CSI Helsinki

CSI står för ”Creative Software Innovations”. Vi är ett programvaruföretag som specialiserat oss på lösningar för juristbranschen.

CSI Helsinki är rätt val för din advokatbyrå om ni behöver en komplett programvara som utvecklas kontinuerligt. Samtidigt får ni en pålitlig samarbetspartner som arbetar hårt för att hjälpa er att effektivisera företagets processer.

Vi är en del av Saarni Cloud-programvarukoncernen som erbjuder moderna SaaS-tjänster inom personaladministration, lärande, arbetstidsregistrering, ekonomiförvaltning och analytik.

Vårt uppdrag

Sedan 1985 har vårt uppdrag varit att förenkla det dagliga arbetet på advokatbyråer och att bidra till deras framgång genom verktyg som stöder utvecklingen av verksamheten.

I dag finns det cirka 4000 användare som anlitar CSI, bland annat 75 % av Finlands 30 främsta advokatbyråer, ledande advokatbyråer i Sverige och Baltikum samt hundratals mindre leverantörer av juridiska tjänster. Vi har alltså en god förståelse av vilka utmaningar såväl stora som små kunder möter och vårt mål är att erbjuda varje kund en lösning som passar just deras behov.

Vår vision

Vårt vision är att vara förstahandsvalet för advokatbyråer i området kring Östersjön som överväger att ersätta sitt nuvarande system för ärendehantering.

Vi fokuserar på att följa och fördjupa vår förståelse av varje lands specifika praxis och lagstiftning i Finland, Baltikum och Norden. Samtidigt bidrar varje kunds landsspecifika behov och prioriteringar till utvecklingen av funktioner i CSI Lawyer.

Våra principer

Vår företagskultur är starkt kundfokuserad. Kvaliteten på våra programvaruprodukter, våra teams expertkunskaper och en vänlig kundtjänst är hederssaker för oss. Vårt mål är att alla kunder som väljer CSI Lawyer ska vara nöjda med sitt val.

Våra principer är:

  • nära samarbete med kunderna
  • att förtjäna förtroende
  • kvalitet i allt vi gör
  • en bra arbetsmiljö som gör oss till en bra samarbetspartner.

Om du vill veta mer om våra teammedlemmar klickar du här.