Integrationer

Koppla CSI Lawyer till

  • Tjänster för klientkännedom (KYC)
  • Redovisningssystem
  • Dokumenthanteringssystem
  • Tidregistreringsappar

Bygg en komplett lösning för era behov med hjälp av integrationer.

Att jobba i flera olika system leder ofta till dubbelarbete, vilket är både ineffektivt och frustrerande. Därför investerar vi i integrationer där vårt advokatsystem kan kopplas till övriga lösningar som våra kunder ofta använder, så att informationen de behöver kan överföras automatiskt.

Våra standardintegrationer till tjänster för klientkännedom, dokumenthantering, redovisningssystem och appar för tidregistrering ger er en komplett lösning som kräver mindre manuellt arbete, minskar risken för fel och effektiviserar era affärsprocesser.

Tjänster för klientkännedom (KYC)

Klientidentifiering och verifiering av klientens identitet utförs alltid utanför CSI Lawyer. I programvaran kan man dock ange nödvändig identifieringsnivå och giltighetsperiod separat för varje enskild klient. Status för identifieringsprocessen visas i programvaran, vilket gör det lättare att behandla ärendet på korrekt sätt tills identifieringen har slutförts.

KYC-tjänsterna Due AML, DOKS och Netvisor KYC kan integreras med CSI Lawyer.

Tack vare integrationen kan ni starta en ärendespecifik identifiering i KYC-tjänsten varje gång ni öppnar ett nytt ärende i CSI Lawyer. Själva identifieringen genomförs sedan i KYC-tjänsten, men man kan följa förloppet i CSI Lawyer med ett enda klick.

När identifieringen har slutförts i KYC-tjänsten bekräftas detta i CSI Lawyer, så att teamet kan fortsätta behandla ärendet utan begränsningar. Från identifieringsprocessen överförs endast information om dess status, identifieringsdatum samt ID till CSI Lawyer. Alla övriga uppgifter om identifieringen finns endast i KYC-tjänsten.

Redovisningssystem

Integrationer till redovisningssystem gör det enkelt att överföra faktureringsunderlag för redovisning. Kundreskontran kan hanteras i CSI Lawyer eller i redovisningssystemet.

Vi erbjuder dubbelriktade standardintegrationer med Fortnox, Fennoa, Netvisor och Procountor.

Standardintegrationerna gör att fakturor kan överföras från CSI Lawyer till redovisningssystemet, liksom den ärendeinformation som krävs för att skapa ärenderelaterade utläggposter. Vid behov kan också information om kostnadsställen överföras i redovisningssyfte.

Integrationen innebär även att uppgifter kan överföras från redovisningssystemet till CSI Lawyer, till exempel alla betalningar som justerats mot fakturor samt eventuella utlägg som kopplats till CSI-ärenden, så att dessa kan inkluderas i klientfakturan.

Integrationerna till Directo och Hogia innebär att samma uppgifter kan överföras som i standardintegrationerna, men konfigurationen av dessa utförs alltid specifikt för varje kund.

Om ert företag använder något annat redovisningssystem kan ni alltid överföra faktureringsunderlag manuellt till systemet.

Dokumenthanteringssystem

Programvaran kan kopplas till de vanligaste dokumenthanteringssystemen i branschen genom integration eller metadataöverföring. När dokument sparas till M-Files eller O365 SharePoint med koppling till en klient eller ett ärende kan ärendeteamet enkelt hitta dessa i programvaran. Dokumentmappen visas i ett fönster för dokumenthanteringssystemet så att man kan läsa och behandla samt skapa nya dokument. Om en viss klient eller ett visst ärende endast kan visas för en specifik grupp CSI-användare gäller dessa begränsningar automatiskt även för de kopplade dokumenten.

CSI fungerar som återförsäljare av M-Files och NetDocuments, vilket för kunderna möjliggör beställning av licenser, implementering och integrationer direkt via CSI.

NetDocuments är en ledande, för juristbranschen utvecklad molnhelhet för dokument- och innehållshantering. Systemet erbjuder lättanvända och säkra verktyg för skapande, redigering, versionshantering och sökning av dokument. NetDocuments ärendespecifika arbetsområden gör dokumenthanteringen lätt. Med hjälp av mångsidiga användarrättigheter kan man dela dokument även med kontakter utanför den egna organisationen.

Även dokumenthanteringslösningen iManage kan integreras med programvaran. I denna integration skapas inte någon dokumentmapp i CSI Lawyer – däremot kan vyer användas i iManage för att hämta metadata för alla nya klienter och ärenden från CSI. Dokument som sparas i iManage kan alltså enkelt kopplas till en klient eller ett ärende i CSI.

O365 SharePoint kan via integration användas som endast dokumentlagringsplats eller via gruppwebbplatser. Om man använder gruppwebbplatser skapas separata sidor för varje klient och ärende under vilka relaterade dokument lagras. Om SharePoint används som dokumentlager skapas däremot endast en gruppwebbplats i huvudmenyn, under vilken dokumenten sparas i sina respektive mappar. Varje klient får en separat mapp där ärendespecifika undermappar skapas.

M-Files erbjuder avancerade funktioner för dokumentsökning och redigering, versionshantering och dokumentsäkerhet. För våra molntjänstkunder finns även M-Files tillgängligt som molntjänst.

System för tidregistrering

I programvaran finns flera olika sätt att registrera fakturerbar tid och arbetstid, och det går också att använda mobilenheter eller skrivbordsappen CSI MyDesk för snabb och enkel tidregistrering. Därutöver kan man integrera en separat tidregistreringsapp i programvaran eller aktivera Outlook add-in som möjliggör tidregistrering via Outlook.

Integrationen med TIQ Time innebär att den arbetstid som registrerats i TIQ Time synkroniseras som fakturerbar tid i CSI Lawyer. Från CSI Lawyer överför integrationen nödvändig ärendeinformation till TIQ Time så att all registrerad tid kopplas till rätt CSI-ärende.

Integrationen med Outlook gör att användarna kan göra tidsregistreringar till CSI Lawyer direkt från e-postmeddelanden, möten eller uppgifter i Outlook. När du gör registreringen kan du också välja att bifoga den som en anteckning till ett relaterat e-postmeddelande.