Rapportering

Vilken information är du ute efter? Använd vårt omfattande utbud av färdiga rapporter och beställ vid behov tilläggsrapporter anpassade enligt det er byrå behöver.

För effektiv rapportering och analys av information erbjuder programvaran följande färdiga rapportalternativ:

24

traditionella rapporter

36

pivotrapporter

178

systemvyer

40

diagram

Systemvyer

Det enklaste sättet att rapportera data är att använda CSI Lawyer-vyerna, som passar bra för de vanligaste behoven. Med de fördefinierade vyalternativen kan man enkelt sammanställa en deluppsättning av till exempel registrerade åtgärder. Listan kan redigeras ytterligare med hjälp av filtreringsalternativen. Data kan även exporteras data till Excel för vidare behandling.


Diagram

De illustrativa, gruppspecifika diagrammen är mycket användbara för upptagna användare. Här får ni snabb överblick över aktuell status för viktiga nyckeltal, till exempel registrerade och fakturerade åtgärder. Diagram kan anpassas efter varje användargrupps behov. En jurist är till exempel mest intresserad av sina egna siffror, medan en partner vill hålla koll på hur det går för företaget som helhet.

Diagramutbudet innehåller många färdiga diagram som kan användas av jurister, användare som ansvarar för ärenden, teamledare, partners och ekonomiteamet. Vid behov, kan diagrammen också skräddarsys efter ert företags behov.


Pivotrapporter

Om man behöver göra mer detaljerade analyser kan du visa data ur olika perspektiv med interaktiva pivotrapporter. Det är enkelt att analysera data: man kan helt enkelt dra och släppa nya fält på rapporten, ordna om dem och definiera olika filter. De färdiga pivotrapporterna kan redigeras till viss del, och man kan också beställa helt nya pivotrapporter från CSI eller skapa egna.


Traditionella rapporter

Självklart innehåller programvaran också alla de grundläggande rapporter som behövs för till exempel bokföring. Försäljningsboken, EU-försäljningsboken och betalningsförteckningen kompletteras av rapporter för obetalda fakturor, förskott och klientmedel. Dessutom finns det rapporter för att spåra ofakturerad arbetstid och förfallna fakturor.