Uppgifts- & tidregistrering

Vem ska göra vad, och när? Organisera och schemalägg uppgifter och låt sedan teamet registrera sitt arbete på det sätt som passar dem bäst.

Hantera uppgifter

För företagets lönsamhet är god uppgiftsuppföljning och enkel tidregistrering avgörande. När ett team arbetar med ett ärende kan den ansvariga juristen enkelt tilldela de olika uppgifterna till olika teammedlemmar och följa upp förloppet. I programvaran kan varje teammedlem se sina uppgifter och scheman samt eventuella ytterligare instruktioner som den ansvariga juristen har angett som anteckningar.

Vid behov kan vissa grundläggande uppgifter skapas automatiskt när ett nytt ärende startas. Om någon av uppgifterna behöver upprepas regelbundet kan den anges som upprepande. En ny aktivitet skapas då automatiskt varje gång den föregående aktiviteten markeras som slutförd.

Uppgifter som måste slutföras före ett visst datum läggs till som kritiska uppgifter i programvaran och de syns i den kalender som delas av alla CSI-användare. Fatalier kan även synkroniseras till Outlook-kalendern för berörda personer.

För kritiska uppgifter kan alarm och påminnelser skapas för att se till att de slutförs i tid. Påminnelser kan även skickas per e-post till användare som inte loggar in i CSI Lawyer dagligen.


Registrera arbetstid

All arbetstid som är fakturerbar bör registreras så fort som möjligt. Annars finns det risk att det glöms bort. Dessutom blir det svårare att göra rimliga uppskattningar av tidsåtgången i efterhand.

Det finns många sätt att göra tidregistreringar i CSI Lawyer. Du kan välja den vy som fungerar smidigast för dig och mäta din arbetstid med hjälp av timers. Om du ofta gör registreringar av samma typ kan du använda en tidigare registrering som mall eller kopiera text från den.

Om åtgärdstyper används visas en fördefinierad text för varje åtgärdsregistrering som enkelt kan redigeras. Åtgärdstyper möjliggör enhetligare registreringar, vilket ger klientfakturorna ett professionellt utseende utan större redigeringsbehov.

Om ditt företag har som mål att fakturera senast ett visst datum varje månad kan du ha nytta av registreringsperioder för åtgärder, vilket anger ett antal tillåtna registreringsveckor för en användare. Användaren måste då se till att alla registreringar för en viss vecka har gjorts för att kunna öppna den påföljande registreringsveckan. Detta innebär att alla registreringar görs i tid.


Tidsregistrering med andra verktyg

Även om du inte loggar in i CSI Lawyer dagligen kan du göra tidregistreringar i en mobilenhet med hjälp av CSI Mobile. Registreringar kan också göras i en separat skrivbordsapp, CSI MyDesk, där du även kan se vecko- och dagsstatus för din registrerade tid och göra avstämningar mot budget.

Till CSI Lawyer är det även möjligt att integrera en separat tidsregistreringsapplikation, TIQ Time eller Ilves MyActivities Pro. Ilves MyActivities Pro hämtar via anslutna system dagliga aktiviteter till en tidslinje, via vilken dessa enkelt kan dras till CSI Lawyer för att faktureras.

Åtgärder kan också registreras direkt från e-postmeddelanden, kalenderhändelser och uppgifter i Outlook.