Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Terhi Talvitie, talousjohtaja

Tuote: CSI Lawyer®
Asiakas vuodesta: 1996
Hyvää ohjelmistossa: toimialakohtaisuus, keskitetty toimeksiantojen hallinta, ajankäytön tehostuminen, kokonaisnäkymät asiakkaasta ja toimeksiannosta, käyttäjäystävällisyys, joustavat integraatiot

 

Terhi Talvitie 368 x 499Castrén & Snellman kuuluu CSI Helsingin pitkäaikaisimpiin asiakkaisiin. Vuonna 1996 alkanut asiakassuhde on muodostunut vähitellen tiiviiksi tuotekehitysyhteistyöksi Castrén & Snellmanin osallistuessa viimeisimpien ohjelmistoversioiden kehittämiseen. Tuloksena yhteistyöstä on CSI Lawyer, ratkaisu, joka vastaa heidän liiketoimintansa vaativia ja muuttuvia tarpeita.

Suuren ja kansainvälisen asianajotoimiston toiminta asettaa erityisiä vaatimuksia toimeksiantojen hallintajärjestelmän toiminnallisuudelle sekä  joustavalle integroinnille toimiston muiden järjestelmien kanssa.

CSI Lawyer on tulos Castrén & Snellmanin pitkästä ja tiiviistä yhteistyöstä CSI Helsingin kanssa. Castrén & Snellman on ollut alusta lähtien mukana ohjelmiston kehityksessä tuoden esille suuren asianajotoimiston liiketoimintatarpeita.

CSI Lawyerin käyttöönoton myötä Castrén & Snellmanin ajankäyttö ja koko työskentelytapa ovat selvästi tehostuneet. ”Toimeksiantoja hallitaan nyt keskitetysti yhdessä paikassa, mutta niiden tietoja pääsee katsomaan paikasta riippumatta.  Lisäksi olemme säästäneet mittavan määrän paperia sen jälkeen, kun siirryimme hoitamaan asiat sähköisesti laskutusta myöten”, kertoo talousjohtaja Terhi Talvitie.

Castrén & Snellmanin Helsingin, Pietarin ja Moskovan toimistot käyttävät CSI Lawyerin englanninkielistä versiota. Ohjelmiston suurimpiin vahvuuksiin yrityksessä luetaan sen käyttäjäystävällisyys: niin ohjelmiston  omaksuminen kuin käyttökin on koettu helpoksi.”Myös joustava yhdisteltävyys muihin järjestelmiin sekä dokumenttien hallinta helpottavat jokapäiväistä työskentelyämme.  CSI Lawyer tarjoaa asiakkaisiin ja toimeksiantoihin selkeät 360 asteen näkymät, jotka on muokattu käyttäjäryhmiemme tarpeiden mukaisiksi”, toteaa Talvitie.

”CSI Lawyerin toiminnallisuus on täyttänyt asettamamme tavoitteet. Järjestelmässä näkyvät CSI Helsingin vahva toimialatuntemus ja kyky huomioida alan erityispiirteet”, täydentää kehitysjohtaja Heikki Ilvessalo.

Castrén & Snellman on Suomen suurin ja vanhin asianajotoimisto. Vuonna 1888 perustettu yritys työllistää yli 100 juristia. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Moskovassa ja Pietarissa. Muualla Castrén & Snellman tarjoaa palveluitaan kansainvälisen kumppaniverkoston kautta.