Funktioner

CSI Lawyer erbjuder komplett funktionalitet för krävande ärendehantering och affärsutveckling.

 

CSI Lawyer håller ordning på era klienter och ärenden. Systemet innehåller funktioner för hantering av prissättning, fakturering och klientbetalningar. Upprätthållande av klientregister, klientidentifiering och koppling av dokument samt e-post till ärenden.

Ni kan anpassa systemet för olika användargrupper, hantera användarrättigheter och begränsa tillgången till känsliga ärenden. Den mångsidiga rapporteringen genererar relevant och aktuell information till varje användargrupp och ger stöd för affärsutveckling.

CSI Lawyer omfattar alla branschspecifika egenskaper, såsom jävskontroll och uppföljning av kritiska uppgifter. Huvudfunktionerna finns sammanfattade i tabellen nedan.

 

 

CSI Lawyer funktioner 
ÄRENDEHANTERINGFAKTURERING OCH EKONOMI
- Grundläggande ärende och faktura-information
- Ärendeförfrågan för öppnande av nya ärenden
- Jävskontroller
- Ärende-faser
- Fast prissättning för ärenden
- Team-, roll- och användarbaserad prissättning
- Åtgärds- och utläggsregistrering
- Åtgärdsregistreringsperioder
- Aktivitet- och arbetstidsregistrering
- Tidsfrist- och fataliehantering
- Hantering av ärenden som täcks av rättsskydd och rättshjälp
- Arkivering av dokument och e-postmeddelanden
- Stängning av ärenden och arkiveringsprocess
- Process för intern kontroll av preliminärfakturor
- Prisjustering per betalare/åtgärdsskapare
- Anpassad fakturamall
- Skicka faktura elektroniskt eller per post
- Fakturering av ärenden som täcks av rättsskydd och rättshjälp
- Förhandsfaktura + samlingsfaktura
- Kostnadsräkning
- Betalningskrav; förseningsränta och påminnelseavgift
- Kreditering/makulering av fakturor
- Betalningshantering och justering
- Klientmedel- och lösöreshantering
HANTERING AV KLIENTRELATIONERDOKUMENTHANTERING
- Klientidentifiering
- Kontakt och faktureringsuppgifter
- Andra parter
- Hantera organisationsstrukturer
- Ärende- och faktureringshistorik
- Dokument och e-postmeddelanden som tillhör klienten
- Leveransförbud
- Hantering av relationsnätverk
- Hantering av utskickslistor
- Hantering av klientprospekt
- Bifoga dokument och e-postmeddelanden till ärenden och klienter
- Skapa dokumentmallar som hämtar klient- och ärendeuppgifter
- Skapa personliga brev för klientutskick (eller klientprospekt)
- Dokumentarkivering
HANTERA SYSTEMANVÄNDARERAPPORTERING
- Hantera användar- och grupprättigheter
- Insider register
- Uppföljning av registrerade arbetstimmar
- Användarbaserade påminnelser
- Skicka meddelanden mellan användare

- Grundläggande rapporter
- Systemvyer
- Dashboards som är anpassade till användare och användargrupper
- Interaktiva pivot-rapporter
- Exportera data till Excel

INTEGRATIONER TILL 3. PARTS SYSTEM
- Office Outlook (klienter, ärenden, åtgärder,
rapporter, arkivering av e-postmeddelanden)
- Dokumenthanteringssystem
(M-Files, WorkSite, eDocs, Therefore, NetDocuments)
- CRM-system
(Ms Dynamics CRM, Interaction)
- Bokföringsprogram
(Wintime, Procountor, Ms Dynamics, Directo)