder

Här är några exempel på vad våra kunder säger om CSI Lawyer.

”CSI Lawyer är användarvänligt och innehåller många olika alternativ för till exempel rapportering. I vårt företag har det gett oss bättre kontroll över hela faktureringsprocessen."

Robin Hedensjö, Finance Director
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB

Läs mer

"Jag upplever att CSI är flexibla, vill hitta lösningar och att de inte har ”glömt bort oss” efter avslutad implementering."

Sarah Tabrizi, Ekonomichef
AG Advokat

Läs mer

"CSI Lawyer är kärnan i vår systemhelhet. För mig personligen ligger CSI Lawyers största tilläggsvärde främst i rapportering samt hantering av data."

Oskari Gestrin, Ekonomichef
Advokatbyrå Castrén & Snellman AB

Läs mer

Creative Software Innovations

Vi är CSI, Creative Software Innovations. Ett programvaruföretag som har specialiserat sig på att utveckla lösningar för advokatbranschen. Vi är förstahandsvalet för varje företag som behöver en heltäckande programvara som ständigt utvecklas och en pålitlig och ekonomiskt stabil samarbetspartner som hjälper er att få största möjliga nytta av den. Kauppalehtis certifikat för Framgångsföretag, som vi har fått redan i 10 år, bekräftar vårt engagemang för en kvalitativ verksamhet.

Vi är en del av Saarni Cloud-programvarukoncernen som erbjuder moderna SaaS-tjänster inom personaladministration, inlärning, arbetstidsregistrering, ekonomiförvaltning och analytik.

Här får du veta mer om oss