Varför välja oss?

Vi har lång branscherfarenhet och känner juristernas behov, systemet tillhör de populäraste i Norden med över 2000 användare, och vår hjälpsamma kundtjänst är högt uppskattad.

 

ERFARENHET: Vi känner till era utmaningar

Sedan 1985 har CSIs mission varit att minimera bördan av dagliga rutiner i advokatfirmor för att de ska kunna koncentrera sig på mer lönsamma juridiska uppgifter som kan faktureras och genererar vinst.

Vi har haft möjlighet att sätta oss in i många olika typer av ärendeprocesser och särdrag som karaktäriserar juridikbranschen. Vi förstår vilka utmaningar en advokatbyrå har och – i de flesta fall – vet vi även hur liknande utmaningar har lösts på annat håll. Därför kan vi erbjuda såväl ett pålitligt verktyg för ärendehantering som stöd för en framgångsrik implementering.

CSI Lawyer har över 2000 användare i 8 länder. 2/3 av Finlands Top 30 advokatbyråer och även ledande byråer i de baltiska länderna tillhör våra kunder.

 

 

”Systemet återspeglar den juridiska expertis som CSI Helsingfors besitter och deras förmåga att beakta de speciella krav som finns i branschen.”
– Heikki Ilvessalo, Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab, utvecklingsdirektör

 

”CSI har tagit fram det väsentliga för en advokatbyrå med största förståelse och expertis.”
Eriks Blumbergs, direktör, Glimstedt & Partners, Lettland

 

PRODUKTEN: Nästbästa alternativet

Varför inte det bästa? Därför att ett optimalt verktyg skulle göra det möjligt för advokatfirmor att uppnå resultat utan att göra några tidsregistreringar alls. Vi erbjuder alltså det nästbästa alternativet genom att göra alla ärenderelaterade administrativa rutiner så smidiga och effektiva som möjligt.

Mångsidiga och lättanvända CSI Lawyer hjälper kunderna att få ut mer av sina arbetstimmar med ett minimum av ansträngning. Advokater, partners och ekonomidirektörer kan få en bättre överblick över sin verksamhet med hjälp av dashboard-paneler och andra rapportverktyg.

Utgående från kundrespons utvecklar vi CSI Lawyer kontinuerligt för att säkerställa att det uppfyller kundernas behov samt kraven på modern teknologi och myndigheternas bestämmelser.

 

 

”Naturligtvis visste vi att CSI Lawyer var ”Programmet” för alla advokatfirmor. Det är konstruerat enkom för juridikbranschen, proffsigt gjort, beprövat och fungerar väl.”
Päivi Orpana, kontorschef, Advokatbyrå Susiluoto Ab

 

TJÄNSTER: Helt enkelt bäst

Vårt mål är att alla kunder som väljer CSI ska få en positiv erfarenhet av våra tjänster. Vi strävar efter att ha anställda med stor expertis och som kan ge högklassig och vänlig kundbetjäning, både när systemet installeras och tas i bruk, vid användarutbildning och daglig kundsupport.

Nöjda kunder är en viktig måttstock för oss. Vi följer regelbundet upp läget och justerar våra tjänster utgående från feedbacken som vi får från våra kunder.

 

 

”Vårt samarbete med CSI har fungerat utmärkt. CSI har både hjälpt oss lösa problematiska situationer och varit villiga att tillmötesgå våra speciella behov och krav.”
Indrikis Liepa, Partner, COBALT, Lettland