Integrationer

Bygg en optimal lösning med hjälp av integrationer

 

I utvecklingen av CSI Lawyer strävar vi efter att enbart fokusera på funktioner som stöder ärendehantering. Samtidigt är vi väl medvetna om det stora utbudet av andra affärsverktyg som används av våra kunder. Mycket tid går till spillo om samma data måste anges i flera olika system.

För att göra processen smidigare har CSI Lawyer integrerats i många system som är vanliga hos advokat- och juristbyråer.

 

Tidsspårning

TIQ Time-integrationen synkroniserar registrering av arbetstid som anges i TIQ Time och visar den som fakturerbar tid i CSI Lawyer. Från CSI Lawyer överför integrationen de data som behövs till TIQ Time för att koppla arbetstidsregistreringar till rätt ärenden i CSI Lawyer.

Du kan också registrera tid direkt från e-postmeddelanden, avtalade tider eller ”Att göra” i Outlook. När du gör tidsregistreringar kan e-postmeddelanden kopplas till CSI Lawyer som anteckningar.

 

Dokumenthantering

CSI Lawyer kan integreras i populära dokumenthanteringssystem, såsom M-Files, iManage, O365 SharePoint och NetDocuments.

När du sparar dokument i dessa system kan du koppla dem till klienter eller ärenden som är sparade i CSI Lawyer. Hela ärendeteamet kan enkelt komma åt dokument kopplade till ett ärende genom att öppna dokumentmappen.  Mappen fungerar som ett direkt fönster till ditt dokumenthanteringssystem och tillåter dig att komma åt, redigera och lägga till nya dokument.

Om du har tilldelat en klient eller ett ärende särskilda användarbehörigheter i CSI Lawyer kommer samma behörigheter även att gälla de kopplade dokumenten.

 

E-fakturering

Integrationen till e-faktureringstjänsten Maventa gör det möjligt att skicka e-fakturor direkt från CSI Lawyer. Systemet kan användas för att skicka alla dina fakturor, och klienter som inte har en e-faktureringsadress får istället sina fakturor via e-post eller som en fysisk faktura via posten.

Om din byrå använder andra e-faktureringsoperatörer kan du skapa faktureringsmaterialet i ett lämpligt format och skicka det till en operatör.

 

Bokföring

CSI Lawyer-integrationer för bokföringssystem tillåter dig att enkelt överföra ditt faktureringsmaterial till bokföringen eller hantera försäljningen i bokföringssystemet om du så vill.

Tillgängliga integrationer omfattar Fennoa, Netvisor och Procountor som vanligtvis används i Finland, Direct som är populärt både i Finland och i de baltiska länderna, samt Hogia och Fortnox som används av advokatbyråer i Sverige.

I korthet överför integrationen dina olika fakturor och ärendeinformation från CSI Lawyer till bokföringssystemet. Från bokföringssystemet hämtar integrationen betalningar kopplade till fakturor och utlägg som är kopplade till ärenden i CSI Lawyer.

Utöver de faktiska integrationerna kan du överföra ditt faktureringsmaterial från CSI Lawyer till företagsprogramvaran Standard Books (från Excellent) eller exportera det i XML-format (TeApps) eller CVS-format (SIE). Du kan också importera dina betalningar direkt från banken som referensdata i XML-format.

 

AML-kontroller/KYC

CSI Lawyer håller dig uppdaterad gällande status för klientidentifieringar och möjliggör korrekt hantering av ärenden medan obligatorisk identifiering fortfarande pågår.

CSI Lawyer erbjuder integrationer till två populära applikationer på den nordiska marknaden. Due AML Lawyer är den ledande tjänsten för AML-kontroller, KYC och riskbedömning på den svenska juridiska marknaden. DOKS har en liknande position i Finland.

 

Om du använder andra viktiga företagssystem kan du kontrollera möjligheten för integration av dessa hos oss.