Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

CSI Helsinki Oy
Yritystunnus: 1826556-8
Osoite: Vilhonvuorenkatu 11 C, 00500 Helsinki
tuki@csihelsinki.fi, +358 10 322 7880
www.csihelsinki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taina Malmivirta, taina.malmivirta@csihelsinki.fi, 045 133 5315

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

CSI kerää ja käsittelee vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen CSI:n liiketoiminnan harjoittamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen. CSI käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteen hallinta

CSI:n ensisijainen tarkoitus henkilötietojen käsittelylle on asiakkuuden hoitaminen, jolloin käsittelyn perusteena on CSI:n ja asiakkaan välinen sopimus. Henkilötietoja käsitellään sopimuksen mukaisen palvelun tarjoamiseksi ja tuottamiseksi henkilölle tai henkilön edustamalle yritykselle, palveluiden laskuttamiseksi ja asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Markkinointi ja asiakasviestintä

CSI käyttää henkilötietoja myös informoidessaan asiakkaita ja prospekteja CSI:n palvelutarjonnasta ja palveluiden uusista ominaisuuksista, markkinoidessaan uusia palveluita, tarjotessaan toimialaa koskevaa informaatiota uutiskirjeiden muodossa sekä kerätessään asiakaskyselyin tietoa palveluidensa kehittämiseksi. Henkilötietoja saatetaan myös käyttää markkinointitoimenpiteiden ja asiakasviestinnän kohdentamiseen rekisteröidylle sopivaksi. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin CSI:n oikeutettuun etuun tarjota tietoa palveluistaan. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin.

Palvelun kehittäminen ja tietoturva

Lisäksi CSI käsittelee henkilötietoja huolehtiakseen palveluidensa ja verkkosivujensa tietoturvasta, parantaakseen niiden laatua sekä kehittääkseen palveluitaan. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin CSI:n oikeutettuun etuun varmistaa palveluidensa ja verkkosivujensa asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat CSI:n asiakkaana olevan tai olleen yrityksen yhteyshenkilöt ja muut työntekijät sekä kyseisen yrityksen ulkopuoliset yhteyshenkilöt (esimerkiksi ulkoinen IT-toimittaja), sekä CSI:n asiakasprospektit ja yhteistyökumppanit.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä tietoja:

  • CSI-asiakkaana olevan tai olleen yrityksen perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yrityksen työntekijän nimi, tehtävä, yhteystiedot ja rooli CSI-käyttäjänä.
  • CSI:n ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen mahdollisesti liittyvät tiedot: tiedot tilauksista ja tapaamisista, mahdollinen suoramarkkinointikielto sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.
  • CSI:n asiakasprospektien yhteyshenkilöiden nimi ja sähköpostiosoite.
  • Tieto rekisteröidyn osallistumisesta CSI:n järjestämiin tapahtumiin sekä käyttäytymisestä CSI:n verkkosivuilla (esim. uutiskirjeiden tilaamiseen ja lukemiseen liittyvät tiedot).

Säännönmukaiset tietolähteet

CSI:n keräämät ja käsittelemät henkilötiedot ovat pääsääntöisesti:

  • Asiakkaan tai prospektin CSI:lle ilmoittamia tai omilla verkkosivuillaan julkaisemia tietoja
  • CSI:n toimeksiantojen hallintajärjestelmän (asiakkuudenhallintajärjestelmän) tietoja
  • CSI:n verkkosivujen, blogien ja uutiskirjeiden kävijä- ja lukijatietoja.

Tietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen.

CSI:n alihankkijoiden rooli tietojen käsittelijöinä rajoittuu pelkästään tietovarastojen tekniseen ylläpitoon. CSI ei luovuta henkilötietoja alihankkijoilleen, eikä alihankkijoilla ole missään tilanteessa oikeutta katsella tai muokata tietovarastojen sisältämiä henkilötietoja.

CSI tai CSI:n alihankkijat eivät siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeet

CSI käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivullaan kerätäkseen tietoa verkkosivun toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi sekä kehittääkseen sivun sisältöä ja käyttäjäkokemusta.

Verkkosivuillamme kävijän on mahdollista estää evästeiden asettaminen, rajoittaa niiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltaan. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, niiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Henkilötietojen säilyttäminen

CSI säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisterin suojaus

CSI toteuttaa tarkoituksenmukaiset fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä sekä luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on CSI:n rekisterissä, saada henkilötiedot itselleen sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, ellei niiden poistolle ole estettä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä siitä pyynnön CSI:n asiakastukeen, tuki@csihelsinki.fi.

Selosteen muuttaminen

CSI:llä kehittää jatkuvasti palveluitaan ja varaa siten oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.