CSI Helsinki

CSI står för ”Creative Software Innovations”. Vi är ett programvaru-företag som specialiserat oss på lösningar för juristbranschen.

CSI Helsinki är rätt advokatsystem för din advokatbyrå om ni behöver en komplett programvara som utvecklas kontinuerligt. Samtidigt får ni en pålitlig samarbetspartner som arbetar hårt för att hjälpa er att effektivisera företagets processer.

Vi är en del av programvarukoncernen Saarni Cloud som erbjuder moderna SaaS-tjänster inom personaladministration, inlärning, arbetstidsregistrering, ekonomiförvaltning och analytik.

Vår mission

Sedan 1985 har vårt mål varit att förenkla det dagliga arbetet på advokatbyråerna och att bidra till deras framgång genom verktyg som stöder utvecklingen av verksamheten.

I dag finns det cirka 4000 användare som använder CSI, bland annat 75 % av Finlands 30 främsta advokatbyråer, ledande advokatbyråer i Sverige och Baltikum samt hundratals mindre leverantörer av juridiska tjänster. Vi har alltså god förståelse kring vilka utmaningar såväl stora som små kunder står inför och vårt mål är att erbjuda varje kund en lösning som passar just deras behov.

Vår vision

Vårt vision är att vara förstahandsvalet för advokatbyråer i Östersjöområdet som överväger att ersätta sitt nuvarande advokatsystem.

Vi fokuserar på att följa och fördjupa vår förståelse av varje lands specifika praxis och lagstiftning i Finland, Norden och Baltikum. Samtidigt bidrar varje kunds landsspecifika behov och prioriteringar till utvecklingen av funktioner i CSI Lawyer.

Våra principer

Vår företagskultur är starkt kundfokuserad. Kvaliteten på våra programvaruprodukter, våra teams expertkunskaper samt en exceptionell kundtjänst är hederssaker för oss. Vårt mål är att alla kunder som väljer CSI Lawyer ska vara nöjda med sitt val.

Våra principer är:

  • nära samarbete med kunderna
  • att förtjäna kundernas förtroende
  • kvalitet i allt vi gör
  • en bra arbetsmiljö som i sin tur gör oss till en bra samarbetspartner.

För att läsa mer om våra teammedlemmar klickar du här.