Funktionalitet

CSI Lawyer erbjuder full funktionalitet för ärendehantering.

 

CSI Lawyer erbjuder allt du behöver för att hålla ordning på dina ärenden och klienter, och systemets Outlook-liknande användargränssnitt är dessutom lätt att lära sig.  Eftersom behovet av verktyg skiljer sig för t.ex. advokater och för dem som har hand om ekonomin har funktionerna grupperats efter uppgiftsområden.

Du kan flexibelt hantera användarrättigheter, begränsa åtkomst till känsliga ärenden och dölja mappar enligt användargrupp.  Rapporteringen kan även skräddarsys för att ge uppdaterad information som är relevant för varje enskild användargrupp.

I tabellen nedan sammanfattas CSI Lawyers huvudfunktioner.

 

CSI Lawyer funktioner 
ÄRENDEHANTERINGFAKTURERING OCH EKONOMI
- Grundläggande ärende och faktura-information
- Ärendeförfrågan för öppnande av nya ärenden
- Jävskontroller
- Ärende-faser
- Fast prissättning för ärenden
- Team-, roll- och användarbaserad prissättning
- Åtgärds- och utläggsregistrering
- Åtgärdsregistreringsperioder
- Aktivitet- och arbetstidsregistrering
- Tidsfrist- och fataliehantering
- Hantering av ärenden som täcks av rättsskydd och rättshjälp
- Arkivering av dokument och e-postmeddelanden
- Stängning av ärenden och arkiveringsprocess
- Process för intern kontroll av preliminärfakturor
- Prisjustering per betalare/åtgärdsskapare
- Anpassad fakturamall
- Skicka faktura elektroniskt eller per post
- Fakturering av ärenden som täcks av rättsskydd och rättshjälp
- Förhandsfaktura + samlingsfaktura
- Kostnadsräkning
- Betalningskrav; förseningsränta och påminnelseavgift
- Kreditering/makulering av fakturor
- Betalningshantering och justering
- Klientmedel- och lösöreshantering
HANTERING AV KLIENTRELATIONERDOKUMENTHANTERING
- Klientidentifiering
- Kontakt och faktureringsuppgifter
- Andra parter
- Hantera organisationsstrukturer
- Ärende- och faktureringshistorik
- Dokument och e-postmeddelanden som tillhör klienten
- Leveransförbud
- Hantering av relationsnätverk
- Hantering av utskickslistor
- Hantering av klientprospekt
- Bifoga dokument och e-postmeddelanden till ärenden och klienter
- Skapa dokumentmallar som hämtar klient- och ärendeuppgifter
- Skapa personliga brev för klientutskick (eller klientprospekt)
- Dokumentarkivering
HANTERA SYSTEMANVÄNDARERAPPORTERING
- Hantera användar- och grupprättigheter
- Insider register
- Uppföljning av registrerade arbetstimmar
- Användarbaserade påminnelser
- Skicka meddelanden mellan användare

- Grundläggande rapporter
- Systemvyer
- Dashboards som är anpassade till användare och användargrupper
- Interaktiva pivot-rapporter
- Exportera data till Excel

INTEGRATIONER TILL 3. PARTS SYSTEM
- Office Outlook (klienter, ärenden, åtgärder,
rapporter, arkivering av e-postmeddelanden)
- Dokumenthanteringssystem
(M-Files, WorkSite, eDocs, Therefore, NetDocuments)
- CRM-system
(Ms Dynamics CRM, Interaction)
- Bokföringsprogram
(Wintime, Procountor, Ms Dynamics, Directo)