Integraatiot

Liitä CSI-ohjelmistosi

  • KYC-palveluun
  • Taloushallinnon ohjelmaan
  • Dokumentinhallintaan
  • Ajanseurantaan

Rakenna toimistollesi
optimaalinen kokonaisratkaisu integraatioilla.

Joukko irrallisia ohjelmistoja tarkoittaa usein tehotonta ja turhauttavaa prosessia. Siksi panostamme integraatioihin, joilla CSI-ohjelmisto voidaan liittää muihin asiakkaidemme yleisesti käyttämiin ratkaisuihin tarvittavien tietojen siirtämiseksi.

Tuotteistetuilla integraatioilla KYC-palveluihin, dokumentinhallintaan, taloushallinnon ohjelmiin ja ajankäyttöä seuraaviin sovelluksiin syntyy toimiva kokonaisuus, joka minimoi manuaalityötä ja inhimillisiä virheitä sekä tehostaa yrityksen prosesseja.

KYC-palvelut

Asiakkaiden tuntemisvelvoitteeseen liittyvä asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen suoritetaan aina CSI-ohjelmiston ulkopuolella. Ohjelmistossa voidaan kuitenkin määrittää, minkä tasoinen tunnistus yksittäiseltä asiakkaalta vaaditaan ja miten pitkään sen kuuluu olla voimassa. Ohjelmisto tukee prosessia hallinnoimalla tunnistamisen tilaa ja varmistamalla toimeksiannon asianmukaisen käsittelyn sillä välin, kun tunnistusta tehdään.

CSI-ohjelmisto voidaan integroida DOKSiin, Clentoon tai Due AML -palveluun.

Integraation avulla toimeksiantokohtainen tunnistustapahtuma KYC-palvelussa voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti aina, kun uusi toimeksianto avataan. Tämän jälkeen tunnistamiseen liittyvät toimenpiteet tapahtuvat KYC-palvelun puolella, mutta voit seurata niiden edistymistä CSI-ohjelmistosta käsin.

Kun tunnistus on valmistunut KYC-palvelussa, se kuittautuu tehdyksi myös CSI-ohjelmistossa, jolloin toimeksiannon hoitaminen voi jatkua rajoituksitta. CSI-ohjelmiston puolelle tunnistuksesta siirtyvät ainoastaan tiedot tunnistuksen tilasta, ajankohdasta ja tunnistajasta. Kaikki muu tuntemistieto jää talteen KYC-sovelluksen puolelle.

Taloushallinnon ohjelmat

Integraatiot taloushallinnon ohjelmiin mahdollistavat laskuaineiston helpon siirtämisen kirjanpitoon. Halutessasi voit myös hallinnoida myyntireskontraa taloushallinnon ohjelmassa.

Tarjoamme tuotteistetut kaksisuuntaiset integraatiot toimialalla yleisesti käytettyihin Fennoaan, Netvisoriin ja Procountoriin.

Integraatio siirtää CSI-ohjelmistosta taloushallinnon ohjelmaan erityyppiset laskut. Taloushallinnon puolelle siirtyvät myös toimeksiantotiedot kulukirjauksia varten sekä tarvittaessa kustannuspaikkadimensio raportointitarkoituksiin.

Taloushallinnosta CSI:hin siirretään puolestaan laskuihin kohdistetut suoritukset sekä CSI-toimeksiantoihin liittyvät kulut, jolloin ne saadaan mukaan loppuasiakkaan laskuun.

CSI-ohjelmiston laskuaineisto on mahdollista siirtää kirjanpitoon myös manuaalisesti.

Dokumentinhallintajärjestelmät

Ohjelmisto voidaan liittää toimialalla yleisimmin käytettyihin dokumentinhallintajärjestelmiin joko integraation tai metadatojen siirron avulla. Kun dokumentit tallennetaan asiakkaaseen tai toimeksiantoon kiinnitettyinä M-Filesiin ja O365 SharePointiin, toimeksiantoa hoitava tiimi löytää ne helposti ohjelmiston Asiakirjat-kansiosta. Kansio avaa ikkunan dokumentinhallintaan mahdollistaen dokumenttien käsittelyn ja uusien dokumenttien luonnin. Mikäli asiakkaan tai toimeksiannon näkyvyys on CSI-ohjelmistossa rajattu tietylle käyttäjäryhmälle, rajoitukset periytyvät myös niihin liitetyille dokumenteille.

M-Files–dokumentinhallinta tarjoaa kehittyneet asiakirjojen haku- ja muokkausominaisuudet, versionhallinnan sekä dokumenttien suojauksen. CSI toimii M-Files-jälleenmyyjänä ja on erikoistunut M-Filesin sovittamiseen asianajotoimialan tarpeisiin. CSI-pilvipalveluasiakkaille M-Files on saatavilla myös pilvipalveluna.

O365 SharePoint -integraatio mahdollistaa SharePointin käyttämisen joko pelkkänä dokumenttivarastona tai tiimityöryhmien kautta. Tiimitasoinen käyttötapa luo jokaiselle asiakkaalle ja toimeksiannolle oman team-sivuston, jonne asiakasta/toimeksiantoa koskevat dokumentit tallennetaan. Mikäli SharePointia käytetään dokumenttivarastona, päävalikon alle luodaan vain yksi tiimityöryhmä (team site), jonne dokumentit tallennetaan omiin kansioihinsa. Jokaiselle asiakkaalle syntyy siten oma kansio ja sen alle alikansiot toimeksiannoittain.

Ohjelmisto on integroitavissa myös iManage-dokumentinhallintaan siten, että iManage hakee näkymiä hyödyntäen metatiedot CSI-ohjelmistoon luoduista uusista asiakkaista ja toimeksiannoista. Integraatio ei luo CSI-ohjelmistoon Asiakirjat-kansiota, mutta se mahdollistaa dokumenttien liittämisen CSI-asiakkaaseen tai -toimeksiantoon iManagen puolella.

Ajan seuranta

CSI-ohjelmistoon voidaan kirjata toimenpiteitä monin eri tavoin ja tehdä kirjaukset myös mobiililaittein ja CSI MyDesk -työpöytäsovelluksessa. Voit myös integroida ohjelmistoon erillisen ajanseurantasovelluksen tai kirjata toimenpiteitä Outlookin sähköpostiviesteistä, kalenteritapahtumista ja tehtävistä.

Mikäli toimiston käytössä on TIQ Time -ajanseurantasovellus, sinne tehdyt työaikakirjaukset voidaan integraation kautta tuoda CSI-ohjelmistoon laskutettaviksi toimenpiteiksi. CSI-ohjelmistosta integraatio siirtää TIQ Timeen tiedot, joita tarvitaan TIQ:n työaikakirjausten liittämiseksi oikeisiin CSI-toimeksiantoihin.

Integroimalla CSI-ohjelmisto Outlookiin toimenpiteitä voidaan kirjata suoraan sähköpostiviesteistä, kalenterimerkinnöistä tai tehtävistä. Kirjauksen yhteydessä sähköpostiviesti on mahdollista tallentaa CSI-ohjelmistoon toimenpiteeseen liitetyksi muistiinpanoksi.