Vi utbildar för maximal nytta

Vi ger de bästa tipsen för att kunna utnyttja verktyget effektivt.

 

CSI Lawyers tydliga, Outlook-liknande användargränssnitt är lätt att lära sig. Genom utbildningen som är anpassad för de olika användargrupperna, säkerställer vi att systemet redan från början används på det effektivaste sättet, och att ni så snabbt som möjligt kommer igång med användningen.

Juristerna får i vanliga fall en kort utbildning gällande huvudfunktionerna. Systemadministratörer och ekonomiledning får lära sig funktionerna som berör deras områden.

 

”Grundutbildningen kompletterades med ytterligare en utbildningssession efter att systemet varit i användning några månader. Investeringen har betalat sig: användarna anser att CSI Lawyer är ett logiskt och användarvänligt verktyg.”
Päivi Orpana, kontorschef, Advokatbyrå Susiluoto Ab

 

”Atmosfären under utbildningen var lättsam. Det blev inte för detaljerat, utan med grunderna vi fick var det enkelt att komma igång med användningen.”
– Helinä Häkkänen-Nyholm, verkställande direktör, PsyJuridica Ltd.