Integrationer

Koppla CSI Lawyer till

  • Tjänster för klientkännedom (KYC)
  • Redovisningssystem
  • Dokumenthanteringssystem
  • Tidsregistreringsappar

Bygg en komplett lösning för era behov med hjälp av integrationer.

Att jobba i flera olika system leder ofta till dubbelarbete, vilket är både ineffektivt och frustrerande. Därför investerar vi i integrationer där CSI Lawyer kan kopplas till övriga lösningar som våra kunder ofta använder, så att informationen de behöver kan överföras automatiskt.

Våra produktifierade integrationer till tjänster för klientkännedom, dokumenthantering, redovisningssystem och appar för tidsregistrering ger er en komplett lösning som kräver mindre manuellt arbete, minskar risken för fel och effektiviserar era affärsprocesser.

Tjänster för klientkännedom (KYC)

Klientidentifiering och verifiering av klientens identitet utförs alltid utanför CSI Lawyer. I programvaran kan man dock ange nödvändig identifieringsnivå och giltighetsperiod separat för varje enskild klient. Status för identifieringsprocessen visas i programvaran, vilket gör det lättare att behandla ärendet på korrekt sätt tills identifieringen har slutförts.

CSI Lawyer kan integreras med tjänsterna DOKS, Due AML och Clento.

Tack vare integrationen kan ni starta en ärendespecifik identifiering i KYC-tjänsten varje gång ni öppnar ett nytt ärende i CSI Lawyer. Själva identifieringen genomförs sedan i KYC-tjänsten, men man kan följa förloppet i CSI Lawyer med ett enda klick.

När identifieringen har slutförts i KYC-tjänsten bekräftas detta i CSI Lawyer, så att teamet kan fortsätta behandla ärendet utan begränsningar. Från identifieringsprocessen överförs endast information om dess status, identifieringsdatum samt ID till CSI Lawyer. Alla övriga uppgifter om identifieringen finns endast i KYC-tjänsten.

Redovisningssystem

Integrationer till redovisningssystem gör det enkelt att överföra faktureringsunderlag för redovisning. Kundreskontran kan hanteras i CSI Lawyer eller i redovisningssystemet.

Vi erbjuder produktifierad, dubbelriktad integration med Fortnox, Fennoa, Netvisor och Procountor.

De produktifierade integrationerna gör att fakturor kan överföras från CSI Lawyer till redovisningssystemet, liksom den ärendeinformation som krävs för att skapa ärenderelaterade utläggposter. Vid behov kan också information om kostnadsställen överföras i redovisningssyfte.

Integrationen innebär också att uppgifter kan överföras från redovisningssystemet till CSI Lawyer, till exempel alla betalningar som justerats mot fakturor samt eventuella utlägg som kopplats till CSI-ärenden, så att dessa kan inkluderas i klientfakturan.

Integrationerna med Directo och Hogia innebär att samma uppgifter kan överföras som med de produktifierade integrationerna, men konfigurationen av dessa utförs alltid specifikt för varje kund.

Om ert företag använder något annat redovisningssystem kan ni alltid överföra faktureringsunderlag manuellt till systemet.

Dokumenthanteringssystem

Programvaran kan kopplas till de vanligaste dokumenthanteringssystemen i branschen, genom antingen integration eller metadataöverföring. När dokument sparas till M-Files eller O365 SharePoint med koppling till en klient eller ett ärende kan ärendeteamet enkelt hitta dessa i programvaran. Dokumentmappen visas i ett fönster för dokumenthanteringssystemet så att ni kan läsa och behandla dokument och skapa nya dokument. Om en viss klient eller ett visst ärende endast kan visas för en specifik grupp CSI-användare gäller dessa begränsningar automatiskt även för de kopplade dokumenten.

CSI fungerar som återförsäljare av M-Files och NetDocuments, vilket för kunderna möjliggör beställandet av licenser, implementering och integrationer.

M-Files erbjuder avancerade funktioner för dokumentsökning och redigering, versionshantering och dokumentsäkerhet. För våra molntjänstkunder finns även M-Files tillgängligt som molntjänst.

NetDocuments är en ledande och för juristbranschen utvecklad dokument- och innehållshanterings molnhelhet som erbjuder lättanvända och säkra verktyg för skapande, hantering, versionshantering och sökning av dokument. NetDocuments ärendespecifika arbetsområden gör dokumenthanteringen lätt. Med hjälp av mångsidiga användarrättigheter kan man dela dokument även för kontakter utanför organisationen.

O365 SharePoint integrationen gör att man kan använda SharePoint antingen som en enkel dokumentlagringsplats eller med gruppwebbplatser. Funktionen med gruppwebbplatser innebär att en separat gruppwebbplats skapas för varje klient och ärende, där relaterade dokument lagras. Om SharePoint används för dokumentlagring skapas endast en gruppwebbplats för att lagra dokument. Varje klient får en separat mapp där ärendespecifika undermappar läggs till.

Dokumenthanteringslösningen iManage kan också integreras med programvaran. I denna integration skapas inte någon dokumentmapp i CSI Lawyer. Däremot kan vyer användas i iManage för att hämta metadata för alla nya klienter och ärenden från CSI. Dokument som sparas i iManage kan alltså enkelt kopplas till en klient eller ett ärende i CSI.

System för tidsregistrering

I programvaran finns flera olika sätt att registrera fakturerbar tid och arbetstid, och det går också att använda mobilenheter eller skrivbordsappen CSI MyDesk för snabb och enkelt tidsregistrering. Därutöver kan man integrera en separat tidsregistreringsapp i programvaran, eller aktivera Outlook add-in som möjliggör tidsregistrering via Outlook.

Integrationen med TIQ Time innebär att den arbetstid som registrerats i TIQ Time synkroniseras som fakturerbar tid i CSI Lawyer. Från CSI Lawyer överför integrationen nödvändig ärendeinformation till TIQ Time så att all registrerad tid kopplas till rätt CSI-ärende.

Integrationen med Outlook gör att användarna kan göra tidsregistreringar till CSI Lawyer direkt från e-postmeddelanden, avtalade tider eller uppgifter i Outlook. När du gör registreringen kan du också välja att bifoga den som en anteckning till ett relaterat e-postmeddelande.

Läs också om…