CSI Lawyer som molntjänst

Förenkla det dagliga arbetet genom att installera och använda CSI Lawyer som molntjänst.

Små och medelstora företag (med maximalt 30 användare) kan även använda CSI Lawyer som molntjänst, vilket gör lösningen ännu mer flexibel. Programvaran installeras på användarens dator och kan sedan användas från vilken plats som helst där det finns en internetanslutning.

Om ni väljer molntjänstalternativet lagras CSI Lawyer-databasen i hosting-tjänsten som erbjuds av CSI. Därmed behöver kunden inte investera i egen servermaskinvara eller oroa sig för dess underhåll.

Molntjänsten ökar tillgängligheten och säkerheten för CSI Lawyer ytterligare. Databasen finns i ett övervakat och säkert datacenter där säkerhetskopior av databasen tas dagligen. Alla service- och underhållsaktiviteter i servermiljön äger rum under schemalagda underhållsavbrott.  

Om ni använder CSI Lawyer som molntjänst är det också enkelt att ansluta andra tjänster till programvaran. Ni kan till exempel aktivera CSI Mobile för att registrera åtgärder i CSI Lawyer via mobilenheter eller integrera mot ett redovisningssystem, tjänster för klientkännedom (KYC) eller dokumenthantering, På så sätt kan ni enkelt hantera klient- och uppdragsrelaterade dokument.

När man skaffar CSI Lawyer som molntjänst får man välja om databasen ska finnas i Frendys datacenter i Finland eller i Microsofts Azure-datacenter i Sverige. Azure-alternativet erbjuder kunderna tillgänglighet och säkerhet på hög nivå, vilket undertecknas inte bara av CSI:s certifierade Azure-experter, utan även av Microsofts datasäkerhetsspecialister.

För att läsa mer om Microsoft Azures säkerhet, klicka här.

Se övriga tjänster