Vi finns här för att hjälpa dig

 Vårt kundsupportteam finns alltid tillgängligt, det är bara att ringa eller skicka e-post.

 

Vi siktar på långsiktiga affärsrelationer för att säkerställa att varje kund får ut bästa möjliga nytta av sin programvaruinvestering. Därför finns vårt erfarna supportteam tillgängligt efter installation. De kan hjälpa dig på engelska, svenska och finska.

 

Daglig support

Kontakta oss om du stöter på problem i den dagliga användningen av CSI Lawyer, om du behöver ytterligare vägledning eller utbildning, önskar nya funktioner eller vill beställa specialanpassningar.  Du kan skicka en supportförfrågan till support@csihelsinki.zendesk.com eller, vid brådskande frågor, ringa +358 10 322 7880.

Den grundläggande användarsupporten omfattas av avgiften för CSI Lawyer, så i de flesta fall kan vi hjälpa dig utan ytterligare kostnad. Om supportspecialisten inte kan lösa ditt problem, eller om din supportförfrågan gäller nya integrationer eller anpassningar, kopplas våra konsulter och vårt produktutvecklingsteam in.

Kundsupportteamet sitter i Helsingfors, men det fysiska avståndet utgör inte ett problem. Oavsett var ditt kontor ligger kan vi undersöka och lösa ditt problem på ett säkert och effektivt sätt genom säker fjärranslutning till din dator.

 

Samarbete för förbättrad kundupplevelse

CSI Lawyer utvecklas kontinuerligt. Även våra kunder växer och utvecklar sina kärnprocesser. Därför gör vi regelbundna kontroller för att säkerställa att CSI Lawyer-konfigurationen fortsätter att stödja kundernas företagsmodeller optimalt.

Vi erbjuder gratis undersökningar för att samla in feedback om CSI Lawyer från slutanvändarna. Vi håller också regelbundna kundmöten för att diskutera resultaten av undersökningarna och för att komma överens om nödvändiga åtgärder. Sådana möten ger även en möjlighet att diskutera de senaste programvarufunktionerna och deras potentiella fördelar för kunden.