CSI Lawyer

CSI Lawyer hjälper advokat- och juristbyråer att hantera sina ärenden med minskad byråkrati och maximerad vinst.

 

Uppdragshanterings-, ärendehanterings- eller advokatsystem?

CSI Lawyer är ett omfattande system som stöder de viktigaste funktionerna i er verksamhet. Systemet är designat för stora och mellanstora juristbyråer, som efterfrågar ett avancerar verktyg för professionell hantering och fakturering av ärenden. CSI är känt för sin flexibilitet att stöda unika affärsmodeller samt processer. I ett nötskal, vi stöder advokatbyråers tillväxt och framgång.

 

Vad gör CSI Lawyer unikt?

CSI Lawyers flexibilitet stöder advokatbyråernas unika sätt att hantera sin verksamhet och vidareutveckla sin affärsmodell samt processer. Samtidigt som systemet är klart för användning redan som det är, så kan det också skräddarsys för att passa ert företags specifika behov. Till standardfunktionerna hör bland annat möjligheten att anpassa olika prismodeller, att lägga större fokus på att hitta nya klienter, eller att bli en pappersfri byrå.

En annan unik del är den operationella och finansiella transparensen som CSI Lawyer tillför verksamheten.  Med försäljningsreskontran inkluderad, får till exempel den som är ansvarig för klienten uppdaterad information gällande betalda och obetalda fakturor.

Viktigaste Fördelarna

De viktigaste fördelarna enligt våra kunder är följande;

  • Förenklad ärendehantering, bl.a. enkel tidsregistrering
  • Effektiv fakturering
  • Mångsidig rapportering
  • 360 graders blick över klientdata
  • Praktisk dokumenthantering
  • Stöd till affärsutveckling

Läs mer om fördelarna här eller bekanta dig gärna med våra kundberättelser.

Om du är intresserad av detaljerna, så finns CSI Lawyers funktioner listade här.