Properta Advokatbyrå Ab
Heidi Savia, partner

Kund sedan: 2017
Det bästa med CSI Lawyer: en mångsidig och logisk funktionalitet, användarvänlighet, kontinuerlig utveckling av programvaran

Properta som började i början av 2017 har under året vuxit från sju anställda till sexton och samlat på sig ett gäng erkännanden internationellt som specialister inom immaterialrätt och fastighetsjuridik. Förutom spetskompetens satsar byrån på en slipad verksamhetsmodell och en utomordentlig kundservice.

Properta administrerar sina ärenden i CSI Lawyer och via molntjänsten. Eftersom verktyget var bekant för de anställda redan från tidigare arbetsplatser och konstaterades vara bra, var det ett naturligt beslut för Properta att ta CSI i bruk. Eftersom de möjligheter som verktyget erbjöd redan var bekanta, kunde man rikta det nya företagets resurser på att ordentligt starta den egentliga verksamheten.

CSI Lawyers funktionalitet nyttjas mångsidigt på Properta. Man använder bland annat kundidentifieringen, skapande av ärenden genon ärendeförfrågan, fataliehantering för tidsfrister, attestering av preliminärfakturor, e-fakturering och utskickslistor för olika marknadsföringssyften. Från den nyast publicerade CSI versionen har man börjat använda hanteringen av huvudärenden och underärende samt tillhörande funktioner.

VDn Heidi Savia framhäver enkelheten inom beslutsfattandet, en platt organisation och uppgifternas transparens när hon berättar om byråns tillvägagångssätt. I början var det jurister som skötte hela ärendeprocessen från början till slut, men nuförtiden sköts vissa uppgifter av kontorschefen så som hantering av ärendeförfrågningar,  kundidentifieringar och fakturering.

Propertas princip är att alla anställda skall ha tillgång till CSI Lawyer. Istället för att jonglera med lösa Excel-dokument görs allt direkt i programmet, eftersom man genom att centralisera all information minskar på kontorets sårbarhet. Kontorspersonalen kan till exempel i lugn och ro njuta av sin  semester eftersom juristerna vid behov kan sköta faktureringen.

Man oroade sig för hur faktureringen skulle löpa, men med hjälp av CSI Lawyer kunde man avklara många moment på en dag, som på många andra kontor anses vara mera arbetsamma.  Propertas faktureringsprocess snabbas upp av att juristerna försöker registrera tidsposterna korrekt från början och så informativt som möjligt så att man endast vid fåtal tillfällen behöver göra korrigeringar i preliminärfakturorna. Och i dessa fall görs korrigeringarna direkt i preliminärfakturan och i systemet (dvs digitalt). Man behöver aldrig skriva ut pappersversionen, eftersom fakturorna skickas som e-faktura och per e-post.

På kontoret anser man att uppgifternas transparens är viktig och detta vill man inte tumma på. Eftersom de anställda har mångsidiga arbetsuppgifter, bör alla ha tillgång till varje rapport.

”Med åtta års erfarenhet kan jag själv rekommendera CSIs system. På vårt kontor anser vi att systemet är lätt att använda och logiskt. En av våra delägare, som inte kände till programvaran på förhand, lärde sig  med lätt vägledning funktioner som åtgärdsregistrering, kontrollering och ändring av preliminärfakturor och även fakturering”, konstaterar Savia.

Samarbetet med CSI har fungerat bra och man har goda erfarenheter av programvarans utveckling på kontoret. De funktioner som Properta önskat har oftast redan funnits på CSI:s arbetslista över produktutveckling. Heidi uppskattar även att nya funktioner som läggs till, ligger dolda under parametrarna. Således förvirrar de inte användarna utan kan tas i bruk kontrollerat om man anser att de tillför mervärde till kontorets verksamhetsmodell.

 

 

 

Properta Advokatbyrå är en byrå specialiserad på immaterialrätt och fastighetsjuridik, med ett starkt kunnande även inom annan affärsjuridik. Byrån har bland annat fått dessa internationella erkännanden: Europe Firm to Watch 2018, Chambers Europe 2018, Chambers Global 2018 och World Trademark Review 1000 2018 -rankningar.