CSI Lawyer version 8.1 är tillgänglig

25. February, 2019

CSI Lawyer 8.1 är nu tillgänglig för kunder.

Huvudsyftet med den nya versionen har varit att optimera programvaran för att ge kortare responstid när man startar programmet, öppnar olika fönster, söker efter information eller laddar stora listor.

Vidare ändringar:

  • Möjligt att filtrera fatalier baserat på affärsområde
  • En fatalie som märkts som slutförd blir grå
  • Inläsning av referensmaterial enligt ISO20022-standard
  • Format för Maventas e-fakturor kan definieras: Maventa API eller Finvoice 2.0 (gällande Finland)
  • Decimalavrundning i fakturans slutsumma
  • Referensnummertyp på faktura kan definieras