CSI Lawyer som molntjänst

Förenkla det dagliga arbetet genom att installera och använda CSI Lawyer som molntjänst.

Små och medelstora företag (med maximalt 30 användare) kan även använda CSI Lawyer som molntjänst, vilket gör lösningen ännu mer flexibel.

Om ni väljer molntjänstalternativet lagras CSI Lawyer-databasen på ett säkert datacenter hos CSI:s samarbetspartner Frendy (tidigare Soluto). Därmed behöver ni inte investera i egen servermaskinvara eller oroa er för underhållet. Programvaran installeras på användarens dator och kan sedan användas från vilken plats som helst där det finns en internetanslutning.

Molntjänsten ökar tillgängligheten för CSI Lawyer ytterligare eftersom allt underhåll utförs under schemalagda avbrott. Säkerheten är en av de största fördelarna med molntjänsten, eftersom databasen lagras och hanteras på ett övervakat, säkert datacenter. Ni behöver inte heller oroa er för säkerhetskopiering av databasen: det görs automatiskt varje dag.

Om ni använder CSI Lawyer som molntjänst är det också enkelt att ansluta andra tjänster till programvaran. Ni kan till exempel aktivera CSI Mobile för att registrera åtgärder i CSI Lawyer från mobilenheter, integrera tjänsten med ett redovisningssystem eller tjänster för klientkännedom (KYC) eller dokumenthantering, så att ni kan hantera klient- och uppdragsrelaterade dokument.

Kontakta oss om ni vill ha mer information.

Se övriga tjänster