Lauri Jussila

Backend Developer

+358 10 322 7880

lauri.jussila(a)csihelsinki.fi

Jag arbetar i CSI:s produktutvecklingsteam och fokuserar på att lära mig och tillämpa ny teknologi.