Klienthantering

Om ett separat CRM-system känns för stort för företagets behov kan CRM-funktionerna i CSI Lawyer vara ett alternativ? Här finns det man behöver för att vårda och utveckla sina klientrelationer.

Heltäckande klienthantering

För smidig klienthantering läggs alla parter i ärendet till som kunder i programvaran. Deras roller kan sedan definieras separat för varje ärende.

Eftersom varje klient skapas bara en gång i programvaran får man enkelt fram en överblick över alla registreringar, fakturering och betalningar för vart och ett av klientens ärenden. Den här strukturen är också användbar för jävskontroller och för att hantera klientidentifiering i enlighet med kraven i penningtvättslagen.

Vid behov kan man lägga till begränsningar för en klient, till exempel vid obetalda fakturor. Om det finns andra anledningar som förhindrar att ni åtar er nya ärenden från en viss klient, till exempel på grund av en medarbetares tidigare anställning, kan man lägga till klienten på en svart lista.


Hantering av koncernstrukturer

Om ni har ett större företag som klient är det avgörande att få en förståelse för deras företagsstruktur. I programvaran kan ni definiera en struktur med moder-/dotterbolag, och därmed går det att visa information även på koncernnivå. När nya tidsregistreringar görs och det inte finns något tillgängligt timpris för ärendebetalaren görs en kontroll i programvaran för att hitta eventuella timpriser hos moderbolaget.


Ytterligare försäljning och nya klienter

Om ert företag saknar separat CRM-verktyg kan ni använda CSI Lawyer för att skapa utskickslistor av kontakter som sparats i systemet och koppla dem till dokument- eller e-postmallar för att skicka inbjudningar till evenemang eller kampanjmaterial. Med CSI Lawyer kan ni också hantera prospekt och opportuniteter genom att delegera och schemalägga aktiviteter. Efter en framgångsrik försäljning kan ett prospekt enkelt konverteras till klient, och säljmöjligheten till ett ärende.


Utveckla klientrelationer

Man kan skapa klienthanteringsplaner i systemet för att hantera och utveckla relationerna med såväl potentiella som befintliga klienter.

I planen kan man lägga till relevant information om relationsstatus och målen för relationsutvecklingen. Koppla planen till det team som arbetar med att genomföra den, och till de klientkontakter som aktiviteterna ska riktas till för att förbättra relationen. Planen i sig kan läggas till direkt i programvaran eller sparas som PDF-fil. När planen har sparats kan ni lägga till och schemalägga aktiviteter och delegera dem till de teammedlemmar som arbetar med klientplanen.