Rapportering

Vilken information är du ute efter? Använd vårt omfattande utbud av färdiga rapporter och beställ vid behov tilläggsrapporter anpassade enligt det er byrå behöver.

För effektiv rapportering och analys av information erbjuder programvaran följande färdiga rapportalternativ:

24

traditionella rapporter

36

pivotrapporter

178

systemvyer

40

diagram

Systemvyer

Det enklaste sättet att rapportera data är att använda CSI Lawyers vyer, som passar bra för de vanligaste behoven. Med hjälp av de fördefinierade vyalternativen kan man enkelt ta fram t.ex. en lista över registrerad tid. Listan kan redigeras ytterligare med hjälp av filtreringsalternativen. Vyernas innehåll kan även exporteras till Excel för vidare behandling.


Diagram

De illustrativa, gruppspecifika diagrammen är mycket användbara för upptagna användare. Här får man en snabb överblick över aktuell status för viktiga nyckeltal, till exempel registrerade och fakturerade tider. Diagrammen kan anpassas efter varje användargrupps behov – en jurist är kanske mest intresserad av sina egna registreringar, medan en partner vill hålla koll på hur det går för företaget som helhet.

Diagramutbudet innehåller många färdiga bilder som kan användas t.ex. av jurister, gruppchefer, partners och ekonomi. Vid behov kan diagrammen anpassas enligt ert företags behov.


Pivotrapporter

Om man behöver mer detaljerade analyser kan data visas från olika perspektiv med hjälp av interaktiva pivotrapporter. Det är enkelt att analysera innehållet på varierande sätt; man kan helt enkelt dra in nya fält i rapporten, ändra ordningen på dem och definiera olika filter. De färdiga pivotrapporterna kan redigeras till viss del, och man kan också beställa helt nya pivotrapporter från CSI eller skapa egna.


Traditionella rapporter

Självklart innehåller programvaran även alla de grundläggande rapporter som behövs för till exempel bokföring. Försäljningsdagboken, EU-försäljningsdagboken och betalningsförteckningen kompletteras av rapporter för obetalda fakturor, förskott och ofakturerat arbete. Dessutom finns det rapporter för att spåra ofakturerad arbetstid och förfallna fakturor.