Vårt löfte är en lyckad installation

På en dag, en månad eller tre månader beroende på önskat upplägg.

 

Snabb installation

Om du inte behöver dataöverföring från ditt gamla system, skräddarsydda funktioner eller integrationer till andra system kan du börja använda CSI Lawyer inom några dagar.

Du kan använda CSI Lawyer som en molntjänst eller enkelt och kostnadseffektivt låta installera det i din nätverksmiljö via fjärranslutning.  Våra experter hjälper till att fastställa systeminställningarna som behövs för att stödja ert arbetssätt. Efter en grundläggande utbildning, både för standardanvändare, ekonomiteamet och avancerade användare, är ni redo att börja använda programmet.

Komplett installation

Beroende på projektets omfattning kan du behöva vänta lite längre innan du kan börja använda CSI Lawyer. Vår installationsmodell har som mål att leverera även större projekt inom högst 12 veckor.

Projektet påbörjas genom att utarbeta en tidsplan som omfattar följande:

Dataöverföring

Om du vill överföra data från befintliga system till CSI Lawyer påbörjas projektet med att säkerställa att värdefulla data (användare, klienter, ärenden och icke avslutade fakturerbara registreringar) överförs korrekt. Under migreringen har ditt team möjlighet att bekräfta migrerade data och rapportera behov av korrigeringar tills resultatet av migrationen uppfyller era krav.

Integrationer

Ditt företag kanske har andra viktiga affärssystem till vilka CSI Lawyer bör integreras för att eliminera dubbelarbete. CSI Lawyer erbjuder en rad integrationer till system för KYC, tidsspårning, dokumenthantering och bokföring. Varje integration kräver fastställande av vilka data som ska överföras och hur integrationen ska fungera för ditt företag.

Anpassningar

I de flesta fall kan CSI Lawyer anpassas till ditt företags unika arbetssätt genom de olika systeminställningarna. Om specialanpassade funktioner krävs rekommenderar vi att dessa läggs till efter installationen. Då har ditt team redan en bättre förståelse för programvaran och kan bedöma om anpassningarna behövs. Om detta inte kan vänta siktar vårt produktutvecklingsteam på att leverera specialanpassningarna till avtalat datum för driftsättning.

Workshops

Workshoppar är en viktig del av varje installation. Dessa hjälper oss förstå er verksamhet och dess potentiella utmaningar och ger en ömsesidig förståelse för CSI Lawyers potential att effektivisera era processer. Vanligtvis fokuserar workshoppen på klienten och registrering av nya ärenden, faktureringsprocessen, integrationer och nödvändiga anpassningar.  De möjliggör utformningen av ett optimalt sätt att använda programvaran inom just ert företag, och att ta fram nödvändiga utbildningspaket för de olika användargrupperna.