Fördelar för Er Verksamhet

Våra kunder betonar:

 

Förenklad Ärendehantering

Hantera era ärenden med ett verktyg. Håll Klient- och ärendeinformationen aktuell. Hantera prissättning, samordna aktiviteter, gör registreringar, fakturera, hantera betalningar och dra nytta av den mångsidiga rapporteringen.

 

”Lösningen från CSI erbjuder alla egenskaper som våra krävande advokater och klienter begärt så gott som dagligen.”
Eriks Blumbergs, direktör, Glimstedt & Partners, Lettland

 

”Sedan vi tog i bruk CSI Lawyer har vi kunnat utnyttja tiden mycket bättre och det har gjort hela vårt arbetssätt effektivare. Våra uppdrag hanteras nu centralt på ett ställe, men våra anställda har tillgång till dem oberoende var de finns.”
– Terhi Talvitie, ekonomidirektör, Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab

Enkel Tidsregistrering

Det är enkelt att registrera fakturerbar tid och utlägg. Det finns ett flertal olika metoder att välja mellan. Fälten som du använder mest kan du göra till förvalda alternativ för att snabba upp processen. Ni kan också göra tidsregistreringar med mobila enheter eller direkt från ett e-postmeddelande, Avtalade tider och Att göra i Outlook.

 

”Vi letade efter basfunktioner som mer avancerad fakturering och arbetsregistrering. Förutom detta, erbjuder CSI Lawyer värdefulla funktioner som stöder både öppnande och stängande av ärenden.”
Indrikis Liepa, Partner, Cobalt, Lettland

 

”CSI Mobile har gjort det enklare att göra tidsregistreringar såväl ute på fältet som på kontoret.”
– Anne-Mari Patteri, ekonomidirektör, Borenius Advokatbyrå Ab

 

Effektiv Fakturering

Systemet erbjuder förstklassiga faktureringsegenskaper och färdiga mallar med professionellt utseende. Innehåll och arvode på fakturan går att ändra flexibelt. Processen med förhandsgranskning av fakturor är till stöd för slutförandet av fakturan. Fakturor kan skickas via e-post eller skrivas ut för brevutskick. Dessutom kan man enkelt hantera klientbetalningar och skicka påminnelser med påminnelseavgift till långsamma betalare.

 

”Vår fakturering har nått en helt ny nivå vad gäller effektivitet. Vissa skeden i den tidigare processen har nu lämnats bort, fakturorna är tydliga och det går lätt att skapa betalningspåminnelser.”
Päivi Orpana, kontorschef, Advokatbyrå Susiluoto Ab

 

”Vi skulle definitivt rekommendera CSI Lawyer för alla praktiserande jurister och advokatbyråer, speciellt de som föredrar att ha ett klart strukturerat och flexibelt faktureringssystem för att hantera de ständigt föränderliga klientkraven.”
– Eriks Blumbergs, direktör, Glimstedt & Partners, Lettland

 

Mångsidig Rapportering

Rapporteringen i realtid gör att ni kan övervaka och utveckla ert företags affärsverksamhet och snabbt reagera på avvikelser. Rapportverktygen ger essentiell information till samtliga användargrupper. Man får snabbt fram en överblick bland annat över företagets registrerade arbete och fakturering via systemets grafer på dashboard-panelen. Alternativt kan man ta fram snabbrapporter genom att gruppera data, och Pivot-rapporterna ger en mera detaljerad analys. Därutöver finns det traditionella rapporter till exempel för bokföringsändamål.

 

“Systemet gör det möjligt för oss att skapa en överblick över arbetet och uppdragen enligt industri, advokat, typ av uppdrag osv.”
– Indrikis Liepa, Partner, Cobalt, Lettland

 

Fullständig Överblick över Klientdata

Lagstiftning gällande penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att juristbyråerna identifierar sina klienter. CSI Lawyer möjliggör både klientidentifiering och jävskontroll. Systemet håller koll på klientinformation, andra parter och nätverksrelationer, sparar datahistorik och därigenom ger en fullständig överblick över klientfallen.

 

”Vi använder systemet även för att hantera kontakt- och marknadsföringsinformation till klienterna.”
Indrikis Liepa, Partner, Cobalt, Lettland

”Systemet erbjuder en 360 graders överblick över klienter och uppdrag, vilket vi ytterligare har anpassat i enlighet med våra användargruppers behov.”
Terhi Talvitie, ekonomidirektör, Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab

 

Praktisk Dokumenthantering

Genom att koppla ärenderelaterade dokument till en klient eller ett uppdrag, så får hela ditt team tillgång till dem. Dokument kan sparas antingen på en gemensam server eller i ett fristående dokumenthanteringssystem (till exempel M-Files). Systemet gör det även möjligt att skapa dokumentmallar som läser in ärende- eller klientinformation, vilket gör att det går snabbare att skapa dokument och förbättrar datakvaliteten.

 

”Vi hanterar klient- och uppdragsrelaterade dokument via CSI-systemet. Detta har minskat mängden manuellt arbete och gjort det lättare att hitta dokumenten.”
Kalle Ervasti, advokat, Ervasti & Kunnas

 

Stöd till Affärsutvecklingen

Systemet kan konfigureras så att det passar ert företags verksamhet. Detta görs i huvudsak via de flexibla inställningarna i CSI Lawyer. Systemet kan även skräddarsys och vid behov integreras med tredjepartssystem.

Glöm inte att dra nytta av all information som kan utnyttjas för att utveckla affärsverksamheten och personalen, bland annat klient- och ärendelönsamhet, branschinformation, rättsområden samt personaleffektivitet.

 

”Vi ville ha ett kraftfullt program som skulle betjäna oss också när företaget växer.”
Päivi Orpana, kontorschef, Advokatbyrå Susiluoto Ab

 

”De flexibla integrationerna till våra andra system gör vårt arbete så mycket lättare.”
Terhi Talvitie, ekonomidirektör, Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab