CSI Asianhallinta

CSI Asianhallinta on toimeksiantojen hallintaratkaisu yritysten lakiyksikköjen, liittojen ja järjestöjen tarpeisiin.

 

CSI Asianhallinta® on kehitetty yritysten lakiyksiköille, liitoille ja järjestöille, jotka eivät tee laskutettavaa työtä, mutta haluavat seurata asiakkaitaan ja toimeksiantojaan sekä niihin liittyviä töitä, määräaikoja ja kuluja. Tyypillisesti asiakkaamme käyttävät ohjelmistoa  M-Files-dokumentinhallintajärjestelmään liitettynä.

Ohjelmiston tärkeimmät toiminnallisuudet olemme koonneet oheiseen taulukkoon.

 

CSI Asianhallinnan toiminnallisuus 
Toimeksiantojen hallintaAsiakkuuksien hallinta
- Esteellisyyden tarkastaminen
- Toimeksiannon perustiedot
- Toimeksiannon vaiheistus
- Työtunti- ja kulukirjaukset
- Aktiviteetit
- Määräajat ja fataljit
- Toimeksiantoon liittyvät asiakirjat ja sähköpostit
- Toimeksiannon päättäminen ja arkistointi
- Asiakkaan tunnistaminen
- Asiakkaan perustiedot, kontaktit ja historia
- Osapuoliroolien hallinta
- Asiakkaaseen liittyvät asiakirjat ja sähköpostiviestit
- Toimeksiantohistoria
- Konsernirakenteen hallinta
- Suhdeverkoston hallinta
- Postituslistojen hallinta
RaportointiDokumenttien hallinta
- Valmiit perusraportit
- Näkymälistaukset
- Käyttäjä-/käyttäjäryhmäkohtaiset dashboardit
- Interaktiiviset Pivot-raportit
- Raportointitietojen siirto Exceliin
(jaetun levyn tai erillisen dokumentinhallintajärjestelmän avulla)
- Dokumenttien ja sähköpostien liittäminen toimeksiantoon ja asiakkaaseen
- Ohjelmiston tiedoin täyttyvät asiakirjapohjat
- Yksilöidyt kirjeet/sähköpostiviestit postituslistan jäsenille
- Dokumenttien arkistointi
Käyttäjien hallintaIntegraatiot mm.
- Käyttäjän/käyttäjäryhmän oikeuksien hallinta
- Käyttäjien työajan seuranta
- Käyttäjäkohtaiset muistutukset
- Käyttäjien välinen viestittelytoiminto
- Sisäpiirirekisterin hallinta
- Dokumentinhallintajärjestelmiin (M-Files, NetDocuments, iManage, eDocs, Therefore)
- Office Outlookiin (asiakkaat, toimeksiannot, tuntikirjaukset ja raportit, sähköpostien arkistointi)
- Ms Office -työkaluihin (Word, Excel)