CSI Lawyer version 8.0 är tillgänglig

13. December, 2018

CSI Lawyer version 8.0 är ny tillgänglig för kunder.

Ändringar i användargränssnittet:

 • De gamla ikonerna har bytts ut och blivit modernare
 • Versionens standardtema är CSI-temat (kan bytas av användaren)
 • En del av länkarna fungerar enkelt med ett klick
 • En aktivitet, åtgärd eller tidsregistrering kan enkelt läggas till som en snabbfunktion via aktivitetsfältets CSI-ikon.

Nya och ändrade funktioner är bl.a. följande:

 • Förbättringar i fataliehanteringen, bl.a. synkronisering till en Exchange-kalenderhändelse
 • Möjligt att sammankoppla också privatpersoner
 • Ärendetypsspecifika försäljningskonton
 • Tillfällig tjänsterestriktion för klienter eller ärenden
 • Fakturans datum kan automatiskt anges som dess registreringsdatum
 • Kostnadsräkningens rader är i samma ordning som i ärendet
 • E-postadressen för fakturans / betalningspåminnelsens mottagare överförs till anteckningarna
 • Sändning av fakturaradsspecificering till Maventa
 • E-faktura- eller bokföringsmaterial i Finvoice 2.0-format
 • Ändringar i skapandet av fakturamaterial
 • I betalningslistan syns de fakturor till vilka betalningen allokeras
 • Möjlighet att göra t.ex. en överskottsbetalning till förskott
 • Möjlighet att allokera en betalning primärt till påminnelseavgift och förseningsränta
 • Partspecifik beslutstyp i rättshjälpsbeslut (Romeo)