CSI Professional

CSI Professional hallitsee tilintarkastustoimistojen, verokonsulttien ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden toimeksiannot.

 

CSI Professional® on kehitetty asiantuntijatiimeille, jotka tarjoavat palveluitaan laskutettavana työnä. Ohjelmisto kattaa kaikki palveluorganisaation perustarpeet, ja se on liitettävissä erillisiin dokumentin- ja asiakkuudenhallintajärjestelmiin.

Tutustu asiakasreferenssiemme kokemuksiin CSI Professional -ohjelmistosta ja palveluistamme.

Ohjelmiston tärkeimmät toiminnallisuudet olemme koonneet allaolevaan taulukkoon.

 

CSI Professionalin toiminnallisuus 
Toimeksiantojen hallintaLaskutus ja taloushallinto
- Toimeksiannon perus- ja laskutustiedot
- Esteellisyyden tarkastus
- Toimeksiannon vaiheistus
- Kiinteähintaiset toimeksiannot
- Tiimi-, rooli- ja tekijäkohtainen hinnoittelu, päivähinnoittelu
- Toimenpide- ja kulukirjaukset
- Toimenpiteen kirjauskaudet
- Tuntikirjaukset ja aktiviteetit
- Määräajat ja fataljit
- Alitoimeksiannot
- Toimeksiantoon liittyvät asiakirjat ja sähköpostit
- Toimeksiannon päättäminen ja arkistointi
- Ohjattu koelaskun tarkastus ja viimeistely
- Laskun kokonaismuutos tekijöittäin tai maksajittain
- Kustomoidut laskupohjat
- Sopimuslaskutus
- Laskut tulosteena, verkkolaskuina tai sähköpostin liitteenä
- Maksukehotukset; viivästyskorot ja huomautuskulut
- Ennakko- ja koontilaskut
- Laskujen hyvitys/peruuttaminen
- Suoritusten käsittely
Asiakkuuksien hallintaDokumentinhallinta
- Asiakkaan tunnistaminen
- Asiakkaan perus- ja laskutustiedot, kontaktit ja historia
- Osapuoliroolien hallinta
- Konsernirakenteen hallinta
- Toimeksianto- ja laskutushistoria
- Asiakkaaseen liittyvät asiakirjat ja sähköpostit
- Toimituskieltoon asettaminen
- Suhdeverkoston hallinta
- Postituslistojen hallinta
- Myyntimahdollisuuksien hallinta
- Prospektien hallinta
(jaetun levyn tai erillisen dokumentinhallintajärjestelmän avulla)
- Dokumenttien ja sähköpostien liittäminen toimeksiantoon ja asiakkaaseen
-Ohjelmiston tiedoin täydentyvät asiakirjapohjat
- Yksilöidyt kirjeet/sähköpostiviestit postituslistan jäsenille
- Dokumenttien arkistointi
Käyttäjien hallintaRaportointi
- Käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeuksien hallinta
- Käyttäjien työajan seuranta
- Sisäpiirirekisterin hallinta
- Käyttäjäkohtaiset muistutukset
- Käyttäjien välinen viestittelytoiminto
- Valmiit perusraportit
- Näkymälistaukset
- Käyttäjä-/käyttäjäryhmäkohtaiset dashboardit
- Interaktiiviset Pivot-raportit
- Raportointitietojen siirto Exceliin