Fördelar för ditt företag

Våra kunder betonar följande fördelar med CSI Lawyer

 

Effektiv process för ärendehantering

Effektiv och transparent ärendehantering, från start till fakturering. Främjar teamwork. Dela upp stora ärenden i mindre, hanterbara delar, eller dela dem med dina underleverantörer.

Mångsidig prissättning

Prissätt dina ärenden flexibelt genom att fastställa olika timpriser, fasta arvoden eller återkommande avgifter. Det hjälper dig att hålla den budget som du och klienten kommit överens om.

Enkel tidsregistrering

Välj ditt föredragna sätt för tidsregistrering och utlägg. Använd de alternativ som erbjuds i programvaran, eller gör registreringar med hjälp av din mobila enhet, quick-appen, Outlook eller TIQ Time.

Effektiv fakturering

Sköt faktureringen digitalt och spara tid genom faktureringsprocessen. Detta ger även bättre kontroll över faktureringsflödet.

Mångsidig rapportering

Led ditt företag, reagera på avvikelser och fatta bättre beslut utgående från rapportering i realtid. Systemets funktionspaneler, pivot-rapporter och olika visningsalternativ gör det möjligt.

Smidig dokumenthantering

Spara tid och arbeta effektivare när du söker efter klienter eller ärenderelaterade filer eller e-postmeddelanden. Spara filerna på en delad server, O365 SharePoint eller i ett separat dokumenthanteringssystem. Genom att koppla dem till dina ärenden kan hela teamet komma åt dem.

Datasäkerhet

CSI Lawyer är känt för tillförlitlighet, tillgänglighet och datasäkerhet. Systemets utformning och protokoll för autentisering säkrar dina data, oavsett om du använder det som molntjänst eller installerat i din nätverksmiljö.

Stöd för efterlevnad av gällande lagar och regler

Identifiera och registrera eventuella intressekonflikter när ni tar emot nya ärenden. Ta samtidigt ställning till behov för klientidentifiering och PTL-efterlevnad. Även GDPR-anpassade processer stöds

Tillförlitlig installation

Dra nytta av våra erfarna experter, vår omfattande branschkunskap, servicekänsla och beprövade installationsprocess – allt detta för ett slutresultat som motsvarar eller till och med överstiger era förväntningar.

Växer med byrån

Anpassa CSI Lawyer på det sätt som bäst stöder ert arbetssätt. Räkna med att CSI Lawyer utvecklas kontinuerligt, på basis av kundernas behov och ändringar i lagstiftningen. Vid behov kan systemet även integreras med andra viktiga verktyg för att förbättra produktiviteten