Advokatbyrå Castrén & Snellman AB

Advokatbyrå Castrén & Snellman AB

Oskari Gestrin, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 1996-
Favoriter: branschspecificitet, pålitlighet, samarbete

CSI Lawyer är kärnan i vår systemhelhet: affärssystemet som sammanbinder hela vår organisation. I systemet finns vårt företags dyrbaraste data, vilket är arbetet som utförs i klienternas ärenden samt alla till dem relaterade kostnader.

För mig personligen ligger CSI Lawyers största tilläggsvärde främst i rapportering samt hantering av data. Pivotfunktionaliteten erbjuder många dimensioner för redigering av data direkt i systemet, men datat kan även utnyttjas i våra andra verktyg.

För ad hoc-visualisering och processering kan man enkelt föra ut data till Excel. Den information som behövs för att leda affärsverksamheten genereras genom att exportera CSI:s data till vårt datalager där vi använder det i våra designmodeller genom att kombinera det med data från våra andra system. För en person som förstår logiken i Excels pivotfunktionalitet är CSI Lawyers rapporteringslogik väldigt enkel att greppa.  

Som ett företag med lång historia använder vi ett flertal system som har integrerats med varandra. Bland dem är CSI Lawyer den pålitliga hörnstenen vars underhåll knappt tynger vår organisation. 

Både systemets och CSI:s styrka ligger i branschspecificiteten och förståelsen för advokatvärlden. CSI:s kundkrets består främst av advokatbyråer och CSI Lawyer är en vertikal produkt designad specifikt för advokatbranschen. Därför innehåller systemet redan de funktioner som krävs och behöver inte skräddarsys separat för att passa en advokatbyrås behov. Vårt kontor drar även nytta av utvecklingsönskemål framförda av andra CSI-kunder. Alla dessa för produktens funktionalitet framåt, vilket tjänar hela branschen.

Det vi uppskattar mest med att jobba med CSI är att vi inte drunknar i massan bland kunderna samt att CSI:s experter och utvecklare inte är ansiktslösa bakgrundsfigurer. Våra byråspecifika behov och önskemål tas flexibelt i beaktande och på våra regelbundna möten får vi diskutera våra behov och idéer vad gäller produkten.

Castrén & Snellman, founded in 1888, is the largest and oldest law firm in Finland. The company has grown into a Castrén & Snellman är Finlands största och äldsta advokatbyrå. Det år 1888 grundade företaget har vuxit till en 280 personer stark pionjär inom krävande advokattjänster som betjänar sina klienter i företagsomtruktureringar, tvister och andra specialiserade affärsjuridiska områden. Utanför Finland erbjuder Castrén & Snellman sina tjänster i samarbete med ett stort internationellt partnernätverk.

Fler kundreferenser

Advokatfirman Titov & Partners
Annika Hannus, Ekonomi- och kontorschef

Använder: CSI Lawyer 2018-
Favoriter: användarvänlighet, smidig implementering, effektiv hantering och framtagande av fakturor, möjlighet att anpassa systemet enligt kontorets behov

Läs mer

AG Advokat
Sarah Tabrizi, Ekonomichef

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: Digital faktureringsprocess; rapporter och dashboards; CSI:s support

Läs mer

Agnes advokater
Maria Johannesson, Kontorschef

Använder: CSI Lawyer molntjänst 2020-
Favoriter: användarvänlighet, all information i ett system, rapportering, samarbete

Läs mer

Borenius Asianajotoimisto Oy
Anne-Mari Patteri, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2013-
Favoriter: leverantörens branschkunskap, stöd för affärsverksamheten, enklare och mera välkontrollerad fakturering, inbesparingar i papper och resurser, integrationerna, mobilappen

Läs mer

COBALT, Estland
Kristjan Velbri, Operativ chef

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter: de mångsidiga funktionerna, integrationerna, kundsupporten

Läs mer

COBALT, Lettland
Indrikis Liepa, Partner

Använder: CSI Lawyer 2015-
Favoriter:
mångsidiga funktioner, avancerad fakturering och arbetsregistrering, rapportering, användarvänlighet, gott samarbete

Läs mer

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Robin Hedensjö, Finance Director

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: rapporteringsmöjligheterna; bra faktureringsflow; CSI:s kundsupport och tekniska konsulter

Läs mer

Landahl Advokatbyrå
Hanna Foss, Ekonomi- och administrativ chef

Använder: CSI Lawyer 2019-
Favoriter: effektiv process för tidhantering och fakturering, snabb rapportering och uppföljning av affärer, automatisering genom integrationer, CSI:s team

Läs mer

Lexia Asianajotoimisto Oy

Kimmo Oila, Partner, Chief Legal Business Engineering Officer

Använder: CSI Lawyer 2020-
Favoriter: branschspecifikt, bra stöd för advokatyrkets uppgifter, processer som styr användningssättet, integrationerna som möjliggör användningen av datat i andra program

Läs mer

Properta Asianajotoimisto Oy
Heidi Savia, VD

Använder: CSI Lawyer som molntjänst 2017-
Favoriter: mångsidig och logisk funktionalitet, användarvänlighet, systemets utveckling  

Läs mer